• sv
    • fi
    • en
    • de

Jarna Moilanen

Chefsöverläkare i Helsingfors, M.D., MBA, specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin

Helsinki

    

Läkaren Jarna Moilanen har blivit Gynekolog vid Helsingfors Universitet år 2005 och specialist i Reproduktionsmedicin år 2007. Hon har disputerat 1999 i ämnet andrologi. Hon började arbeta som fertilitetsläkare år 1996, och som specialist år 2005. Jarna Moilanen är ordförandet i den Reproduktionsendokrinologiska arbetsgruppen inom den Finska Gynekologföreningen. Hon har börjat arbeta i Fertinova i november 2017.

Språkkunskap: finska, engelska, svenska, tyska