Read instruction for coronavirus ›

Inledande information för man

Ovumia Fertinova Tampere:


Blanketten skickas säkert med en säker anslutning.

Personlig information

Namn (oblikatorisk)

Personnummer

Adress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-postadress

Skype-adress

Yrke

Förhållande under året (äktenskap, partnerskap)

Makens namn

 

Inledande information

Underliggande medicinska tillstånd (t.ex. diabetes, astma, magsår, högt blodtryck, tarmsjukdomar, återkommande luftvägsinfektioner)

Regelbunden medicinering

Andra läkemedel, vitaminer, naturläkemedel

Psykisk hälsa

Allergier

Längd

Vikt

Röker: Nej / Ja (cigaretter/dag). Slutat, när?

Alkoholkonsumtion (per vecka, per månad)
1 portion = 12 cl vin, 33 cl cider/öl, 4 cl starksprit

Användning/test av droger. Slutat, när?

Barnens födelseår (i nuvarande förhållande eller tidigare)

Tidigare påbörjade graviditeter (missfall, aborter, utomkvedshavandeskap)

Historia avseende urinvägs- och genitala infektioner (klamydia, gonorré, kondylom, andra)

Operationer i bukområde och reproduktionsorgan

Skador i urinvägar och reproduktionsorgan

Hade du problem med testikelnedvandring som barn/ung?

Inleddes puberteten samtidigt som dina jämnåriga?

Påssjuka/vid vilken ålder?

Exponering för strålning eller kemikalier, t.ex. på jobbet

Tidigare preventivmedel eller sterilisering

Har du systrar eller bröder? Har de barn?

Förekommer det ärftliga sjukdomar eller missbildningar i släkten?

Sedan när har du försökt bli gravid? månad/år

Antal samlag per vecka eller per månad

Anser du att samlagen är bra? Finns det problem i sexlivet?

Har du gjort spermaundersökning tidigare? Resultat?

Tidigare infertilitetsundersökningar

Tidigare fertilitetsbehandlingar

Orsak till att du söker vård

Var fick du information om Ovumia?

Andra överväganden


Egna egenskaper

Ifylls ENDAST vid behandling med donerade könsceller.

Hårfärg

Ögonfärg

Hudfärg

Längd

Etniskt ursprung


 

Datum


 

Ovumia Fertinova Helsinki:


Blanketten skickas säkert med en säker anslutning.

Personlig information

Namn (oblikatorisk)

Personnummer

Adress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-postadress

Skype-adress

Yrke

Förhållande under året (äktenskap, partnerskap)

Makens namn

 

Inledande information

Underliggande medicinska tillstånd (t.ex. diabetes, astma, magsår, högt blodtryck, tarmsjukdomar, återkommande luftvägsinfektioner)

Regelbunden medicinering

Andra läkemedel, vitaminer, naturläkemedel

Psykisk hälsa

Allergier

Längd

Vikt

Röker: Nej / Ja (cigaretter/dag). Slutat, när?

Alkoholkonsumtion (per vecka, per månad)
1 portion = 12 cl vin, 33 cl cider/öl, 4 cl starksprit

Användning/test av droger. Slutat, när?

Barnens födelseår (i nuvarande förhållande eller tidigare)

Tidigare påbörjade graviditeter (missfall, aborter, utomkvedshavandeskap)

Historia avseende urinvägs- och genitala infektioner (klamydia, gonorré, kondylom, andra)

Operationer i bukområde och reproduktionsorgan

Skador i urinvägar och reproduktionsorgan

Hade du problem med testikelnedvandring som barn/ung?

Inleddes puberteten samtidigt som dina jämnåriga?

Påssjuka/vid vilken ålder?

Exponering för strålning eller kemikalier, t.ex. på jobbet

Tidigare preventivmedel eller sterilisering

Har du systrar eller bröder? Har de barn?

Förekommer det ärftliga sjukdomar eller missbildningar i släkten?

Sedan när har du försökt bli gravid? månad/år

Antal samlag per vecka eller per månad

Anser du att samlagen är bra? Finns det problem i sexlivet?

Har du gjort spermaundersökning tidigare? Resultat?

Tidigare infertilitetsundersökningar

Tidigare fertilitetsbehandlingar

Orsak till att du söker vård

Var fick du information om Fertinova?

Andra överväganden


Egna egenskaper

Ifylls ENDAST vid behandling med donerade könsceller.

Hårfärg

Ögonfärg

Hudfärg

Längd

Etniskt ursprung


 

Datum


 

Ovumia Fertinova Jyväskylä:


Blanketten skickas säkert med en säker anslutning.

Personlig information

Namn (oblikatorisk)

Personnummer

Adress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-postadress

Skype-adress

Yrke

Förhållande under året (äktenskap, partnerskap)

Makens namn

 

Inledande information

Underliggande medicinska tillstånd (t.ex. diabetes, astma, magsår, högt blodtryck, tarmsjukdomar, återkommande luftvägsinfektioner)

Regelbunden medicinering

Andra läkemedel, vitaminer, naturläkemedel

Psykisk hälsa

Allergier

Längd

Vikt

Röker: Nej / Ja (cigaretter/dag). Slutat, när?

Alkoholkonsumtion (per vecka, per månad)
1 portion = 12 cl vin, 33 cl cider/öl, 4 cl starksprit

Användning/test av droger. Slutat, när?

Barnens födelseår (i nuvarande förhållande eller tidigare)

Tidigare påbörjade graviditeter (missfall, aborter, utomkvedshavandeskap)

Historia avseende urinvägs- och genitala infektioner (klamydia, gonorré, kondylom, andra)

Operationer i bukområde och reproduktionsorgan

Skador i urinvägar och reproduktionsorgan

Hade du problem med testikelnedvandring som barn/ung?

Inleddes puberteten samtidigt som dina jämnåriga?

Påssjuka/vid vilken ålder?

Exponering för strålning eller kemikalier, t.ex. på jobbet

Tidigare preventivmedel eller sterilisering

Har du systrar eller bröder? Har de barn?

Förekommer det ärftliga sjukdomar eller missbildningar i släkten?

Sedan när har du försökt bli gravid? månad/år

Antal samlag per vecka eller per månad

Anser du att samlagen är bra? Finns det problem i sexlivet?

Har du gjort spermaundersökning tidigare? Resultat?

Tidigare infertilitetsundersökningar

Tidigare fertilitetsbehandlingar

Orsak till att du söker vård

Var fick du information om Fertinova?

Andra överväganden


Egna egenskaper

Ifylls ENDAST vid behandling med donerade könsceller.

Hårfärg

Ögonfärg

Hudfärg

Längd

Etniskt ursprung


 

Datum