Read instruction for coronavirus ›

Kati Pentti

Chefsöverläkare i Tammerfors, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin

Läkaren Kati Pentti har blivit Gynekolog år 2004 och specialist i Reproduktionsmedicin år 2009. Hon har disputerat 2011. Hon började arbeta som fertilitetsläkare efter att ha blivit specialist, först i AVA-kliniken och Fertinova i Tammerfors, och från och med 2015 i Ovumia.

Språkkunskap: finska, svenska, engelska

Läs också bloggen

« Tillbaka