Read instruction for coronavirus ›

Nedfrysning av äggceller, spermier, könscellvävnad och embryon

Det finns många orsaker som påverkar fertilitet. Ovumia Fertinova hjälper dig bevara din fertilitet: vi förvarar könsceller (äggceller eller spermier), könscellvävnad (äggstocksvävnad eller testikelvävnad) eller embryon i flytande kväve för senare användning.

Bevaring av könsceller innan påbörjande av cancerbehandling är den vanligaste orsaken till detta. Bevaring av fertiliten genom förvaring av egna könsceller anses idag vara av avgörande betydelse för livskvaliteten hos patienter med cancer då behandlingsprognoserna förbättrats för flera cancersjukdomar.

Nedfrysning av äggceller, äggstocksvävnad och embryon

I västvärlden stiger hela tiden medelåldern för kvinnor som får sitt första barn, vilket tar sig uttryck som att fertilitetsbehandling beroende på ålder blir allt vanligare samt ett ökat behov av donerade äggceller. Genom att frysa ned könsceller kan man bevara könscellerna i ung ålder och trygga möjligheten att få barn i ett senare skede av livet som passar den egna livssituationen bättre.

Nedfrysning av sädesvätska och testikelvävnad

Om mannens sädesvätska inte innehåller några spermier kan de finnas i testikelvävnaden. En provbit tas av vävnaden med lokalbedövning. Personen är sjukledig under dagen för ingreppet. I provet isoleras spermier, som förs in i mogna äggceller med mikrofertilitetsbehandlingsteknik (ICSI). Resultaten av behandlingen liknar de vid behandling med spermier som isolerats ur sädesvätskan.

Vid Ovumia Fertinova utvecklar vi nya metoder för att bevara fertiliten för små spermiemängder, såsom spermier som isolerats ur testikelvävnaden.