Prislista för utländska patienter

Ovumia Fertinova fertilitsbehandlingar: insemination, IVF, ICSI, äggdonation, spermiedonation, PGS, PGD

Första besöketPris
Specialistläkarmottagning 60–90 min, inkl. ultraljudsundersökning195 €
Läkarmottagning via Skype111 €
Grundläggande undersökningarPris
Spermaundersökning87 €
Undersökning av äggledarna309 €
Infektionstester108 €
FertilitetsbehandlingarPris
Provrörsbefruktning (IVF)2410 €
Mikroinjektion (ICSI)3264 €
Insemination (AIH)393 €
Öppning av embryots skal (AHA)459 €
DNA-fragmeneringstest för spermier342 €
Bindningstest för mogna spermier (HBA)110 €
EmbryoScope® (Helsinki, Tampere)457 €
EmbryoGlue®392 €
+ Donerade spermier/en behandling600 €/650 €
Donerat spermier från Ovumia Fertinovas spermabank 600 €
Donerat sperm från Danmark 650 €

Vid beställning av spermier från Danmark betalar man också för graviditetsplatsen. Detta ger man rätt att använda vissa donators spermier. Denna slotavgift, 900 €, läggs till kostnaden. Det betalas endast en gång och det är donatorspecifikt.

Frysning och förvaring av embryon 1 år425 €
Överföring av fryst embryon997 €
Testikelbiopsi541–646 €
Frysning och förvaring av sperma 1 år392 €
Förlängd förvaring av embryon eller sperma 1 år165 €
Äggdonationsbehandling (inkluderar samordningsavgiften)7988 €
Äggdonationsbehandling, frysta egg (inkluderar samordningsavgiften)7266 €
Äggdonationsbehandling med egen donatorTa kontakt
Frysning av äggcellerPris
Frysning av äggceller2782–4739 €
Preimplantatorisk genetisk diagnostikPris
+ Preimplantatorisk genetisk screening – PGS
Priset inkluderar odling i EmbryoScope®, embryobiopsi ingår inte i priset
400 €
I priset ingår PGS-analys av ett embryo. Kostnaden för biopsi är 850 € oavsett antal embryon och inkluderar försändelse av prover. I en PGS-behandling utnyttjas kontinuerlig icke-invasiv videogranskning av embryoutvecklingen (EmbryoScope®) för alla embryon.

Preimplantatorisk genetisk screening (PGS) är ett test som utförs i sammanhang med en ICSI/IVF-behandling för att välja ut embryon som har en normal kromosomuppsättning. Testet utförs med hjälp av Next Generation Sequencing (NGS). Biopsi utförs till de embryon som växer till blastocyststadiet. Embryona fryses ned med vitrifikationsteknik och efter analysen av biopsin kan de kromosomalt normala embryona tinas upp och återföras i kvinnan.

Total PGS kostnad per antal embryon:

Embryon12345678
Totalbelopp* (€)12501650205024502850325036504050
+ Preimplantatorisk genetisk diagnostik för specifik genetisk sjukdom (PGD)
Priset inkluderar odling i EmbryoScope®, embryobiopsi ingår inte i priset
2960–4780 €
Priset omfattar utvecklandet, validerandet och utförandet av ett test för en specifik genetisk sjukdom. Kostnaden för biopsi är 850 € oavsett antal embryon och inkluderar försändelse av prover. I en PGD-behandling utnyttjas kontinuerlig icke-invasiv videogranskning av embryoutvecklingen (EmbryoScope®) för alla embryon.

PGD-priset varierar beroende på kraven på testutveckling och antalet testade embryon. Vid upprepning av PGD-cykler är priset i genomsnitt ca 1500 € lägre, eftersom det inte finns något behov av testutveckling och validering.

+ Preimplantatorisk genetisk diagnostik för ärftliga kromosomavvikelser (Kromosom-PGD)
Priset inkluderar odling i EmbryoScope®, embryobiopsi ingår inte i priset
från 400 €
Priset täcker testet av ett embryo för kromosomförändring (t ex robertsonsk translokation). Testet utförs med hjälp av Next Generation Sequencing (NGS) eller högupplöst array-CGH. Kostnaden för biopsi är 850 € oavsett antal embryon och inkluderar försändelse av prover. I en Kromosom-PGD-behandling utnyttjas kontinuerlig icke-invasiv videogranskning av embryoutvecklingen (EmbryoScope®) för alla embryon.
PsykologbesökPris
Rådgivning om donerade celler och utlåtande160 €
Övriga avgifterPris
Administrativa avgifter6–15 €
Oavbokad tid79 €

 

Prislistan är delvis riktgivande, eftersom antalet besök och åtgärder som behövs varierar utifrån de individuella behoven. Priserna på behandlingarna inkluderar inte läkemedelskostnader. Administrativ avgift ska tilläggas på priset.

Prislista från 1.1.2019. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.