• sv
    • fi

Prislista Ovumia Tampere

Ovumia erbjuder avancerade och individuella fertilitetsbehandlingar.

Specialistläkar­mottagning

Pris

Första besöket

60 min, också via Teams

199 €

Fertilitets­besiktning

45–60 min, inkl. ultraljudsundersökning

199 €

Fertilitets­besiktning+ AMH

45–60 min, inkl. ultraljudsundersökning och AMH blodprov

249 €

Mottagningsbesök

20–90 min

105-269 €

Telefonkonsultation

20-45min

52-125 €

B-utlåtande av läkare, omfattande

106 €

Ultraljudundersökningar

117-224 €

Grundläggande undersökningar

Pris

Spermaundersökning

91 €

Undersökning av äggledarna

inkl. mottagningsbesök 30 minuter

346 €

AMH blodprov och telefonkonsultation

125 €

Infektionstester

98 €

Fertilitets­behandlingar

Pris

Provrörsbefruktning (IVF)

3202 €

Provrörsbefruktning (IVF) 2 UL

3647 €

Mikroinjektion (ICSI)

3973 €

Mikroinjektion (ICSI) 2 UL

4417 €

Insemination (IUI) 2 UL

657 €

Öppning av embryots skal (AHA)

508 €

ERA-test

1185 €

DNA-fragmenteringstest för spermier

381 €

Bindningstest för mogna spermier (HBA)

122 €

Selektion av mogna spermier för ICSI (PICSI)

158 €

EmbryoScope®

510 €

EmbryoGlue®

200 €

Donerade spermier/en behandling, finsk sperma

699 €

Donerade spermier/en behandling, danska sperma

En transportavgift på 490 € tillkommer på priset, samt en graviditetsrättsavgift på 720 € och en samordningsavgift på 375 € för första beställningen.

1099 €

Blastocyst odling/dag

362 €

Frysning och förvaring av embryon 1 år

från 478 €

Överföring av fryst embryo

1119 €

Testikelbiopsi inkl. frysning och förvaring 1 år

1079 €

Frysning och förvaring av sperma 1 år

478 €

Förlängd förvaring av embryon eller sperma/år

218 €

+ Äggdonationsbehandling

9100 €

+ Äggdonationsbehandling +

12500 €

Äggdonationsbehandling med egen donator

Pris: ta kontakt

Ultraljud under graviditeten

Pris

UL under tidig graviditet

inkl. mottagningsbesök 30 minuter

237 €

Icke-invasiv kromosomtest (NIPT), standard ,NACE

(innehåller inte ultraljuden och mottagningen)

578 €

Icke-invasiv kromosomtest (NIPT), omfattande

(innehåller inte ultraljuden och mottagningen)

764 €

Icke-invasiv kromosomtest (NIPT), alla kromosomer, NACE24

(innehåller inte ultraljuden och mottagningen)

916 €

Äggfrysning

Pris

Frysning av äggceller

2202 €

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Pris

Andra undersökningar

Pris

PAD

1–3 små prover

117 €

Gynekologiskt cellprov

51 €

Övriga avgifter

Pris

Kanslia- och Kantavgifter

19 €

Fakturaavgift

15 €

Tid som inte avbokats

92 €

Prislistan är delvis vägledande eftersom behovet av besök och åtgärder bestäms individuellt. Behandlingspriserna omfattar inte läkemedelskostnader. En administrativ avgift tillkommer.

Observera att individuella besök sker efter mottagningsbesöket på kontoret.

Prislistan gäller fr.o.m. 1.4.2023. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna och kontrollera din kreditinformation.

FPA ersättning
Från och med den 1 januari 2023 är FPA-ersättningen 8 euro för kostnader för allmän- och specialistläkarmottagning eller distanstjänst. Genom att visa upp ditt FPA-kort kan du få direktersättning på vår klinik eller ansöka om ersättning i efterhand från FPA.

Så här ansöker du om sjukhusersättning www.kela.fi/sjukvard-ansokan