• sv
    • fi
    • en

Inseminationer även på lördagar på Ovumia Helsinki

Från och med 4.3.2023 börjar Ovumia Helsingfors klinik utföra ingrepp även på lördagar. Första besöken har varit möjliga redan länge, men nu kommer verksamheten att ändras och utökas enligt kundernas önskemål.

Ovumias patienter kommer även i fortsättningen att vid behov få inseminationer på lördagar, även med gåvoinsemination. Dessutom kommer färska embryotransplantationer att genomföras enligt överenskommelse på förhand enligt varje patients behandlingsplan.  

Anvisningar om hur man tar sig till kliniken på lördagar kommer att ges separat till de patienter som genomgått ingreppet. Det kan förekomma undantag från schemat på grund av helgdagar och semesterperioder.  

Tid för det första besöket kan som vanligt bokas direkt från bokningskalendern på nätet eller genom att kontakta kliniken per telefon:
Ovumia Helsinki 020 747 9314 eller per e-post:
info.helsinki@ovumia.fi. 

Du är också välkommen på lördagar till Ovumia Helsingfors!

←  Tillbaka