• sv
    • fi
    • en
    • de

Pre­implantatorisk genetisk testning

Boka tid

PGT-A (PGS) är ett effektivt hjälpmedel för att välja ut de mest livsdugliga embryona. Syftet med PGT-A är att förbättra graviditetsresultat genom att välja endast kromosomalt normala embryon för embryoöverföring. Metoden är särskilt fördelaktig för kvinnor över 35 år samt för patienter med återkommande missfall eller flera misslyckade fertilitetsbehandlingar. Behandlingsresultaten förbättras oberoende av kvinnans ålder då kromosomalt normala embryon överförs.

Från 30 till 50 procent av morfologiskt normala embryon hos unga kvinnor kan vara kromosomalt onormala, dvs. aneuploida. Kvinnor över 40 år kan ha upp till 75-90 % aneuploida embryon. Majoriteten av kromosomavvikelser stoppar embryoutvecklingen eller leder till tidigt missfall.

US CDC/SART (vänster), Harton et al. (2013) Fertility and Sterility 106:1695-703 (höger)

I PGT-A tas prov (biopsi) på 5-8 celler från fem till sex dagar gamla embryon. Embryona fryses ned med vitrifikationsteknik och efter PGT-A -analysen kan de kromosomalt normala embryona tinas upp och återföras i kvinnan. Med hjälp av PGT-A undviker man onödiga embryoöverföringar. PGT-A möjliggör i bästa fall graviditetsresultat på 70% och samtidigt miskar risken för missfall betydligt.

I samband med PGT-A utförs kontinuerlig videogranskning av embryoutvecklingen (EmbryoScope®), vilket kan ytterligare förbättra valet av det bästa embryot.

Mer information om PGT-A (PGS):

Marisa Ojala

Marisa Ojala
marisa.ojala@ovumia.fi
fi en

Läs också bloggen

Prislista PGT-A

Totalpriset för PGT-A (biopsi, försändelse av prov, PGT-A-undersökning och EmbryoScope® odling) enligt antalet undersökta embryon:

Antalet embryon 1 2 3 4 5 6 7 8
Totalpris (€) 1380 1780 2180 2580 2980 3380 3630 3880

Resultaten fås 10–15 dygn efter att proven skickats till testlaboratoriet. PGT-rådgivning ges av en biolog 80 €.

I samband med PGT-A kan mängden mitokondrie-DNA i embryot fastställas i samma prov utan extra kostnad (Mitoscore). I en NGS-baserad embryoundersökning fastställs förutom kromosomernas DNA även mängden DNA i mitokondrierna (mtDNA). Enligt undersökningar korrelerar mtDNA-halten av den totala mängden DNA i embryot negativt med embryots livsduglighet. Mitoscore kan således vara till hjälp vid bedömningen av embryot.

Se även

Våra experter

Marisa
Ojala

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog, forskare, PGT-specialist

  

Sirpa
Mäkinen

FM, senior embryolog, chef för laboratorieutveckling, PGT-specialist

    

Kirsi
Kananen

FD, senior embryolog, kundchef