Read instruction for coronavirus ›

Preimplantatorisk genetisk testning för aneuploidi (PGT-A = PGS)

Kromosomanalys av embryon

PGT-A (PGS) är ett effektivt hjälpmedel för att välja ut de mest livsdugliga embryona. Syftet med PGT-A är att förbättra graviditetsresultat genom att välja endast kromosomalt normala embryon för embryoöverföring. Metoden är särskilt fördelaktig för kvinnor över 35 år samt för patienter med återkommande missfall eller flera misslyckade fertilitetsbehandlingar. Behandlingsresultaten förbättras oberoende av kvinnans ålder då kromosomalt normala embryon överförs.

Från 30 till 50 procent av morfologiskt normala embryon hos unga kvinnor kan vara kromosomalt onormala, dvs. aneuploida. Kvinnor över 40 år kan ha upp till 75-90 % aneuploida embryon. Majoriteten av kromosomavvikelser stoppar embryoutvecklingen eller leder till tidigt missfall.

US CDC/SART (vänster), Harton et al. (2013) Fertility and Sterility 106:1695-703 (höger)

I PGT-A tas prov (biopsi) på 5-8 celler från fem till sex dagar gamla embryon. Embryona fryses ned med vitrifikationsteknik och efter PGT-A -analysen kan de kromosomalt normala embryona tinas upp och återföras i kvinnan. Med hjälp av PGT-A undviker man onödiga embryoöverföringar. PGT-A möjliggör i bästa fall graviditetsresultat på 70% och samtidigt miskar risken för missfall betydligt.

I samband med PGT-A utförs kontinuerlig videogranskning av embryoutvecklingen (EmbryoScope®), vilket kan ytterligare förbättra valet av det bästa embryot.

Mer information om PGT-A (PGS):

Peter Bredbacka

PGT specialist
Peter Bredbacka
peter.bredbacka@ovumia.fi

 

Läs också bloggen ›