• sv
    • fi
    • en
    • de

Prislista

Ovumia erbjuder avancerade och individuella fertilitetsbehandlingar.

Prislista för utländska patienter ›

Första besöket

Fertilitets­besiktning

Specialistläkar­mottagning

Grundläggande undersökningar

Fertilitets­behandlingar

Ultraljuds­undersökning under graviditeten

Frysning av äggceller

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Andra undersökningar

Psykologbesök

Övriga avgifter

Man kan ansöka om ersättning från FPA för läkarens mottagningsavgift och för de flesta undersökningar och ingrepp. Förutom de allmänna principerna för sjukförsäkringsförmåner krävs att man är under 43 år.

FPA ersätter i regel tre in vitro- och/eller mikrofertilitetsbehandlingar. Vid behov skriver den behandlande läkaren ett avgiftsbelagt utlåtande till din ansökan.

Prislistan är delvis vägledande eftersom behovet av besök och åtgärder bestäms individuellt. Behandlingspriserna omfattar inte läkemedelskostnader. En administrativ avgift tillkommer.

Prislistan gäller fr.o.m. 1.4.2021. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna och kontrollera din kreditinformation.