Preimplantatorisk genetisk screening PGS

Kromosomanalys av embryo

PGS är ett effektivt hjälpmedel för att välja ut de mest livsdugliga embryona. Syftet med PGS är att förbättra graviditetsresultat genom att välja endast kromosomalt normala embryon för embryoöverföring. Metoden är särskilt fördelaktig för kvinnor över 35 år samt för patienter med återkommande missfall eller flera misslyckade fertilitetsbehandlingar. Behandlingsresultaten förbättras oberoende av kvinnans ålder då bara kromosomalt normala embryon överförs.

Från 40 till 50 procent av morfologiskt normala embryon hos unga kvinnor kan vara kromosomalt onormala, dvs. aneuploida. Kvinnor över 40 år kan ha upp till 75-90 % aneuploida embryon. Majoriteten av kromosomavvikelser stoppar embryoutvecklingen eller leder till tidigt missfall.

US CDC/SART (vänster), Harton et al. (2013) Fertility and Sterility 106:1695-703 (höger)

I PGS tas prov (biopsi) på 4-8 celler från fem till sex dagar gamla embryon. Embryona fryses ned med vitrifikationsteknik och efter PGS-analysen kan de kromosomalt normala embryona tinas upp och återföras i kvinnan. Med hjälp av PGS undviker man onödiga embryoöverföringar. PGS möjliggör graviditetsresultat på över 70%.

I samband med PGS utförs kontinuerlig videogranskning av embryoutvecklingen (EmbryoScope®), vilket kan ytterligare förbättra valet av det bästa embryot. Fråga mer information om Ovumia Fertinovas PGS embryo valet!

Få mer information av PGD/PGS:

Peter Bredbacka

 

Peter Bredbacka
PGD/PGS specialist
peter.bredbacka@ovumia.fi

Läs också bloggen ›