• sv
    • en
    • de

Prislista för utländska patienter

Ovumia erbjuder avancerade och individuella fertilitetsbehandlingar.

Till priserna tillkommer en kontorsavgift på 19 €.

Från och med den 1 mars 2024 kommer en prishöjning på 30 % för mottagningstider och ingrepp, som utförs på lördagar.
(Gäller inte vid första besök.)

Första besöket

Pris

+ Specialistläkarmottagning

199 €

Läkarmottagning via Teams

199 €

Grundläggande undersökningar

Pris

Spermaundersökning

91 €

+ Undersökning av äggledarna

346 €

Infektionstester

124 €

Fertilitets­behandlingar

Pris

+ Provrörsbefruktning (IVF) Tampere

3753 €

+ Provrörsbefruktning (IVF) Helsinki

4043 €

+ Mikroinjektion (ICSI), Tampere

4523 €

+ Mikroinjektion (ICSI), Helsinki

4813 €

Insemination (IUI)

552 €

Öppning av embryots skal (AHA)

508 €

+ EmbryoScope®

510 €

EmbryoGlue®

200 €

Donerade spermier/en behandling, finsk sperma

699 €

+ Donerade spermier/en behandling, danska sperma

900 €

Överföring av fryst embryon

1119 €

Testikelbiopsi inkl. frysning och förvaring 1 år

1074 €

Frysning och förvaring av sperma 1 år

478 €

Frysning av sperma för behandlingen

195 €

Förlängd förvaring av embryon eller sperma 1 år

218 €

+ Äggdonationsbehandling / Tampere

9800 €

+ Äggdonationsbehandling + / Tampere

13200 €

+ Äggdonationsbehandling / Helsinki

10050 €

+ Äggdonationsbehandling + / Helsinki

13450 €

Frysning av äggceller

Pris

Frysning av äggceller

2202 €

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Pris

Psykologbesök

Pris

Rådgivning om donerade celler och utlåtande

170 €

Övriga avgifter

Pris

Kansliavgifter

19 €

Kansliavgifter, psykolog- och psykoterapibesök

6 €

Oavbokad tid

92 €

Prislistan är delvis vägledande eftersom behovet av besök och åtgärder bestäms individuellt. Behandlingspriserna omfattar inte läkemedelskostnader. En administrativ avgift tillkommer.

Prislistan gäller fr.o.m. 18.9.2023. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna och kontrollera din kreditinformation.

Från och med den 1 mars 2024 kommer en höjning på 30 % att läggas till på lördagsreceptionen och förfarandepriserna.