Read instruction for coronavirus ›

Laboratoriet

Kompetensutveckling är viktig för oss, och vi samarbetar kontinuerligt med ledande internationella spetsenheter.

En lyckad fertilitetsbehandling kräver multiprofessionell expertis och en nära dialog mellan olika yrkesgrupper. Personalen på fertilitetsbehandlingslaboratoriet deltar i både planeringen av behandlingen och genomförandet av denna.

Ovumia Fertinova laboratory

Ovumia Fertinovas laboratorium har förbundit sig till högklassigt arbete under alla skeden av laboratoriearbetet i anslutning till fertilitetsbehandlingarna. I vårt arbete använder vi ett kvalitetssystem som bland annat omfattar kvalitetskontroll, säkerställande av spårbarheten i alla arbetsskeden samt utveckling och upprätthållande av personalens yrkeskunskap.


Fertility treatment biologist's working day

Fertility treatment biologist's working day


I Ovumias laboratorium genomförs varje år cirka 700 fertilitetsbehandlingar med utmärkta resultat.

Ovumia Fertinova embryos
En befruktad äggcell, ett två dagar gammalt embryo, ett tre dagar gammalt embryo.

Ovumia Fertinova laboratory

Kompletta laboratoriumtjänster

Bastekniker

Bevarande av fertiliteten

Vård med donerade könsceller och embryon

Embryodiagnostik

Få mer information:

Kirsi Kananen

 

Kirsi Kananen
laboratoriechef
kirsi.kananen@ovumia.fi