• sv
    • fi
    • en
    • de

Mari Sälevaara

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi

Helsinki

    

Läkaren Mari Sälevaara har blivit Gynekolog vid Tampere Universitet år 2002 och arbetat som fertilitetsläkare sedan dess. Hon skriver en doktorsavhandling gällande uppföljningen av familjer med tidigare äggdonationsbehandling. Hon har tidigare arbetat hos kvinnokliniken i Trondheim, och pratar flytande norska. Hon har börjat arbeta i Fertinova i november 2017.

Språkkunskap

  • finska
  • engelska
  • svenska
  • norska

Boka tid