5.6.2016

Ovumia är också känd som AVA Clinic

Ovumia är också känd som AVA Tampere.

Fertinova Tampere har varit en del av Ovumia klinik sedan november 2015.