• sv
    • fi
    • en
    • de

Undersökningar

Boka tid

Ovumia är Finlands enda klinikgrupp som specialiserar sig på fertilitetsbehandlingar. Vi erbjuder moderna barnlöshetsundersökningar, embryodiagnostik, ultraljudsundersökningar vid graviditet och gynekologiska tjänster. Du kan även boka tid hos oss för en fertilitetskontroll som utförs av en fertilitetsläkare. Du är varmt välkommen!

Våra undersökningar

Våra experter

Sami
Onoila

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt perinatologi, sexualterapeut (NACS)
Tampere

    

Marisa
Ojala

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog, forskare, PGT-specialist
Tampere

  

Sirpa
Mäkinen

FM, senior embryolog ESHRE certified, chef för laboratorieutveckling, PGT-specialist
Helsinki

    

Kirsi
Kananen

FD, senior embryolog, kundchef
Tampere

  

Jarna
Moilanen

Chefsöverläkare, M.D., MBA, specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Helsinki

    

Mari
Sälevaara

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

    

Isto
Uusi-Erkkilä

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

   

Maria
Tuominen

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

   

Kati
Pentti

Chefsöverläkare i Tammerfors, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

   

Candido
Tomás

Utvecklingschef, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

    

Anna
Kivijärvi

Chefsöverläkare i Jyväskylä, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Jyväskylä

  

Jaana
Seikkula

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Jyväskylä