• sv
    • fi
    • en

Ovumias äggcell- och spermabank – kvalitativ vård med donerade könsceller

I Ovumias äggcell- och spermabank ger vi möjlighet till nytt liv genom att erbjuda högkvalitativa behandlingar med både kända och anonyma donatorers äggceller och spermier.

Vårt laboratorium drivs av topprofessionella experter som har varit ledande internationellt i utvecklingen av nedfrysning och upptining av äggceller och spermier sedan år 2014. Vi använder den senaste tekniken och utrustningen för att säkerställa att vi kan erbjuda högkvalitativa könsceller som ger utmärkta graviditetsresultat.

Vår äggcell- och spermabank erbjuder i Finland registrerade, kända donatorer samt anonyma donatorer från Estland.

Vilka krav ställs på en könscellsdonator?

Donatorer väljs noggrant enligt finsk lagstiftning och internationella kvalitetskrav. De är friska kvinnor i åldern 20–35 år och män i åldern 20–45 år. Alla donatorer genomgår en noggrann intervju samt omfattande medicinska och psykologiska tester innan de godkänns som donatorer.

Enligt finsk lagstiftning kan donatorer inte erhålla höga ekonomiska ersättningar, så våra donatorer deltar därmed i processen av ren vilja att hjälpa, de är så kallade altruistiska donatorer.

Vad innebär icke-anonym, registrerad donation av könsceller?

Icke-anonym donation innebär att varje person som blivit född med hjälp av en donator har laglig rätt att begära information om sin donator då de är 18 år gamla för att på så sätt få information om sitt genetiska arv. Donatorn har inga juridiska krav eller rättigheter gentemot mottagaren eller det/de barn som föds genom äggcells-, sperma- eller embryodonation, och barnet har inga juridiska krav eller rättigheter gentemot donatorn.

Varifrån kommer våra donatorer?

Ovumias donatorer är främst skandinaviska och europeiska donatorer. Alla donatorer är registrerade enligt finländska lagar och förordningar.

Ovumias äggcells- och spermabank erbjuder huvudsakligen donatorer från Finland, men det finns även donatorer från Estland och Ukraina. Ovumias kliniker i Estland och Ukraina följer samma höga standard för rekrytering av donatorer och förvaring av könsceller som Ovumias kliniker i Finland. Donatorer godkänns i enlighet med finländsk lagstiftning.

Hur väljs en donator ut?

Enligt finländsk lagstiftning kan mottagaren önska vissa egenskaper så som ögonfärg, hårfärg, hudfärg och längd. Vår donatorkoordinator hittar den bästa möjliga donatorn för dig enligt dina önskemål. Enligt finländsk lagstiftning får du information om donatorns ögonfärg, hårfärg, hudfärg, längd och etniska härkomst.

Hur lång tid tar det att få en donationsbehandling?

Det finns inga köer för äggcells-, sperma- och dubbeldonationer på Ovumia och du kan få behandling inom cirka 2-4 månader efter din första konsultation. Behandlingens längd beror på din individuella situation, önskade egenskaper och tiden det tar att hitta en lämplig donator. Dessutom påverkar mottagarens undersökningar och tidpunkten för donationsrådgivningen.

Hur kan man kontakta oss?

Du kan direkt kontakta våra kliniker eller vår ansvariga koordinator för äggcellsdonation för att få hjälp.

 

Nina Pohjanaho

 

Koordinator för äggcellsdonation

Nina Pohjanaho

Internationell patientkoordinator
Nina Pohjanaho
nina.pohjanaho@ovumia.fi
+358 40 623 4443
fi sven

 

Vilka begränsningar finns det för mottagaren?

På Ovumia är mottagarens åldersgräns 46 år (kvinnor) och den behandlande läkaren ansvarar för att behandlingen inte utgör en risk för mottagarens hälsa.

Om du är över 46 år (kvinna) kan du kontakta Ovumia Tallinn-kliniken, där du kan få behandling upp till 51 års ålder med anonymt donerade könsceller.