Read instruction for coronavirus ›

Vitrifikation

Vid Ovumia används endast vitrifikation som nedfrysningsmetod för embryon

Vitrifikation lämpar sig utmärkt för samtliga skeden av embryots utveckling och särskilt för känsliga äggceller.

Vid processen förhindras bildningen av iskristaller med köldskyddsmedel och ytterst snabb nedkylning till s.k. glasövergångstemperatur (-196°C). Detta innebär att nedfrysningsskador på cellerna minskar och man uppnår en hög överlevnadsprocent för embryona efter nedfrysning (över 80 procent). Innan vitrifikationen används laser för att minska mängden vätska i embryots kavitet i blastocyststadiet.

Transplantation av ett embryo (FET) som varit nedfryst kan används både vid naturlig och hormonstödd menstruationscykel.

Få mer information:

Päivi Virta

Internationell patientkoordinator
Päivi Virta
paivi.virta@ovumia.fi
+358 400 627 507