Read instruction for coronavirus ›

Prislista

Ovumia Fertinova fertilitsbehandlingar: insemination, IVF, ICSI, äggdonation, spermiedonation, PGS, PGD

Prislistan är delvis riktgivande, eftersom antalet besök och åtgärder som behövs varierar utifrån de individuella behoven. Priserna på behandlingarna inkluderar inte läkemedelskostnader. Administrativ avgift ska tilläggas på priset.

Vid fakturering av behandlingspaket har vi delvis bytt till en förfaktura som skickas till klienten innan behandlingen påbörjas. I slutet av behandlingen beräknas den totala kostnaden och eventuell slutfaktura skickas därefter.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och granska din kreditinformation i enlighet med avsnitt 19 i kreditinformationslagen.

Första besöketPrisSjälvrisk
Skype konsultation med specialist118 €
Specialistläkarmottagning 60–90 min, inkl. ultraljudsundersökning205 €164 €
FertilitetsbesiktningPrisSjälvrisk
Specialistläkarmottagning 45–60 min, inkl. ultraljudsundersökningar218 €183 €
SpecialistläkarmottagningPrisSjälvrisk
Mottagningsbesök 20–90 min99-181 €85,50-181 €
Telefonkonsultation48 €43,50 €
Behandlingsplanering utan läkartid47 €42,50 €
B-utlåtande av läkare, omfattande99 €84 €
Ultraljudsundersökningar112-216 €101-190 €
Grundläggande undersökningarPrisSjälvrisk
Spermaundersökning90 €75 €
Undersökning av om äggledarna är öppna327 €284,50 €
Infektionsprover116 €101 €
FertilitetsbehandlingarPrisSjälvrisk
Provrörsbefruktning (IVF)2552 €2214,50 €
Provrörsbefruktning (IVF) 2 UL2974 €2587,50 €
Mikroinjektion (ICSI)3458 €3030,50 €
Mikroinjektion (ICSI) 2 UL3880 €3403,50 €
Insemination (AIH) 2 UL624 €553,50 €
Blastocystodling 5/6 dagar552 €500 €
Öppning av embryots skal (AHA)487 €487 €
DNA-fragmenteringstest för spermier362 €362 €
Bindningstest för mogna spermier (HBA)113 €113 €
Selektion av mogna spermier för ICSI (PICSI)150 €150 €
EmbryoScope® (Helsingfors och Tammerfors)485 €485 €
EmbryoGlue®320 €320 €
Donerade spermier/en behandlingta kontakt
Frysning och förvaring av embryon 1 år451 €451 €
Överföring av fryst embryo1057 €949 €
Överföring av fryst embryo 1 UL1219 €1086,50 €
Testikelbiopsi inkl. frysning och förvaring 1 år1011 €943,50 €
Frysning och förvaring av sperma 1 år440 €440 €
Förlängd förvaring av embryon eller sperma/år200 €200 €
+ Äggdonationsbehandling7000-8900 €6800-8500 €
Fertilitetsbehandling med donerade äggceller planeras alltid med tanke på den enskilda patientens behov. Det totala priset för behandlingen bestäms av antalet donerade äggceller som används, äggcellens ursprung (färska eller från äggcellbanken), det faktiska arbetet som gjorts samt antalet erhållna embryon i behandlingen.

Om kunden löfte överskrids med extra embryon debiterar vi en fast extra kostnad på 350 €. Om inga embryon fås i äggdonationsbehandlingen är kostnaden fastställd till 1600 €.

Några exempel på totala behandlingskostnader:

Exempel 1. Äggcelldonationsbehandling med max 5 donerade äggceller 4655 €
I priset ingår max 5 donerade äggceller, beredning av spermaprov, in vitro-befruktning (IVF), embryoodling 2-4 dagar och embryoöverföring. Priset inkluderar inte behandlingsplaneringsbesök, psykologisk rådgivning, ultraljudundersökning, mediciner, intracytoplasmisk spermieinjektion (ICSI), blastocystodling (5/6 dagar) eller frysning av embryon.

Exempel 2. Äggcelldonationsbehandling med åtminstone 6 äggceller från äggbanken 7622 €
I priset ingår åtminstone 6 frysta-tinade äggceller från äggbanken, beredning av spermaprov, intracytoplasmisk spermieinjektion (ICSI), embryoodling 2-4 dagar, embryoöverföring och frysning + 1 års lagring av ett embryo. Priset inkluderar inte behandlingsplaneringsbesök, psykologisk rådgivning, ultraljudundersökning, mediciner eller blastocystodling (5/6 dagar).

Exempel 3. Äggcelldonationsbehandling med åtminstone 6 färska äggceller 8845 €
I priset ingår åtminstone 6 donerade färska äggceller, beredning av spermaprov, intracytoplasmisk spermieinjektion (ICSI), blastocystodling (5/6 dagar), embryoöverföring och frysning + 1 års lagring av ett embryo. Priset inkluderar inte behandlingsplaneringsbesök, psykologisk rådgivning, ultraljudundersökning eller mediciner.

Äggdonationsbehandling, frysta egg (min 7 st)7200-8100 €6900-7800 €
Äggdonationsbehandling med egen donatorta kontakt
Ultraljudsundersökning under graviditetenPrisSjälvrisk
UL under tidig graviditet, inkl. mottagningsbesök 30 minuter220 €189,50 €
Icke-invasiv kromosomtest (NIPT) (innehåller inte ultraljuden och mottagningen), Standard546 €546 €
Icke-invasiv kromosomtest (NIPT) (innehåller inte ultraljuden och mottagningen), Omfattande728 €728 €
Frysning av äggcellerPris
Frysning av äggceller2030 €
Preimplantatorisk genetisk diagnostikPris
+ PGS – Kromosomanalys av embryon (PGT-A)
EmbryoScope®-odling ingår, biopsiavgift ingår inte
från 400 €
Priset omfattar en PGS-undersökning av ett embryo med NGS-metoden. Biopsiavgiften är 920 € oberoende av antalet embryon och omfattar kostnaderna för transport av proven. I samband med en PGS-behandling odlas embryona ostört under kontinuerlig uppföljning med time-lapse-metoden (EmbryoScope®).

PGS-undersökningen görs på embryon i ICSI- eller IVF-behandling med metoden Next Generation Sequencing (NGS). För undersökningen tas prov på celler från 5 till 6 dagar gamla embryon i blastocystfasen. Embryona fryses ned genast efter provtagningen med vitrifikationsteknik. Embryon som utifrån PGS-undersökningen har normala kromosomuppsättningar kan senare överföras till livmodern.

Av embryon som verkar normala även hos unga kvinnor kan 40–50 procent vara avvikande på kromosomnivå, vilket kallas aneuploidi. Hos kvinnor över 40 kan upp till 75–90 procent vara avvikande. Största delen av avvikelserna i kromosomuppsättningen leder till att embryoutvecklingen avstannar eller till missfall i tidigt skede. PGS-undersökning av embryot är en effektiv metod för att välja det bästa embryot och möjliggör i bästa fall graviditetsresultat på upp till 70 procent. Mer information om PGS hittar du här.

Totalpriset för PGT-A (biopsi, försändelse av prov och PGT-A-undersökning) enligt antalet undersökta embryon:

Antalet embryon12345678
Totalpris* (€)13201720212025202920332035203720

*EmbryoScope®-odling, embryobiopsi och avgift för transport av prov samt PGT-A-undersökning.

Resultaten fås 10–15 dygn efter att proven skickats till testlaboratoriet.

I samband med PGT-A kan mängden mitokondrie-DNA i embryot fastställas i samma prov utan extra kostnad (Mitoscore).

+ Embryodiagnostik för att upptäcka enskilda genavvikelser (PGT-M)
EmbryoScope®-odling ingår, biopsiavgift ingår inte
Embryodiagnostik kan göras även för att upptäcka de novo-mutationer
Priset omfattar planering, validering och genomförande av PGT-M-testet. Priset omfattar embryobiopsi och kostnaderna för transport av proven. I samband med en PGD-behandling odlas embryona ostört under kontinuerlig uppföljning med time-lapse-metoden (EmbryoScope®).

Totalpriset för PGT-M (planering, biopsi, försändelse av prov och PGT-M-undersökning) enligt antalet undersökta embryon:

Antalet embryon12345678
Totalpris (€)38404215454048405140539056405840

I eventuella senare behandlingar är priset på PGT-M 1500 € lägre eftersom planerings- och valideringskostnader inte debiteras.

Med PGD kan man hjälpa par som med stor sannolikhet kan få ett barn med en allvarlig ärftlig sjukdom. Förutsättningen är att man känner till den genetiska defekten som orsakar sjukdomen. För undersökningen tas prov på celler från 5 till 6 dagar gamla embryon i blastocystfasen. Embryona fryses ned genast efter provtagningen med vitrifikationsteknik. Embryon som utifrån testet är friska kan senare tinas upp och överföras till livmodern.

Resultaten fås 10–15 dygn efter att proven skickats till testlaboratoriet.

+ Embryodiagnostik för att upptäcka ärftliga förändringar i kromosomstrukturen (PGT-SR)
EmbryoScope®-odling ingår, biopsiavgift ingår inte
från 400 €
Priset omfattar en undersökning av ett embryo för att upptäcka en ärftlig avvikelse i kromosomstrukturen (t.ex. Robertsonsk translokation). Undersökningen görs med NGS-metoden eller med aCGH-metoden med hög resolution. Biopsiavgiften är 920 € oberoende av antalet embryon och omfattar också kostnaderna för transport av proven. I samband med en kromosom-PGD-behandling odlas embryona ostört under kontinuerlig uppföljning med time-lapse-metoden (EmbryoScope®).

Totalpriset för PGT-SR (biopsi, försändelse av prov och PGT-SR-undersökning) enligt antalet undersökta embryon:

Antalet embryon12345678
Robertsonsk translokation (€)13201720212025202920332035203720
Reciprok translokation (€)13601800224026803120356037804000
Inversio (€)13601800224026803120356037804000

I samband med PGT-SR kan mängden mitokondrie-DNA i embryot fastställas i samma prov utan extra kostnad (Mitoscore).

+ Mitoscore
Test som mäter embryots livsduglighet
ta kontakt
I en NGS-baserad embryoundersökning fastställs förutom kromosomernas DNA även mängden DNA i mitokondrierna (mtDNA). Enligt undersökningar korrelerar mtDNA-halten av den totala mängden DNA i embryot negativt med embryots livsduglighet. Mitoscore kan således vara till hjälp vid bedömningen av embryot. Mitoscoretestet kan på begäran göras i samband med PGT-A och PGT-SR utan extra kostnad.
Andra undersökningarPrisSjälvrisk
PAD, 1–3 små prover111 €99 €
Gynekologiskt cellprov49 €44 €
PsykologbesökPrisSjälvrisk
Besök 45–60 min85-100 €85-100 €
Besök 90 min150 €150 €
Parförhållandebesiktning160 €160 €
Rådgivning kring donerade celler och utlåtande165 €165 €
Övriga avgifterPrisSjälvrisk
Kansliavgifter6–15 €6–15 €
Fakturaavgift15 €15 €
Tid som inte avbokats83 €83 €

 

Det är möjligt att kräva ersättning från FPA för läkarens mottagningsavgift och för de flesta undersökningar och ingrepp. Grunderna för ersättning är t.ex. överensstämmelse med de allmänna principerna för sjukförsäkringsförmåner och under 43 år. Som regel ersätter Kela tre in vitro- och / eller mikrofertilitetsbehandlingar. Om det behövs skriver den behandlande läkaren en avgiftsredovisning för att lösa fordran.

Prislista från 1.1.2021. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.