• sv
    • fi
    • en
    • de

Prislista

Boka tid

Ovumia erbjuder avancerade och individuella fertilitetsbehandlingar.

Specialistläkar­mottagning

Pris Självrisk

Första besöket

60 min, inkl. ultraljudsundersökning

212 €
171 €

Fertilitets­besiktning

45–60 min, inkl. ultraljudsundersökning

225 €
190 €

Mottagningsbesök

20–90 min

102-218 €
88,50-191 €

Telefonkonsultation

50 €
38 €

B-utlåtande av läkare, omfattande

102 €
87 €

Ultraljudundersökningar

115-220 €
104-194 €

Grundläggande undersökningar

Pris Självrisk

Spermaundersökning

90 €
75 €

Undersökning av äggledarna

inkl. mottagningsbesök 30 minuter

335 €
292,50 €

Infektionstester

120 €
105 €

Fertilitets­behandlingar

Pris Självrisk

Provrörsbefruktning (IVF)

2461 €
2071,50 €

Provrörsbefruktning (IVF) 2 UL

2895 €
2456,50 €

Mikroinjektion (ICSI)

3511 €
3031,50 €

Mikroinjektion (ICSI) 2 UL

3945 €
3416,50 €

Insemination (IUI) 2 UL

642 €
571,50 €

Öppning av embryots skal (AHA)

499 €

ERA-test

1162 €
1116 €

DNA-fragmenteringstest för spermier

374 €

Bindningstest för mogna spermier (HBA)

120 €

Selektion av mogna spermier för ICSI (PICSI)

155 €

EmbryoScope®

(Helsingfors och Tammerfors)

500 €

EmbryoGlue®

200 €

Donerade spermier/en behandling, finsk sperma

650 €

Donerade spermier/en behandling, danska sperma

+ Transportavgift 390 € och graviditetsrättighetsavgift 995 € för första gången.

1065 €

Blastocyst odling/dag

355 €
303 €

Frysning och förvaring av embryon 1 år

458 €

Överföring av fryst embryo

1088 €
980 €

Testikelbiopsi inkl. frysning och förvaring 1 år

1043 €
975,50 €

Frysning och förvaring av sperma 1 år

458 €

Förlängd förvaring av embryon eller sperma/år

212 €

+ Äggdonationsbehandling

9000 €

+ Äggdonationsbehandling +

12400 €

Äggdonationsbehandling med egen donator

Pris: ta kontakt

Ultraljud under graviditeten

Pris Självrisk

UL under tidig graviditet

inkl. mottagningsbesök 30 minuter

228 €
197,50 €

Icke-invasiv kromosomtest (NIPT), standard (NACE/Tammerfors, Helsingfors)

(innehåller inte ultraljuden och mottagningen)

565 €

Icke-invasiv kromosomtest (NIPT), omfattande

(innehåller inte ultraljuden och mottagningen)

750 €

Icke-invasiv kromosomtest (NIPT), alla kromosomer (NACE24/Tammerfors)

(innehåller inte ultraljuden och mottagningen)

870 €

Äggfrysning

Pris

Frysning av äggceller

2158  €

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Pris

Andra undersökningar

Pris Självrisk

PAD

1–3 små prover

115 €
103 €

Gynekologiskt cellprov

50 €
45 €

Psykolog- och psykoterapibesök

Pris

Besök hos psykolog 45–60 min

95-120 €

Besök hos psykolog 90 min

180 €

Besök hos psykoterapeut 45–60 min

85-100 €

Besök hos psykoterapeut 90 min

150 €

Parförhållandebesiktning

160 €

Rådgivning kring donerade celler och utlåtande

170 €

Övriga avgifter

Pris

Kansliavgifter

15 €

Kansliavgifter, psykolog- och psykoterapibesök

6 €

Fakturaavgift

15 €

Tid som inte avbokats

90 €

Man kan ansöka om ersättning från FPA för läkarens mottagningsavgift och för de flesta undersökningar och ingrepp. Förutom de allmänna principerna för sjukförsäkringsförmåner krävs att man är under 43 år.

FPA ersätter i regel tre in vitro- och/eller mikrofertilitetsbehandlingar. Vid behov skriver den behandlande läkaren ett avgiftsbelagt utlåtande till din ansökan.

Prislistan är delvis vägledande eftersom behovet av besök och åtgärder bestäms individuellt. Behandlingspriserna omfattar inte läkemedelskostnader. En administrativ avgift tillkommer.

Prislistan gäller fr.o.m. 1.1.2022. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna och kontrollera din kreditinformation.