• sv
    • en
    • de

Prislista för utländska patienter

Boka tid

Ovumia erbjuder avancerade och individuella fertilitetsbehandlingar.

Första besöket

Pris

Specialistläkarmottagning

60 min, inkl. ultraljudsundersökning

212 €

Läkarmottagning via Teams

120 €

Grundläggande undersökningar

Pris

Spermaundersökning

90 €

Undersökning av äggledarna

inkl. mottagningsbesök 30 minuter

335 €

Infektionstester

120 €

Fertilitets­behandlingar

Pris

Provrörsbefruktning (IVF)

3101 €

Mikroinjektion (ICSI)

4151 €

Insemination (IUI)

425 €

Öppning av embryots skal (AHA)

499 €

Blastocystodling/dag

355 €

EmbryoScope®

(Helsingfors och Tammerfors)

500 €

EmbryoGlue®

200 €

Donerade spermier/en behandling, finsk sperma

650 €

Donerade spermier/en behandling, danska sperma

+ Transportavgift 390 € och graviditetsrättighetsavgift 995 € för första gången.

1065 €

Frysning och förvaring av embryon 1 år

458 €

Överföring av fryst embryon

1088 €

Testikelbiopsi inkl. frysning och förvaring 1 år

1043 €

Frysning och förvaring av sperma 1 år

458 €

Frysning av sperma för behandlingen

190 €

Förlängd förvaring av embryon eller sperma 1 år

212 €

+ Äggdonationsbehandling

9700 €

+ Äggdonationsbehandling +

13100 €

Äggdonationsbehandling med egen donator

Pris: ta kontakt

Frysning av äggceller

Pris

Frysning av äggceller

2158 €

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Pris

Psykologbesök

Pris

Rådgivning om donerade celler och utlåtande

170 €

Övriga avgifter

Pris

Kansliavgifter

15 €

Kansliavgifter, psykolog- och psykoterapibesök

6 €

Fakturaavgift

15 €

Oavbokad tid

90 €

Prislistan är delvis vägledande eftersom behovet av besök och åtgärder bestäms individuellt. Behandlingspriserna omfattar inte läkemedelskostnader. En administrativ avgift tillkommer.

Prislistan gäller fr.o.m. 1.1.2022. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna och kontrollera din kreditinformation.