• sv
    • fi
    • en

Misfallklinik

Misfallklinik

Även var fjärde graviditet kan sluta i missfall. Finlands första alla service missfallsklinik på Ovumias klinik i Tammerfors erbjuder hjälp med att återhämta sig från ett missfall, ta reda på orsakerna och planera en graviditet.

Man räknar med att det förekommer missfall i cirka 15-25 procent av graviditeterna. Cirka 5 procent får två missfall och 1-3 procent har minst 3 missfall. De flesta missfall inträffar under första trimestern. Man pratar om återkommande missfall när en kvinna har haft 2-3 missfall i rad. Majoriteten av missfall i början av graviditeten orsakas av abnormiteter i antalet kromosomer. Man har uppskattat att minst hälften av alla missfall orsakas av kromosomavvikelser. Vid infertilitetsbehandlingar är andelen minst 60 procent.

Missfall är både fysiskt och psykiskt stressiga. Ovumias missfallsklinik utreder orsakerna till missfall och erbjuder hjälp med psykisk stress och planering av nästa graviditet. Syftet är också att förebygga missfall.

Missfallsmottagningen har både en läkarmottagning och en psykoterapeutmottagning. Du kan söka till en missfallsmottagning oavsett hur många missfall du har haft och hur graviditeterna startade. Du är välkommen till kliniken ensam eller tillsammans med din partner.

Läkarmottagning

Vid läkarbesöket på missfallsmottagningen (första besöket 60-90 minuter) förhandsinformation ges, grundundersökning och ultraljudsundersökning görs och rekommendationer ges för eventuella ytterligare undersökningar. Baserat på fynden och ytterligare studier ges rekommendationer för nästa graviditet vid behov.

Missfallskliniken har till sitt förfogande den senaste forskningsinformationen och metoderna inom området. Foster orsaker kan fastställas av den sk Med POC-undersökning (products of conception) och undersökning av potentiellt urskiljbara fosters morfologi.

När man utreder orsakerna till missfall undersöks eventuella morfologiska abnormiteter i livmodern. Blodprover kan också användas för att undersöka möjliga andra orsaker, såsom ökad benägenhet till trombosis, metabola sjukdomar och vid behov parets kromosomiska avvikelser.

Mottagning av psykoterapeut

Förutom medicinska undersökningar och behandling ger Ovumias missfallsmottagning även det psykologiska stöd du behöver efter din förlust. Ovumias psykoterapeuter är specialiserade på behandling av psykologisk kris efter missfall. Vid mottagningsbesök får du krishjälp och sätt att hantera den sorg som saknas och alla andra känslor som situationen väcker. Du är välkommen till mottagning antingen ensam eller tillsammans med din make.

 

På våra terapeuters mottagning kan vi se till att du överlever förlusten inte bara fysiskt utan även psykiskt. Med hjälp av psykologiskt stöd kan vi förebygga utvecklingen av psykiska symtom och behandla symtom som redan orsakats av förlusten, såsom ångest, långvarig sorg eller traumatisk stress.

Med professionellt stöd kan du fortsätta att försöka bli gravid efter en förlust. Psykoterapeuterna på Ovumia missfallsmottagning går vid din sida så länge du behöver stöd. En del av våra kunder träffar kristerapeuten bara en gång, medan andra fortsätter att kontakta terapeuten under hela den nya graviditeten, ända fram till bebisperioden.

Boka tid på missfallskliniken Ovumia i Tammerfors, telefon.

Telefonbokning Tampere

Tidsbokning och info Måndag till Fredagkl. 8.15–15.00 tfn +358 20 747 9310