• sv
    • fi
    • en
    • de

Laboratoriet

Boka tid

En lyckad fertilitetsbehandling kräver multiprofessionell expertis och en nära dialog mellan olika yrkesgrupper. Personalen på fertilitetsbehandlingslaboratoriet deltar i både planeringen av behandlingen och genomförandet av denna.

Ovumia laboratory

Ovumias laboratorium har förbundit sig till högklassigt arbete under alla skeden av laboratoriearbetet i anslutning till fertilitetsbehandlingarna. I vårt arbete använder vi ett kvalitetssystem som bland annat omfattar kvalitetskontroll, säkerställande av spårbarheten i alla arbetsskeden samt utveckling och upprätthållande av personalens yrkeskunskap.

I Ovumias laboratorium genomförs varje år cirka 700 fertilitetsbehandlingar med utmärkta resultat.

Ovumia embryos
En befruktad äggcell, ett två dagar gammalt embryo, ett tre dagar gammalt embryo.

Ovumia laboratory

Kompletta laboratorium­tjänster

Få mer information:

Kirsi Kananen

Kirsi Kananen
laboratoriechef
kirsi.kananen@ovumia.fi

Se även

Våra experter

Sirpa
Mäkinen

FM, senior embryolog, chef för laboratorieutveckling, PGT-specialist

    

Milla
Häkkinen

FM, chef fertilitetsbehandlingsbiolog

  

Tiina
Tissari

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog (ESHRE certified), laboratoriechef

  

Sami
Willman

Fertilitetsbehandlingsbiolog (ESHRE certified)

  

Niina
Viitanen

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog

  

Mira
Ahlstrand-Aho

Fertilitetsbehandlingsbiolog

  

Kirsi
Kananen

FD, senior embryolog, kundchef

  

Alejandra
Fernandez
Martin

Dr. Med., embryolog

     

Jenni
Jumpponen

Laboratorie ingenjör

  

Reetta
Hänninen

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog

  

Elisa
Lehtilahti

Fertilitetsbehandlingsbiolog

  

Maija
Jalasvuori

Fertilitetsbehandlingsbiolog