Eija Dorbek

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi

Läkaren Eija Dorbek har blivit gynekolog år 2006. Hon har arbetat i Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby med ansvaret för fertilitetsbehandlingar 2006–2013. Hon har börjat arbeta i Fertinova i januari 2014.

Språkkunskap: finska, engelska, estiska, ryska

Läs också bloggen

« Tillbaka