• sv
    • fi
    • en
    • de

Välkommen! Hos oss slipper du väntetider

Boka tid

Ovumia Fertinova är den ledande klinikgruppen för fertilitetsbehandlingar i Nordeuropa. Våra kliniker i Helsingfors, Jyväskylä, Tammerfors och Tallinn erbjuder den mest avancerade vården. Vi är pionjärer inom embryoforskning, embryodiagnostik och assisterad befruktning med donerade äggceller.

Våra kliniker

Formulär för förhandsuppgifter

Här hittar du formulären för förhandsuppgifter för vårdsökande och donatorer av könsceller.

Läs mer

Information till medier

Information, material och bilder till medier och samarbetspartner.

Läs mer

Våra experter

Jarna
Moilanen

Chefsöverläkare i Helsingfors, M.D., MBA, specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Helsinki

    

Mari
Sälevaara

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

    

Maria
Tuominen

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

   

Isto
Uusi-Erkkilä

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

   

Päivi
Joki-Korpela

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Helsinki

  

Kati
Pentti

Chefsöverläkare i Tammerfors, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

   

Heli
Lyytinen

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Helsinki

  

Candido
Tomás

Utvecklingschef, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

    

Johanna
Aaltonen

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

  

Sami
Onoila

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt perinatologi, sexualterapeut (NACS)
Tampere

    

Anna
Kivijärvi

Chefsöverläkare i Jyväskylä, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Jyväskylä

  

Paula
Kuivasaari-Pirinen

Chefsöverläkare i Kuopio, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Kuopio

  

Jaana
Seikkula

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Jyväskylä

  

Maija
Nykopp

Barnmorska, IVF-skötare
Helsinki

   

Johanna
Lumiaro-Planting

Barnmorska, IVF-skötare
Helsinki

   

Sini-Mari
Paajanen

Chef skötare, Barnmorska, IVF-skötare
Helsinki

   

Anni
Alppiranta

Barnmorska, IVF-skötare
Helsinki

   

Ansa
Oksa

Barnmorska, IVF-skötare
Helsinki

   

Hanna
Haapanen

Barnmorska, IVF-skötare
Helsinki

  

Jutta
Juurinen

Barnmorska, IVF-skötare
Helsinki

Eeva-Liisa
Sirviö

Barnmorska, IVF-skötare, sexualterapeut (NACS)
Helsinki

   

Mirka
Haukkamaa

Barnmorska, IVF-skötare
Tampere

   

Ninni
Wäre

Barnmorska, IVF-skötare
Tampere

   

Nina
Pohjanaho

Internationella patient koordinator
Tampere, Helsinki

   

Henna
Kuikka

Barnmorska, IVF-skötare
Tampere

   

Anna
Pulkkinen

Kundsvarig, barnmorska
Tampere, Helsinki, Jyväskylä

   

Sanna
Aalto

Ekonomiassistent
Tampere, Helsinki, Jyväskylä

   

Satu
Tervala

Chef skötare, barnmorska
Tampere

   

Hanna
Paju

Chef skötare, barnmorska
Jyväskylä

  

Heini
Tervonen

Barnmorska, IVF-skötare
Tampere

   

Karoliina
Viero

Barnmorska, IVF-skötare
Helsinki

Mari
Laine

Chef skötare, Barnmorska, IVF-skötare
Jyväskylä

  

Jenni
Raatikainen

Barnmorska, IVF-skötare
Jyväskylä

  

Noora
Urbano
Soriano

Barnmorska, IVF-skötare
Jyväskylä

  

Marjut
Otala

FD, fertilitetsbehandlingsbiolog, ESHRE certified, laboratoriechef
Helsinki

  

Sirpa
Mäkinen

FM, senior embryolog ESHRE certified, chef för laboratorieutveckling, PGT-specialist
Helsinki

    

Alejandra
Fernandez
Martin

FD, embryolog
Helsinki

     

Mira
Ahlstrand-Aho

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog, ESHRE certified
Helsinki

  

Liina
Ahlsten

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog
Helsinki

  

Elisa
Lehtilahti

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog
Helsinki

  

Reetta
Hänninen

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog
Helsinki

  

Lea
Husu

IVF-laboratorieskötare
Helsinki

  

Saija
Kotola

IVF-laboratorieskötare
Helsinki

  

Kirsi
Kananen

FD, senior embryolog, kundchef
Tampere

  

Jenni
Jumpponen

Laboratorie ingenjör
Tampere

  

Tiina
Tissari

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog (ESHRE certified), laboratoriechef
Tampere

  

Niina
Viitanen

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog
Tampere

  

Päivi
Aaltonen

FD, fertilitetsbehandlingsbiolog
Tampere

  

Marisa
Ojala

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog, forskare, PGT-specialist
Tampere

  

Pentti
Pasanen

Docent, M.D., specialist i hjärt-kärlkirurgi, specialist i gastroenterologisk kirurgi
Kuopio

  

Peter
Bredbacka

FM, utvecklingschef, PGT-specialist
Tampere

   

Pia
Allinen

Fertilitetsbehandlingsbiolog, barnmorska
Kuopio

  

Sami
Willman

Fertilitetsbehandlingsbiolog (ESHRE certified)
Jyväskylä

  

Päivi
Penttinen

IVF-skötare, laborant
Kuopio

  

Milla
Häkkinen

FM, chef fertilitetsbehandlingsbiolog
Jyväskylä

  

Sanna
Markkanen

Barnmorska, IVF-skötare
Kuopio

  

Jenni
Holopainen

Barnmorska, IVF-skötare
Kuopio

  

Maija
Jalasvuori

Fertilitetsbehandlingsbiolog
Jyväskylä

  

Riitta
Luhtio

Psykoterapeut
Helsinki

   

Anu
Jylhä

Psykoterapeut, parpsykoterapeut, familjeterapeut, sexualrådgivare
Tampere

  

Anne
Hellsten

Psykoterapeut, par- och familjepsykoterapeut
Tampere

 

Taina
Lehtonen

Chief Financial Officer
Tampere, Helsinki, Jyväskylä, Tallinn

  

Päivi
Virta

Senior Advisor
Tampere, Helsinki, Jyväskylä

   

Emilia
Korkatti

Marknadschef
Tampere, Helsinki, Jyväskylä

Sara
Lindfors

Senior Specialist: administration, HR and business development
Tampere

  

Laura
Sirnelä

COO
Tampere, Helsinki, Jyväskylä, Tallinn

  

Pekka
Sillanaukee

CEO, Ph.D, assistant professor of medical biochemistry (docent)
Tampere

   

Ulla-Mari
Leinonen

Sekreterare
Tampere