• sv
    • fi
    • en
    • de

Vitrifikation

Boka tid

Vid Ovumia används endast vitrifikation som nedfrysningsmetod för embryon. Vitrifikation lämpar sig utmärkt för samtliga skeden av embryots utveckling och särskilt för känsliga äggceller.

Vid processen förhindras bildningen av iskristaller med köldskyddsmedel och ytterst snabb nedkylning till s.k. glasövergångstemperatur (-196°C). Detta innebär att nedfrysningsskador på cellerna minskar och man uppnår en hög överlevnadsprocent för embryona efter nedfrysning (över 80 procent). Innan vitrifikationen används laser för att minska mängden vätska i embryots kavitet i blastocyststadiet.

Transplantation av ett embryo (FET) som varit nedfryst kan används både vid naturlig och hormonstödd menstruationscykel.

Få mer information:

Päivi Virta

Internationell patientkoordinator
Päivi Virta
paivi.virta@ovumia.fi
+358 400 627 507

Se även

Våra experter

Jarna
Moilanen

Chefsöverläkare i Helsingfors, M.D., MBA, specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin

    

Mari
Sälevaara

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi

    

Isto
Uusi-Erkkilä

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi

  

Maria
Tuominen

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi

  

Kati
Pentti

Chefsöverläkare i Tammerfors, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin

   

Candido
Tomás

Utvecklingschef, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin

    

Johanna
Aaltonen

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin

  

Anna
Kivijärvi

Chefsöverläkare i Jyväskylä, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi

  

Jaana
Seikkula

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin

  

Sami
Onoila

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt perinatologi