Read instruction for coronavirus ›

Inledande information för man

  Ovumia Fertinova Tampere:


  Blanketten skickas säkert med en säker anslutning.

  Personlig information

  Namn (oblikatorisk)

  Personnummer

  Adress

  Postnummer

  Postort

  Telefonnummer

  E-postadress

  Skype-adress

  Yrke

  Förhållande under året (äktenskap, partnerskap)

  Makens namn

   

  Inledande information

  Underliggande medicinska tillstånd (t.ex. diabetes, astma, magsår, högt blodtryck, tarmsjukdomar, återkommande luftvägsinfektioner)

  Regelbunden medicinering

  Andra läkemedel, vitaminer, naturläkemedel

  Psykisk hälsa

  Allergier

  Längd

  Vikt

  Röker: Nej / Ja (cigaretter/dag). Slutat, när?

  Alkoholkonsumtion (per vecka, per månad)
  1 portion = 12 cl vin, 33 cl cider/öl, 4 cl starksprit

  Användning/test av droger. Slutat, när?

  Barnens födelseår (i nuvarande förhållande eller tidigare)

  Tidigare påbörjade graviditeter (missfall, aborter, utomkvedshavandeskap)

  Historia avseende urinvägs- och genitala infektioner (klamydia, gonorré, kondylom, andra)

  Operationer i bukområde och reproduktionsorgan

  Skador i urinvägar och reproduktionsorgan

  Hade du problem med testikelnedvandring som barn/ung?

  Inleddes puberteten samtidigt som dina jämnåriga?

  Påssjuka/vid vilken ålder?

  Exponering för strålning eller kemikalier, t.ex. på jobbet

  Tidigare preventivmedel eller sterilisering

  Har du systrar eller bröder? Har de barn?

  Förekommer det ärftliga sjukdomar eller missbildningar i släkten?

  Sedan när har du försökt bli gravid? månad/år

  Antal samlag per vecka eller per månad

  Anser du att samlagen är bra? Finns det problem i sexlivet?

  Har du gjort spermaundersökning tidigare? Resultat?

  Tidigare infertilitetsundersökningar

  Tidigare fertilitetsbehandlingar

  Orsak till att du söker vård

  Var fick du information om Ovumia?

  Andra överväganden


  Egna egenskaper

  Ifylls ENDAST vid behandling med donerade könsceller.

  Hårfärg

  Ögonfärg

  Hudfärg

  Längd

  Etniskt ursprung


   

  Datum


   

   Ovumia Fertinova Helsinki:


   Blanketten skickas säkert med en säker anslutning.

   Personlig information

   Namn (oblikatorisk)

   Personnummer

   Adress

   Postnummer

   Postort

   Telefonnummer

   E-postadress

   Skype-adress

   Yrke

   Förhållande under året (äktenskap, partnerskap)

   Makens namn

    

   Inledande information

   Underliggande medicinska tillstånd (t.ex. diabetes, astma, magsår, högt blodtryck, tarmsjukdomar, återkommande luftvägsinfektioner)

   Regelbunden medicinering

   Andra läkemedel, vitaminer, naturläkemedel

   Psykisk hälsa

   Allergier

   Längd

   Vikt

   Röker: Nej / Ja (cigaretter/dag). Slutat, när?

   Alkoholkonsumtion (per vecka, per månad)
   1 portion = 12 cl vin, 33 cl cider/öl, 4 cl starksprit

   Användning/test av droger. Slutat, när?

   Barnens födelseår (i nuvarande förhållande eller tidigare)

   Tidigare påbörjade graviditeter (missfall, aborter, utomkvedshavandeskap)

   Historia avseende urinvägs- och genitala infektioner (klamydia, gonorré, kondylom, andra)

   Operationer i bukområde och reproduktionsorgan

   Skador i urinvägar och reproduktionsorgan

   Hade du problem med testikelnedvandring som barn/ung?

   Inleddes puberteten samtidigt som dina jämnåriga?

   Påssjuka/vid vilken ålder?

   Exponering för strålning eller kemikalier, t.ex. på jobbet

   Tidigare preventivmedel eller sterilisering

   Har du systrar eller bröder? Har de barn?

   Förekommer det ärftliga sjukdomar eller missbildningar i släkten?

   Sedan när har du försökt bli gravid? månad/år

   Antal samlag per vecka eller per månad

   Anser du att samlagen är bra? Finns det problem i sexlivet?

   Har du gjort spermaundersökning tidigare? Resultat?

   Tidigare infertilitetsundersökningar

   Tidigare fertilitetsbehandlingar

   Orsak till att du söker vård

   Var fick du information om Fertinova?

   Andra överväganden


   Egna egenskaper

   Ifylls ENDAST vid behandling med donerade könsceller.

   Hårfärg

   Ögonfärg

   Hudfärg

   Längd

   Etniskt ursprung


    

   Datum


    

    Ovumia Fertinova Jyväskylä:


    Blanketten skickas säkert med en säker anslutning.

    Personlig information

    Namn (oblikatorisk)

    Personnummer

    Adress

    Postnummer

    Postort

    Telefonnummer

    E-postadress

    Skype-adress

    Yrke

    Förhållande under året (äktenskap, partnerskap)

    Makens namn

     

    Inledande information

    Underliggande medicinska tillstånd (t.ex. diabetes, astma, magsår, högt blodtryck, tarmsjukdomar, återkommande luftvägsinfektioner)

    Regelbunden medicinering

    Andra läkemedel, vitaminer, naturläkemedel

    Psykisk hälsa

    Allergier

    Längd

    Vikt

    Röker: Nej / Ja (cigaretter/dag). Slutat, när?

    Alkoholkonsumtion (per vecka, per månad)
    1 portion = 12 cl vin, 33 cl cider/öl, 4 cl starksprit

    Användning/test av droger. Slutat, när?

    Barnens födelseår (i nuvarande förhållande eller tidigare)

    Tidigare påbörjade graviditeter (missfall, aborter, utomkvedshavandeskap)

    Historia avseende urinvägs- och genitala infektioner (klamydia, gonorré, kondylom, andra)

    Operationer i bukområde och reproduktionsorgan

    Skador i urinvägar och reproduktionsorgan

    Hade du problem med testikelnedvandring som barn/ung?

    Inleddes puberteten samtidigt som dina jämnåriga?

    Påssjuka/vid vilken ålder?

    Exponering för strålning eller kemikalier, t.ex. på jobbet

    Tidigare preventivmedel eller sterilisering

    Har du systrar eller bröder? Har de barn?

    Förekommer det ärftliga sjukdomar eller missbildningar i släkten?

    Sedan när har du försökt bli gravid? månad/år

    Antal samlag per vecka eller per månad

    Anser du att samlagen är bra? Finns det problem i sexlivet?

    Har du gjort spermaundersökning tidigare? Resultat?

    Tidigare infertilitetsundersökningar

    Tidigare fertilitetsbehandlingar

    Orsak till att du söker vård

    Var fick du information om Fertinova?

    Andra överväganden


    Egna egenskaper

    Ifylls ENDAST vid behandling med donerade könsceller.

    Hårfärg

    Ögonfärg

    Hudfärg

    Längd

    Etniskt ursprung


     

    Datum