• sv
    • fi
    • en
    • de

Pre­implantatorisk kromosomtestning ( PGT-A, niPGT-A)

Boka tid

PGT-A (PGS) är ett effektivt hjälpmedel för att välja ut de mest livsdugliga embryona. Syftet med PGT-A är att förbättra graviditetsresultat genom att välja endast kromosomalt normala embryon för embryoöverföring. Metoden är särskilt fördelaktig för kvinnor över 35 år samt för patienter med återkommande missfall eller flera misslyckade fertilitetsbehandlingar. Behandlingsresultaten förbättras oberoende av kvinnans ålder då kromosomalt normala embryon överförs.

Från 30 till 50 procent av morfologiskt normala embryon hos unga kvinnor kan vara kromosomalt onormala, dvs. aneuploida. Kvinnor över 40 år kan ha upp till 75-90 % aneuploida embryon. Majoriteten av kromosomavvikelser stoppar embryoutvecklingen eller leder till tidigt missfall.

US CDC/SART (vänster), Harton et al. (2013) Fertility and Sterility 106:1695-703 (höger)

I PGT-A tas prov (biopsi) på 5-8 celler från fem till sex dagar gamla embryon. Embryona fryses ned med vitrifikationsteknik och efter PGT-A -analysen kan de kromosomalt normala embryona tinas upp och återföras i kvinnan. Embryonkromosomundersökning kan användas för att överföra embryon med bästa graviditetsprognoser och minska antalet misslyckade embryoöverföringar. Graviditetsprognosen för ett kromosomalt normalt embryo är i bästa fall cirka 50 % och risken för missfall är låg.

Genom att ta några celler från embryot för att analysera DNA:t kvarstår en låg risk för embryoskada som kan försämra embryots livsduglighet. En alternativ metod som undviker denna risk är den icke-invasiva kromosomtestningen (niPGT-A, Non-Invasive Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy) som bygger på att analysera det DNA som embryot utsöndrar i dess odlingsmedium.

I samband med PGT-A utförs kontinuerlig videogranskning av embryoutvecklingen (EmbryoScope®), vilket kan ytterligare förbättra valet av det bästa embryot. Fråga oss för mer information om Ovumias PGT-A embryoselektion.

Prislista

Embryos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PGT-A 1206 1876 2302 2728 3154 3580 3855 4130 4405 4680
niPGT-A 1270 1969 2459 2949 3439 3929 4119 4309 4499 4689

Resultaten fås 10–15 dygn efter att proven skickats till testlaboratoriet. PGT-rådgivning ges av en biolog 87 €.

 

Mer information om PGT-A (PGS):

 

Karoliina Klaver

pgt@ovumia.fi

fi en sv

Läs också bloggen

Se även

Våra experter

Karoliina
Klaver

FM, fertilitetsbehandlingbiolog, PGT-specialist, ESHRE-sertifierad
Helsinki

   

Marisa
Ojala

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog, forskare, PGT-specialist
Tampere

  

Kirsi
Kananen

FD, senior embryolog, kundchef
Tampere