Read instruction for coronavirus ›

Spermadonator intervju

  Ovumia Fertinova Tampere:


  Blanketten skickas säkert med en säker anslutning.

  Personuppgifter

  Efternamn (obligatorisk)

  Alla förnamn (obligatorisk)

  Personbeteckning (obligatorisk)

  Ålder

  Gatuadress

  Postnummer

  Postanstalt

  Telefonnummer

  E-postadress

  Skype-adress

  Yrke

  Kontonummer för kostnadsersättning

  Lever du i ett stadigvarande parförhållande?

  Parförhållandet började år (äktenskap, samboförhållande)

   

  Yttre egenskaper

  Etniskt ursprung: finländskt/annat, vilket?

  Längd

  Vikt

  Hudfärg: ljus/annan färg, vilken?

  Hårfärg: ljus/ljusbrun/mörkbrun/svart/röd

  Ögonfärg: blå/grå/brun/grön

   

  Om donationen

  Via vilka olika kanaler har du fått information om donation av spermier? Räkna upp alla.

  Varför vill du donera spermier?

  Vet din make/sambo om detta?

  Accepterar din make/sambo donationen?

  Har du donerat sperm tidigare?

   

  Könsorganen

  Har du haft sjukdomar i könsorganen: inflammationer/tumörer/annat, vad?

  Har du haft: klamydia/gonorré/kondylom/annan könssjukdom, vilken och när?

   

  Födelsekontroll

  Vilket preventivmedel använder du: inget/kondom/p-piller, hur många år /spiral, hur många år/manlig sterilisering, år/kvinnlig sterilisering, år/annat, vilket?

   

  Graviditeter

  Om din maka/sambo har haft graviditeter, förlossningar åren

  Om din maka/sambo har haft missfall, i vilket år

  Om din maka/sambo har haft utomkvedshavandeskap, i vilket år

  Om din maka/sambo har haft aborter, i vilket år

  Har någon av dessa graviditeter börjat med hjälp av fertilitetsbehandlingar?

  Har du tidigare fått behandling för barnlöshet? Var och hurdana behandlingar?

   

  Hälsotillståndet i övrigt

  Har du kroniska sjukdomar? (t.ex. diabetes, magsår, högt blodtryck, tarmsjukdomar, återkommande inflammationer i andningsvägarna eller någon annan kronisk sjukdom)

  Har du haft elakartade tumörer? Vilken behandling fick du i så fall: operation/strålbehandling/cellgift

  Har du genomgått operationer?

  Har du allergier?

  Har du tidigare (före denna donation) genomgått någon av följande undersökningar? HIV/Hepatit B/Hepatit C? När gjordes undersökningen (datum) och vad var resultatet?

  Har du tagit emot blodprodukter under det senaste året?

  Har du eller din make/sambo varit utomlands under de senaste 6 månaderna? Var i så fall?

   

  Läkemedel

  Använder du läkemedel regelbundet?

  Har du fått hormonbehandling?

   

  Njutningsmedel

  Rökning: nej / ja (cigaretter per dag)

  Alkoholdoser (per vecka, per månad)
  1 dos = 12 cl lättvin, 33 cl cider/öl, 4 cl stark alkohol

  Använder du eller har du använt/prövat på droger? Vilken/vilka och när i så fall?

   

  Sjukdomar i den nära släkten

  Har du eller dina släktingar ärftliga sjukdomar eller missbildningar? Hurdana och vem i så fall?

  Har du eller någon släkting genomgått en kromosomundersökning eller en undersökning av någon ärftlig sjukdom? Vem, vilken undersökning och vad var resultatet av undersökningen i så fall?

  Finns följande sjukdomar i din släkt och hos vem i så fall: högt blodtryck, sjukdomar i andningsorganen, diabetes, allergi, reuma- eller bindvävssjukdomar, njursjukdomar, epilepsi/MS/andra neurologiska sjukdomar, blödningsrubbningar (t.ex. hemofili, porfyri), muskelförtvining, cancersjukdomar, psykiska störningar (t.ex. schizofreni, bipolär störning), hudsjukdomar, skelettsjukdomar, synskada, hörselskada, barn som avlidit som små eller nyfödda, annat?


   

  Övriga faktorer som inverkar på donationen av spermier, eventuella önskemål eller kommentarer:


   

   Ovumia Fertinova Helsinki:


   Blanketten skickas säkert med en säker anslutning.

   Personuppgifter

   Efternamn (obligatorisk)

   Alla förnamn (obligatorisk)

   Personbeteckning (obligatorisk)

   Ålder

   Gatuadress

   Postnummer

   Postanstalt

   Telefonnummer

   E-postadress

   Skype-adress

   Yrke

   Kontonummer för kostnadsersättning

   Lever du i ett stadigvarande parförhållande?

   Parförhållandet började år (äktenskap, samboförhållande)

    

   Yttre egenskaper

   Etniskt ursprung: finländskt/annat, vilket?

   Längd

   Vikt

   Hudfärg: ljus/annan färg, vilken?

   Hårfärg: ljus/ljusbrun/mörkbrun/svart/röd

   Ögonfärg: blå/grå/brun/grön

    

   Om donationen

   Via vilka olika kanaler har du fått information om donation av spermier? Räkna upp alla.

   Varför vill du donera spermier?

   Vet din make/sambo om detta?

   Accepterar din make/sambo donationen?

   Har du donerat sperm tidigare?

    

   Könsorganen

   Har du haft sjukdomar i könsorganen: inflammationer/tumörer/annat, vad?

   Har du haft: klamydia/gonorré/kondylom/annan könssjukdom, vilken och när?

    

   Födelsekontroll

   Vilket preventivmedel använder du: inget/kondom/p-piller, hur många år /spiral, hur många år/manlig sterilisering, år/kvinnlig sterilisering, år/annat, vilket?

    

   Graviditeter

   Om din maka/sambo har haft graviditeter, förlossningar åren

   Om din maka/sambo har haft missfall, i vilket år

   Om din maka/sambo har haft utomkvedshavandeskap, i vilket år

   Om din maka/sambo har haft aborter, i vilket år

   Har någon av dessa graviditeter börjat med hjälp av fertilitetsbehandlingar?

   Har du tidigare fått behandling för barnlöshet? Var och hurdana behandlingar?

    

   Hälsotillståndet i övrigt

   Har du kroniska sjukdomar? (t.ex. diabetes, magsår, högt blodtryck, tarmsjukdomar, återkommande inflammationer i andningsvägarna eller någon annan kronisk sjukdom)

   Har du haft elakartade tumörer? Vilken behandling fick du i så fall: operation/strålbehandling/cellgift

   Har du genomgått operationer?

   Har du allergier?

   Har du tidigare (före denna donation) genomgått någon av följande undersökningar? HIV/Hepatit B/Hepatit C? När gjordes undersökningen (datum) och vad var resultatet?

   Har du tagit emot blodprodukter under det senaste året?

   Har du eller din make/sambo varit utomlands under de senaste 6 månaderna? Var i så fall?

    

   Läkemedel

   Använder du läkemedel regelbundet?

   Har du fått hormonbehandling?

    

   Njutningsmedel

   Rökning: nej / ja (cigaretter per dag)

   Alkoholdoser (per vecka, per månad)
   1 dos = 12 cl lättvin, 33 cl cider/öl, 4 cl stark alkohol

   Använder du eller har du använt/prövat på droger? Vilken/vilka och när i så fall?

    

   Sjukdomar i den nära släkten

   Har du eller dina släktingar ärftliga sjukdomar eller missbildningar? Hurdana och vem i så fall?

   Har du eller någon släkting genomgått en kromosomundersökning eller en undersökning av någon ärftlig sjukdom? Vem, vilken undersökning och vad var resultatet av undersökningen i så fall?

   Finns följande sjukdomar i din släkt och hos vem i så fall: högt blodtryck, sjukdomar i andningsorganen, diabetes, allergi, reuma- eller bindvävssjukdomar, njursjukdomar, epilepsi/MS/andra neurologiska sjukdomar, blödningsrubbningar (t.ex. hemofili, porfyri), muskelförtvining, cancersjukdomar, psykiska störningar (t.ex. schizofreni, bipolär störning), hudsjukdomar, skelettsjukdomar, synskada, hörselskada, barn som avlidit som små eller nyfödda, annat?


    

   Övriga faktorer som inverkar på donationen av spermier, eventuella önskemål eller kommentarer:


    

    Ovumia Fertinova Jyväskylä:


    Blanketten skickas säkert med en säker anslutning.

    Personuppgifter

    Efternamn (obligatorisk)

    Alla förnamn (obligatorisk)

    Personbeteckning (obligatorisk)

    Ålder

    Gatuadress

    Postnummer

    Postanstalt

    Telefonnummer

    E-postadress

    Skype-adress

    Yrke

    Kontonummer för kostnadsersättning

    Lever du i ett stadigvarande parförhållande?

    Parförhållandet började år (äktenskap, samboförhållande)

     

    Yttre egenskaper

    Etniskt ursprung: finländskt/annat, vilket?

    Längd

    Vikt

    Hudfärg: ljus/annan färg, vilken?

    Hårfärg: ljus/ljusbrun/mörkbrun/svart/röd

    Ögonfärg: blå/grå/brun/grön

     

    Om donationen

    Via vilka olika kanaler har du fått information om donation av spermier? Räkna upp alla.

    Varför vill du donera spermier?

    Vet din make/sambo om detta?

    Accepterar din make/sambo donationen?

    Har du donerat sperm tidigare?

     

    Könsorganen

    Har du haft sjukdomar i könsorganen: inflammationer/tumörer/annat, vad?

    Har du haft: klamydia/gonorré/kondylom/annan könssjukdom, vilken och när?

     

    Födelsekontroll

    Vilket preventivmedel använder du: inget/kondom/p-piller, hur många år /spiral, hur många år/manlig sterilisering, år/kvinnlig sterilisering, år/annat, vilket?

     

    Graviditeter

    Om din maka/sambo har haft graviditeter, förlossningar åren

    Om din maka/sambo har haft missfall, i vilket år

    Om din maka/sambo har haft utomkvedshavandeskap, i vilket år

    Om din maka/sambo har haft aborter, i vilket år

    Har någon av dessa graviditeter börjat med hjälp av fertilitetsbehandlingar?

    Har du tidigare fått behandling för barnlöshet? Var och hurdana behandlingar?

     

    Hälsotillståndet i övrigt

    Har du kroniska sjukdomar? (t.ex. diabetes, magsår, högt blodtryck, tarmsjukdomar, återkommande inflammationer i andningsvägarna eller någon annan kronisk sjukdom)

    Har du haft elakartade tumörer? Vilken behandling fick du i så fall: operation/strålbehandling/cellgift

    Har du genomgått operationer?

    Har du allergier?

    Har du tidigare (före denna donation) genomgått någon av följande undersökningar? HIV/Hepatit B/Hepatit C? När gjordes undersökningen (datum) och vad var resultatet?

    Har du tagit emot blodprodukter under det senaste året?

    Har du eller din make/sambo varit utomlands under de senaste 6 månaderna? Var i så fall?

     

    Läkemedel

    Använder du läkemedel regelbundet?

    Har du fått hormonbehandling?

     

    Njutningsmedel

    Rökning: nej / ja (cigaretter per dag)

    Alkoholdoser (per vecka, per månad)
    1 dos = 12 cl lättvin, 33 cl cider/öl, 4 cl stark alkohol

    Använder du eller har du använt/prövat på droger? Vilken/vilka och när i så fall?

     

    Sjukdomar i den nära släkten

    Har du eller dina släktingar ärftliga sjukdomar eller missbildningar? Hurdana och vem i så fall?

    Har du eller någon släkting genomgått en kromosomundersökning eller en undersökning av någon ärftlig sjukdom? Vem, vilken undersökning och vad var resultatet av undersökningen i så fall?

    Finns följande sjukdomar i din släkt och hos vem i så fall: högt blodtryck, sjukdomar i andningsorganen, diabetes, allergi, reuma- eller bindvävssjukdomar, njursjukdomar, epilepsi/MS/andra neurologiska sjukdomar, blödningsrubbningar (t.ex. hemofili, porfyri), muskelförtvining, cancersjukdomar, psykiska störningar (t.ex. schizofreni, bipolär störning), hudsjukdomar, skelettsjukdomar, synskada, hörselskada, barn som avlidit som små eller nyfödda, annat?


     

    Övriga faktorer som inverkar på donationen av spermier, eventuella önskemål eller kommentarer: