• sv
    • fi
    • en
    • de

Pentti Pasanen

Docent, M.D., specialist i hjärt-kärlkirurgi, specialist i gastroenterologisk kirurgi

Kuopio