• sv
    • en
    • de

Prislista för utländska patienter

Boka tid

Ovumia erbjuder avancerade och individuella fertilitetsbehandlingar.

Första besöket

Pris

Specialistläkarmottagning

60 min, inkl. ultraljudsundersökning

199 €

Läkarmottagning via Teams

199 €

Grundläggande undersökningar

Pris

Spermaundersökning

91 €

Undersökning av äggledarna

inkl. mottagningsbesök 30 minuter

346 €

Infektionstester

124 €

Fertilitets­behandlingar

Pris

Provrörsbefruktning (IVF) Tampere

Includes egg collection, sperm preparation, fertilization (IVF), embryo culture up to 4 days, embryo transfer and coordination fee with patient coordinator during the treatment 550 €

3187 €

Provrörsbefruktning (IVF) Helsinki

Includes egg collection, sperm preparation, fertilization (IVF), embryo culture up to 4 days, embryo transfer and coordination fee with patient coordinator during the treatment 700 €

3477 €

Mikroinjektion (ICSI), Tampere

Includes egg collection, sperm preparation, fertilization (ICSI) for 1-4 cells, embryo culture up to 4 days, embryo transfer and coordination fee with patient coordinator during the treatment 550€

3957 €

Mikroinjektion (ICSI), Helsinki

Includes egg collection, sperm preparation, fertilization (ICSI) for 1-4 cells, embryo culture up to 4 days, embryo transfer and coordination fee with patient coordinator during the treatment 700€

4247 €

Insemination (IUI)

552 €

Öppning av embryots skal (AHA)

508 €

Blastocystodling/dag

362 €

EmbryoScope®

(Helsingfors och Tammerfors)

510 €

EmbryoGlue®

200 €

Donerade spermier/en behandling, finsk sperma

699 €

Donerade spermier/en behandling, danska sperma

En transportavgift på 490 € tillkommer på priset, samt en graviditetsrättsavgift på 720 € och en samordningsavgift på 375 € för första beställningen.

1099 €

Frysning och förvaring av embryon 1 år

1-5 embryon

458 €

Överföring av fryst embryon

1119 €

Testikelbiopsi inkl. frysning och förvaring 1 år

1074 €

Frysning och förvaring av sperma 1 år

478 €

Frysning av sperma för behandlingen

195 €

Förlängd förvaring av embryon eller sperma 1 år

218 €

+ Äggdonationsbehandling / Tampere

9800 €

+ Äggdonationsbehandling + / Tampere

13200 €

+ Äggdonationsbehandling / Helsinki

10050 €

+ Äggdonationsbehandling + / Helsinki

13450 €

Äggdonationsbehandling med egen donator

Pris: ta kontakt

Frysning av äggceller

Pris

Frysning av äggceller

2202 €

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Pris

Psykologbesök

Pris

Rådgivning om donerade celler och utlåtande

170 €

Övriga avgifter

Pris

Kansliavgifter

19 €

Kansliavgifter, psykolog- och psykoterapibesök

6 €

Fakturaavgift

15 €

Oavbokad tid

92 €

Prislistan är delvis vägledande eftersom behovet av besök och åtgärder bestäms individuellt. Behandlingspriserna omfattar inte läkemedelskostnader. En administrativ avgift tillkommer.

Prislistan gäller fr.o.m. 18.9.2023. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna och kontrollera din kreditinformation.