• sv
    • fi
    • en

Ovumia fertilitetklinik först i Finland att introducera kromosomtestning av embryon från odlingsmedium

Med hjälp av embryotestning uppnås bättre graviditetsresultat genom att välja kromosomalt normala embryon för överföring. Med niPGT-A-metoden, utvecklad som ett resultat av många års forskning vid Ovumia, kan man på ett helt nytt sätt genomföra kromosomtestning av embryon och optimera ordningen för embryoöverföring. Den nya metoden är skonsam mot embryona eftersom det inte finns något behov av att manipulera embryot. Ovumia är först med att introducera metoden i Finland och är därmed en av de mest avancerade klinikerna i Europa.

Avancerad skonsam kromosomtestning minskar riskerna

Misslyckade infertilitetsbehandlingar orsakas mycket ofta av en abnormitet i antalet kromosomer i embryot. Dessa avvikelser förknippade med den normala fysiologin för mänsklig reproduktion blir vanligare med kvinnans ålder. I samband med provrörsbefruktningsbehandlingar har det i åratal varit möjligt att göra en embryokromosomundersökning och att välja ut ett embryo som fått ett normalt provsvar för överföring till livmodern. Testningen har hittills gjorts genom att ta några celler från embryot för isolering av DNA. Provtagningen innebär dock en liten risk för embryoskada, som kan försämra embryots livsduglighet. För att eliminera denna risk kommer Ovumia att introducera en icke-invasiv kromosomanalysmetod baserad på DNA som utsöndras av embryot i dess odlingsmedium. Denna tjänst, niPGT-A (Non-Invasive Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy), kommer att erbjudas i maj 2022 på Ovumias Tammerforsklinik och senare på Ovumias Helsingforsklinik.

En exceptionell metod som ett resultat av lång forskning

I mitten av det senaste decenniet visade det sig att embryon utsöndrar DNA i det omgivande odlingsmediet. Användningen av DNA från odlingsmediet för embryonal kromosomforskning har hämmats av överföring av moderns DNA till odlingsmediet med äggcellerna. Eliminering av moderns DNA från odlingsmediet har visat sig vara utmanande. DNA från embryoodlingsmediet har studerats i Ovumia sedan 2017. ”Som ett resultat av detta arbete har vi för eliminering av moderns DNA utvecklat en tillräckligt enkel och säker metod som ger hög tillförlitlighet för kromosomtestning av embryonalt odlingsmedium, ” säger Peter Bredbacka, en pionjär inom embryonal diagnostik. ”Testresultatet från odlingsmediet erhålls på ett pålitligt sätt från embryona redan på den femte odlingsdagen, och detta är exceptionellt i vår metod.”

Bästa metoden för att bestämma ordningen för embryoöverföring

Den nya metoden undviker risken med cellprovtagning från embryot. Metoden är ett särskilt bra embryoselektionsverktyg för behandlingar som ger ett stort antal embryon för undersökning. Testresultatinformationen används för att bestämma embryoöverföringsordningen, från vilken de bästa embryona för överföring kan väljas. Den nya niPGT-A-metoden kan ge även fler embryon för överföring än den cellprovsbaserade metoden.

Mer information:

Embryodiagnostikexpert Peter Bredbacka
peter.bredbacka@ovumia.fi
Senior embryolog, Kundchef Kirsi Kananen
kirsi.kananen@ovumia.fi
Infertilitetsbiolog Niina Viitanen
niina.viitanen@ovumia.fi

←  Tillbaka