• sv
    • fi

Sperma-analys

Analys as sädesvätska eller sperma-analysen mäter bland annat sädesvätskans volym, spermiekoncentration och totala antalet spermier, spermiernas rörlighet samt eventuella antikroppar. Undersökningen utförs av professionell personal på fertiliseringslaboratoriet och ett utlåtande fås av Ovumias fertilitetsläkare.

För analysen ger mannen ett spermaprov i ett avskilt provtagningsrum på kliniken. Det rekommenderas att det har gått 1-3 dagar sedan senaste ejakulationen för att resultatet ska vara tillförlitligt. Analysen kan utföras utan remiss.

Om provtagningen inte lyckas eller inte är möjlig, till exempel på grund av tidigare sterilisering, kan TESA-metoden användas för att insamling av spermier.

Sperma-analysen ger ett detaljerat utlåtande av resultaten i förhållande till referensvärden samt eventuella rekommendationer för fortsatta undersökningar.

 

Tidsbokning kan göras via vår webbplats. I Helsingfors finns det även tider tillgängliga på lördagar och vardagskvällar.

För mer information och tidsbokning kan du även ringa till Ovumias tidsbokning vardagar kl. 8.15-15.00.

Ovumia Helsinki 020 747 9314

Ovumia Tampere 020 747 9310

Ovumia Jyväskylä 020 747 9313

Ovumia Kuopio 017 263 1700

 

Boka tid

Referensvärden för sperma-analys (WHO 2010)

 

Kriterier för spermiogrammets grundundersökning Referensvärde
Sädesvätskans volym ≥ 1,5 ml
Spermieantal ≥ 15 miljoner / ml
Totala antalet spermier per ejakulation ≥ 39 miljoner
Spermiernas rörlighet ≥ 40 % rörliga spermier (A+B+C %)