Prislista

Ovumia Fertinova fertilitsbehandlingar: insemination, IVF, ICSI, äggdonation, spermiedonation, PGS, PGD

Första besöketPrisSjälvrisk
Specialistläkarmottagning 60–90 min, inkl. ultraljudsundersökning195 €154 €
FertilitetsbesiktningPrisSjälvrisk
Specialistläkarmottagning 45–60 min, inkl. ultraljudsundersökningar195 €154 €
SpecialistläkarmottagningPrisSjälvrisk
Mottagningsbesök 20–90 min93–171 €79,50–144 €
Telefonkonsultation32 €27,50 €
B-utlåtande av läkare, omfattande93 €78 €
Ultraljudsundersökningar106–204 €95–178 €
Grundläggande undersökningarPrisSjälvrisk
Spermaundersökning87 €72 €
Undersökning av om äggledarna är öppna309 €266,50 €
Infektionsprover108 €93 €
FertilitetsbehandlingarPrisSjälvrisk
Provrörsbefruktning (IVF)2410 €2072,50 €
Provrörsbefruktning (IVF) 2 UL2808 €2422 €
Mikroinjektion (ICSI)3264 €2836,50 €
Mikroinjektion (ICSI) 2 UL3662 €3185,50 €
Insemination (AIH) 2 UL592 €521,50 €
Förlängd odling av embryon498 €498 €
Öppning av embryots skal (AHA)459 €459 €
DNA-fragmenteringstest för spermier342 €342 €
Bindningstest för mogna spermier (HBA)110 €110 €
Selektion av mogna spermier för ICSI (PICSI)142 €142 €
EmbryoScope® (Helsingfors och Tammerfors)457 €457 €
EmbryoGlue®392 €392 €
+ Donerade spermier/en behandling600 €/650 €
Donerat spermier från Ovumia Fertinovas spermabank 600 €
Donerat sperm från Danmark 650 €

Vid beställning av spermier från Danmark betalar man också för graviditetsplatsen. Detta ger man rätt att använda vissa donators spermier. Denna slotavgift, 900 €, läggs till kostnaden. Det betalas endast en gång och det är donatorspecifikt.

Frysning och förvaring av embryon 1 år425 €425 €
Överföring av fryst embryo997 €889 €
Överföring av fryst embryo 1 UL1149 €1016,50 €
Testikelbiopsi541–646 €473–566 €
Frysning och förvaring av sperma 1 år392 €392 €
Förlängd förvaring av embryon eller sperma/år165 €165 €
Äggdonationsbehandling7498 €7228 €
Äggdonationsbehandling, frysta ägg6776 €6506 €
Äggdonationsbehandling med egen donatorTa kontakt
Ultraljudsundersökning under graviditetenPrisSjälvrisk
UL under tidig graviditet, inkl. mottagningsbesök 30 minuter127 €96,50 €
Icke-invasiv kromosomtest (NIPT), standard629–634 €598–602 €
Icke-invasiv kromosomtest (NIPT), omfattande796–801 €765–768 €
Frysning av äggcellerPris
Frysning av äggceller2782–4739 €
Preimplantatorisk genetisk diagnostikPris
+ Preimplantatorisk genetisk screening – PGS
Priset inkluderar odling i EmbryoScope®, embryobiopsi ingår inte i priset
400 €
I priset ingår PGS-analys av ett embryo. Kostnaden för biopsi är 850 € oavsett antal embryon och inkluderar försändelse av prover. I en PGS-behandling utnyttjas kontinuerlig icke-invasiv videogranskning av embryoutvecklingen (EmbryoScope®) för alla embryon.

Preimplantatorisk genetisk screening (PGS) är ett test som utförs i sammanhang med en ICSI/IVF-behandling för att välja ut embryon som har en normal kromosomuppsättning. Testet utförs med hjälp av Next Generation Sequencing (NGS). Biopsi utförs till de embryon som växer till blastocyststadiet. Embryona fryses ned med vitrifikationsteknik och efter analysen av biopsin kan de kromosomalt normala embryona tinas upp och återföras i kvinnan.

Total PGS kostnad per antal embryon:

Embryon12345678
Totalbelopp* (€)12501650205024502850325036504050
+ Preimplantatorisk genetisk diagnostik för specifik genetisk sjukdom (PGD)
Priset inkluderar odling i EmbryoScope®, embryobiopsi ingår inte i priset
2960–4780 €
Priset omfattar utvecklandet, validerandet och utförandet av ett test för en specifik genetisk sjukdom. Kostnaden för biopsi är 850 € oavsett antal embryon och inkluderar försändelse av prover. I en PGD-behandling utnyttjas kontinuerlig icke-invasiv videogranskning av embryoutvecklingen (EmbryoScope®) för alla embryon.

PGD-priset varierar beroende på kraven på testutveckling och antalet testade embryon. Vid upprepning av PGD-cykler är priset i genomsnitt ca 1500 € lägre, eftersom det inte finns något behov av testutveckling och validering.

+ Preimplantatorisk genetisk diagnostik för ärftliga kromosomavvikelser (Kromosom-PGD)
Priset inkluderar odling i EmbryoScope®, embryobiopsi ingår inte i priset
från 400 €
Priset täcker testet av ett embryo för kromosomförändring (t ex robertsonsk translokation). Testet utförs med hjälp av Next Generation Sequencing (NGS) eller högupplöst array-CGH. Kostnaden för biopsi är 850 € oavsett antal embryon och inkluderar försändelse av prover. I en Kromosom-PGD-behandling utnyttjas kontinuerlig icke-invasiv videogranskning av embryoutvecklingen (EmbryoScope®) för alla embryon.
Andra undersökningarPrisSjälvrisk
PAD, 1–3 små prover105 €93 €
Gynekologiskt cellprov47 €42 €
PsykologbesökPrisSjälvrisk
Besök 45–60 min80–95 €80–95 €
Besök 90 min150 €150 €
Parförhållandebesiktning160 €160 €
Rådgivning kring donerade celler och utlåtande160 €160 €
Övriga avgifterPrisSjälvrisk
Kansliavgifter6–15 €6–15 €
Tid som inte avbokats79 €79 €

 

Man kan anhålla om ersättning från FPA för läkarens mottagningsarvode och de flesta av undersökningarna och behandlingarna. Ersättningsgrunderna är bl.a. att man uppfyller de allmänna principerna för sjukförsäkringsersättning samt att man är yngre än 43 år. FPA ersätter i regel tre provrörsbefruktningar och/eller mikroinjektionsbehandlingar. Den behandlande läkaren skriver vid behov ett avgiftsbelagt utlåtande för avgörandet av ersättningsansökan.

Prislistan är delvis riktgivande, eftersom antalet besök och åtgärder som behövs varierar utifrån de individuella behoven. Priserna på behandlingarna inkluderar inte läkemedelskostnader. Administrativ avgift ska tilläggas på priset.

Prislista från 1.1.2019. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.