Prislista för utländska patienter

Ovumia Fertinova fertilitsbehandlingar: insemination, IVF, ICSI, äggdonation, spermiedonation, PGS, PGD

Första besöketPris
Specialistläkarmottagning 60–90 min, inkl. ultraljudsundersökning195 €
Läkarmottagning via Skype111 €
Grundläggande undersökningarPris
Spermaundersökning87 €
Undersökning av äggledarna309 €
Infektionstester108 €
FertilitetsbehandlingarPris
Provrörsbefruktning (IVF)2410 €
Mikroinjektion (ICSI)3264 €
Insemination (AIH)393 €
Öppning av embryots skal (AHA)459 €
DNA-fragmeneringstest för spermier342 €
Bindningstest för mogna spermier (HBA)110 €
EmbryoScope® (Helsinki, Tampere)457 €
EmbryoGlue®392 €
Donerade spermier/en behandlingTa kontakt
Frysning och förvaring av embryon 1 år425 €
Överföring av fryst embryon997 €
Testikelbiopsi541–646 €
Frysning och förvaring av sperma 1 år392 €
Förlängd förvaring av embryon eller sperma 1 år165 €
Äggdonationsbehandling (inkluderar samordningsavgiften)7988 €
Äggdonationsbehandling, frysta egg (inkluderar samordningsavgiften)7266 €
Äggdonationsbehandling med egen donatorTa kontakt
PsykologbesökPris
Rådgivning om donerade celler och utlåtande160 €
Övriga avgifterPris
Administrativa avgifter6–15 €
Oavbokad tid79 €

 

Prislistan är delvis riktgivande, eftersom antalet besök och åtgärder som behövs varierar utifrån de individuella behoven. Priserna på behandlingarna inkluderar inte läkemedelskostnader. Administrativ avgift ska tilläggas på priset.

Prislista från 1.1.2019. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.