• sv
    • fi

Prislista Ovumia Jyväskylä

Ovumia erbjuder avancerade och individuella fertilitetsbehandlingar.

Specialistläkar­mottagning

Pris

Första besöket

60 min, också via Teams

199 €

Fertilitets­besiktning

45–60 min, inkl. ultraljudsundersökning

199 €

Fertilitets­besiktning+AMH

45–60 min, inkl. ultraljudsundersökning och AMH blodprov

249 €

Mottagningsbesök

20–90 min

105-269 €

Telefonkonsultation

20-45min

52-125 €

Ultraljudundersökningar

117-224 €

Grundläggande undersökningar

Pris

Spermaundersökning

91 €

Undersökning av äggledarna

inkl. mottagningsbesök 30 minuter

346 €

AMH blodprov och telefonkonsultation

125 €

Infektionstester

98 €

Fertilitets­behandlingar

Pris

Provrörsbefruktning (IVF)

3202 €

Mikroinjektion (ICSI)

4273 €

Mikroinjektion (ICSI) 2 UL

4717 €

Insemination (IUI) 2 UL

657 €

Öppning av embryots skal (AHA)

508 €

ERA-test

1185 €

EmbryoGlue®

200 €

Donerade spermier/en behandling, finsk sperma

495 €

Frysning och förvaring av embryon 1 år

478 €

Överföring av fryst embryo

1119 €

Frysning och förvaring av sperma 1 år

478 €

Förlängd förvaring av embryon eller sperma/år

218 €

Äggdonationsbehandling

Pris: ta kontakt

från 7000 €

Ultraljud under graviditeten

Pris

UL under tidig graviditet

inkl. mottagningsbesök 30 minuter

186 €

Äggfrysning

Pris

Frysning av äggceller

2202 €

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Pris

Andra undersökningar

Pris

PAD

1–3 små prover

117 €

Gynekologiskt cellprov

51 €

Övriga avgifter

Pris

Kanslia- och Kantavgifter

19 €

Fakturaavgift

15 €

Tid som inte avbokats

92 €

Prislistan är delvis vägledande eftersom behovet av besök och åtgärder bestäms individuellt. Behandlingspriserna omfattar inte läkemedelskostnader. En administrativ avgift tillkommer.

Observera att individuella besök sker efter mottagningsbesöket på kontoret.

Prislistan gäller fr.o.m. 1.4.2023. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna och kontrollera din kreditinformation.

FPA ersättning
Från och med den 1 januari 2023 är FPA-ersättningen 8 euro för kostnader för allmän- och specialistläkarmottagning eller distanstjänst. Genom att visa upp ditt FPA-kort kan du få direktersättning på vår klinik eller ansöka om ersättning i efterhand från FPA.

Så här ansöker du om sjukhusersättning www.kela.fi/sjukvard-ansokan