• sv
    • fi

Ordlista för fertilitetsbehandling

Vid fertilitetsbehandlingar används många termer som inte nödvändigtvis är bekanta för alla. Vi har sammanställt en ordlista för att göra det lättare att förstå dessa termer. Vi är alltid redo att hjälpa och diskutera de termer som används i behandlingarna. Det är bara att fråga om det  är något du funderar på.

 

Ordlista för fertilitetsbehandling

AIH, AID, IUI: Artificial insemination by husband, artificial insemination by donor, intrauterine insemination (eng). Insemination med makens sperma, insemination med donatorsperma, spermainsemination i livmodern.

Azoospermi: Spermaprovet saknar spermier.

Embryo: Det utvecklingsstadium där äggcellen har befruktats och börjat dela sig.

D3 embryo: Ett 3-dagar gammalt embryo.

Morula: Ett 4-dagar gammalt embryo.

Blastocyst: Ett 5-6 dagar gammalt embryo.

Donator: Donator av könsceller (gameter).

ET: Embryo transfer (eng). Embryoöverföring.

FET: Frozen embryo transfer (eng). Fryst embryoöverföring.

IVF: In vitro fertilization (eng). Provrörsbefruktning. Äggcellen befruktas med spermier i en odlingsskål.

ICSI:  Intracytoplasmic sperm injection (eng). Befruktningsmetod, där spermien förs direkt in i äggcellen.

PGT: Preimplantation genetic testing (eng). Preimplantatoriskt embryotest för utvärdering av embryots kromosomala sammansättning, eller för att uteslutning av specifikt genfel.

HSSG, SSG: Hysterosalpingosonografi, sonosalpingografi. Undersökning av äggledarnas öppenhet, samtidigt en bedömning av livmoderns struktur.

HSG: Hysterosonografi. Saltlösningsinjektion för att undersöka strukturen i livmoderhålan.

TESE/TESA: Provbit tas från testikeln för att hitta spermier.

Endometrium: Livmoderns slemhinna

Follikel: Äggfollikel. Vätskan i äggstocken, i vilken äggcellen finns

Ägglossning: Frisättning av en äggcell. Den mognade follikeln spricker, äggcellen frisätts och tar sig till äggledaren för befruktning

Lutealfas: Tiden mellan frisättning av äggcell och menstruationsstart.

Implantation: Embryot fäster sig vid livmoderväggen.

LH-test: Ovulationstest (ägglossningstest)

Mediciner:

Kvinnligt könshormon, används som tabletter eller som plåster på huden.

Progesteron: Gulkroppshormon, används som orala tabletter, via vaginal dosering eller som injektioner under huden.

FSH: Follikelstimulerande hormon. Används som injektioner under huden.

HMG: Humant menopausalt gonadotropin. Fungerar som en kombination av både FSH- och LH-hormoner. Används som injektioner under huden.

HCG: Humant koriongonadotropin. Fungerar som LH-hormonet. Används som en injektion under huden.

Laboratorieprov:

AMH: Anti-mülleriskt hormon. Ett hormon som produceras av de växande folliklarna i äggstockarna. Återspeglar äggstockarnas kapacitet.

Prolaktin: Hypofyshormon, involverat bla. i amning. Överproduktion kan rubba menstruationscykeln.

TSH: Sköldkörtelstimulerande hormon. Hypofyshormon, används för att undersöka  och behandla hypo- eller hypertyreos (skölkkörtelns under- eller överaktivitet).

Progesteron: Gulkroppshormon. Används för att verifiera frisättning av äggceller, och för utvärdering av gulkroppsfunktion eller progesteronmedicinering.

HCG: Humant koriongonadotropin. Placentahormon. Används som graviditetstest.