Prislista

Ovumia Fertinova fertilitsbehandlingar: insemination, IVF, ICSI, äggdonation, spermiedonation, PGS, PGD

Första besöketPrisSjälvrisk
Första besöket, specialistläkarmottagning 60 min–90 min, ultraljudsundersökningar191 €150 €
Skype-konsultation med specialistläkare109 €109 €
SpecialistläkarmottagningPrisSjälvrisk
Mottagningsbesök 20 min–90 min91 – 168 €77,50 – 141 €
Telefonkonsultation31 €26,50 €
B-utlåtande av läkare, omfattande91 €76 €
Ultraljudsundersökningar104 – 200 €93 – 174 €
Grundläggande undersökningarPrisSjälvrisk
Spermaundersökning87 €72 €
Undersökning av om äggledarna är öppna303 €260,50 €
Infektionsprover104 €89 €
FertilitetsbehandlingarPrisSjälvrisk
Provrörsbefruktning (IVF)2363 €2025,50 €
Provrörsbefruktning (IVF) 2 UL2753 €2250 €
Mikroinjektion (ICSI)3200 €2772,50 €
Mikroinjektion (ICSI) 2 UL3590 €3113,50 €
Insemination (AIH) 2 UL581 €510,50 €
Förlängd odling av embryon451 €451 €
Öppning av embryots skal450 €450 €
DNA-fragmenteringstest för spermier335 €335 €
Bindningstest för mogna spermier108 €108 €
Selektion av mogna spermier för ICSI139 €139 €
EmbryoScope® (Helsingfors och Tammerfors)448 €448 €
EmbryoGlue®368 €368 €
Donerade spermier, Finska donator: en behandling600 €600 €
Donerade spermier, utländsk donator: pregnancy slot900 €900 €
Donerade spermier, utländsk donator: en behandling650 €650 €
Frysning och förvaring av embryon 1 år417 €417 €
Överföring av fryst embryo940 €832 €
Överföring av fryst embryo 1 UL1089 €956,50 €
Testikelbiopsi532 – 635 €464,50 – 555,50 €
Frysning och förvaring av sperma 1 år379 €379 €
Förlängd förvaring av embryon eller sperma/år156 €156 €
Fertilitetsbehandling med donerade äggceller7841 €
Äggdonationsbehandling, frysta ägg (min 7 st)7133 €
Fertilitetsbehandling med könsceller från en egen donatorta kontakt
Ultraljudsundersökning under graviditetenPrisSjälvrisk
UL under tidig graviditet, mottagningsbesök 30 minuter125 €94,50 €
Frysning av äggcellerPris
Frysning av äggceller2695 – 4650 €
Preimplantatorisk genetisk diagnostikPris
+ Preimplantatorisk genetisk screening – PGS
Priset inkluderar odling i EmbryoScope®, embryobiopsi ingår inte i priset
390 €
I priset ingår PGS-analys av ett embryo. Kostnaden för biopsi är 820 € oavsett antal embryon och inkluderar försändelse av prover. I en PGS-behandling utnyttjas kontinuerlig icke-invasiv videogranskning av embryoutvecklingen (EmbryoScope®) för alla embryon.

Preimplantatorisk genetisk screening (PGS) är ett test som utförs i sammanhang med en ICSI/IVF-behandling för att välja ut embryon som har en normal kromosomuppsättning. Testet utförs med hjälp av Next Generation Sequencing (NGS). Biopsi utförs till de embryon som växer till blastocyststadiet. Embryona fryses ned med vitrifikationsteknik och efter analysen av biopsin kan de kromosomalt normala embryona tinas upp och återföras i kvinnan.

Omkring 40-50% av alla morfiologiskt normala embryon har fel antal kromosomer. Hos kvinnor över 40 år ökar risken till 75-90%. Med hjälp av PGS undviker man onödiga embryoöverföringar. Samtidigt minskar risken för missfall betydligt. Preimplantation Genetisk Screening är en mycket effektiv metod fär att välja ut de bästa embryona och möjliggör graviditetsresultat även högre än 70%. Läs mer om PGS här.

Total PGS kostnad per antal embryon:

Embryon12345678
Totalbelopp* (€)12101600199023802770316032903420

*innehåller odling av embryon i EmbryoScope®, biopsi, försändelse av prover och PGS analys

Svarstid 10-15 dygn efter försändelse av biopsier.

+ Preimplantatorisk genetisk diagnostik för specifik genetisk sjukdom (PGD)
Priset inkluderar odling i EmbryoScope®, embryobiopsi ingår inte i priset
2900-4500 €
Priset omfattar utvecklandet, validerandet och utförandet av ett test för en specifik genetisk sjukdom. Kostnaden för biopsi är 820 € oavsett antal embryon och inkluderar försändelse av prover. I en PGD-behandling utnyttjas kontinuerlig icke-invasiv videogranskning av embryoutvecklingen (EmbryoScope®) för alla embryon.

PGD-priset varierar beroende på kraven på testutveckling och antalet testade embryon. Vid upprepning av PGD-cykler är priset i genomsnitt ca 1500 € lägre, eftersom det inte finns något behov av testutveckling och validering.
PGD gynnar par som har betydande risk att få ett barn som lider av en allvarlig genetisk sjukdom. En förutsättning är att mutationen som orsakar sjukdomen är känd. Biopsi utförs till de embryon som växer till blastocyststadiet. Embryona fryses ned med vitrifikationsteknik och efter analysen av biopsin kan de embryona som inte drabbas av den testade sjukdomen tinas upp och återföras i kvinnan.

Svarstid 10-15 dygn efter försändelse av biopsier.

+ Preimplantatorisk genetisk diagnostik för ärftliga kromosomavvikelser (Kromosom-PGD)
Priset inkluderar odling i EmbryoScope®, embryobiopsi ingår inte i priset
från 390 €
Priset täcker testet av ett embryo för kromosomförändring (t ex robertsonsk translokation). Testet utförs med hjälp av Next Generation Sequencing (NGS) eller högupplöst array-CGH. Kostnaden för biopsi är 820 € oavsett antal embryon och inkluderar försändelse av prover. I en Kromosom-PGD-behandling utnyttjas kontinuerlig icke-invasiv videogranskning av embryoutvecklingen (EmbryoScope®) för alla embryon.

Resultatet av kromosom-PGD-testet kommer att berätta om embryot av en balanserad translokationsbärare har den normala mängden kromosommaterial av de undersökta kromosomerna. Biopsi utförs till de embryon som växer till blastocyststadiet. Embryona fryses ned med vitrifikationsteknik. Embryon med normalt testresultat för de undersökta kromosomerna kan senare användas för embryoöverföring.

Ett embryo med normalt testresultat är är antingen balanserad bärare eller balanserad normal karyotyp. Det är möjligt att skilja dessa typer från varandra men detta kräver utveckling av ett separat test.

Svarstid 10-15 dygn efter försändelse av biopsier.

Andra undersökningarPrisSjälvrisk
PAD, 1–3 små prover103 €91 €
Gynekologiskt cellprov46 €41 €
PsykologbesökPrisSjälvrisk
Besök 45 min–60 min80 – 95 €80 – 95 €
Besök 90 min150 €150 €
Parförhållandebesiktning160 €160 €
Rådgivning kring donerade celler och utlåtande160 €160 €
Övriga avgifterPrisSjälvrisk
Kansliavgifter6 – 15 €6 – 15 €
Tid som inte avbokats79 €79 €

På Ovumia Fertinova används FPA:s direktersättningssystem

Man kan anhålla om ersättning från FPA för läkarens mottagningsarvode och de flesta av undersökningarna och behandlingarna. Ersättningsgrunderna är bl.a. att man uppfyller de allmänna principerna för sjukförsäkringsersättning samt att man är yngre än 43 år. FPA ersätter i regel tre provrörsbefruktningar och/eller mikroinjektionsbehandlingar. Den behandlande läkaren skriver vid behov ett avgiftsbelagt utlåtande för avgörandet av ersättningsansökan.

Prislistan är delvis riktgivande, eftersom antalet besök och åtgärder som behövs varierar utifrån de individuella behoven. Priserna på behandlingarna inkluderar inte läkemedelskostnader. Prislista från 1.1.2018.

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.