• sv
    • fi
    • en
    • de

Laboratoriet

Boka tid

En lyckad fertilitetsbehandling kräver multiprofessionell expertis och en nära dialog mellan olika yrkesgrupper. Personalen på fertilitetsbehandlingslaboratoriet deltar i både planeringen av behandlingen och genomförandet av denna.

Ovumia laboratory

Ovumias laboratorium har förbundit sig till högklassigt arbete under alla skeden av laboratoriearbetet i anslutning till fertilitetsbehandlingarna. I vårt arbete använder vi ett kvalitetssystem som bland annat omfattar kvalitetskontroll, säkerställande av spårbarheten i alla arbetsskeden samt utveckling och upprätthållande av personalens yrkeskunskap.

I Ovumias laboratorium genomförs varje år cirka 700 fertilitetsbehandlingar med utmärkta resultat.

Ovumia embryos
En befruktad äggcell, ett två dagar gammalt embryo, ett tre dagar gammalt embryo.

Ovumia laboratory

Kompletta laboratorium­tjänster

Få mer information:

Kirsi Kananen

Kirsi Kananen
laboratoriechef
kirsi.kananen@ovumia.fi

Se även

Våra experter

Milla
Häkkinen

FM, chef fertilitetsbehandlingsbiolog
Jyväskylä

  

Marjut
Otala

FD, fertilitetsbehandlingsbiolog, ESHRE certified, laboratoriechef
Helsinki

  

Pia
Allinen

Fertilitetsbehandlingsbiolog, barnmorska
Kuopio

  

Marisa
Ojala

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog, forskare, PGT-specialist
Tampere

  

Niina
Viitanen

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog
Tampere

  

Mira
Ahlstrand-Aho

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog, ESHRE certified
Helsinki

  

Kirsi
Kananen

FD, senior embryolog, kundchef
Tampere

  

Sami
Willman

Fertilitetsbehandlingsbiolog (ESHRE certified)
Jyväskylä

  

Alejandra
Fernandez
Martin

FD, embryolog
Helsinki

     

Reetta
Hänninen

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog
Helsinki

  

Maija
Jalasvuori

Fertilitetsbehandlingsbiolog
Jyväskylä