Read instruction for coronavirus ›

2.4.2019

Sommar öppningstider

Våra kliniker är stängda på sommaren enligt följande:

Ovumia Fertinova Helsingfors: 1.-14.7.

Ovumia Fertinova Tammerfors: 8.-28.7.

Ovumia Fertinova Jyväskylä: 21.6.-31.7.

I brådskande fall kan du vara i kontakt med vår öppna klinik.
8.-14.7. du kan kontakta klinikkoordinatorn Päivi Virta om det behövs.
Tel. 0400 627 507 eller e-mail paivi.virta@ovumia.fi