• sv
    • fi
    • en
    • de

Psykolog­tjänster

Boka tid

Ofrivillig barnlöshet är en psykiskt tung tid för många. Barnlöshet påverkar hela livet och kan göra det svårare att klara arbetet, fritidsintressena, parrelationen och de övriga sociala relationerna. Fertilitetsbehandlingarna för med sig ytterligare en utmaning, som många upplever som stressande.

Fertilitetsbehandlingarna syftar till att den önskade graviditeten ska inledas så problemfritt och tryggt som möjligt. Högklassig behandling av ofrivillig barnlöshet innebär dock mer än medicin, undersökningar och ingrepp. Hos oss beaktas klienterna som individer med varierande önskemål och behov.

Ett samtal med vår psykolog hjälper dig att orka genom det krävande livsskedet. På mottagningen får du utrymme och tid att bearbeta dina känslor kring barnlösheten. Psykologbesöken ger även lindring om barnlösheten sätter din parrelation på prov. Det blir ofta enklare för paret att kommunicera och skapa klarhet i situationen redan på grund av att en utomstående yrkeskunnig person är närvarande.

Tillsammans med psykologen kan du även gå igenom dina levnadsvanor och tänkesätt och ta reda på hur du kan upprätthålla din mentala styrka så effektivt som möjligt. Om du vill får du även lära dig avslappning och andra stresshanteringsmetoder, med hjälp av vilka det blir lättare att hantera vardagen.

Vår psykolog i Tammerfors och Helsingfors kliniker står även till tjänst för andra än barnlöshetsklinikens klienter. Ta modigt kontakt om du behöver hjälp i frågor som rör parrelationer, familj, familjeplanering eller sexualitet.

Våra experter

Riitta
Luhtio

Psykoterapeut
Helsinki

   

Anne
Hellsten

Psykoterapeut, par- och familjepsykoterapeut
Tampere

 

Anu
Jylhä

Psykoterapeut, parpsykoterapeut, familjeterapeut, sexualrådgivare
Tampere