• sv
    • fi

Infertilitet

Boka tid

Infertilitet betyder att graviditet inte börjar inom ett år fast samlag är regelbundna. Allt mer finländska par drabbas av ofrivillig infertilitet och 3000–4000 par söker sig till infertilitets­undersökningar årligen.

Infertilitet, dess orsaker och undersökningar

Orsaker till infertilitet

Möjlighet till ofrivillig infertilitet ökar med åldern. Det beräknas att under 10 % av 20–25 åringar, 15 % av 30–35 åringar och 40 % av 35–40 åringar drabbas av barnlöshet. Mest betydande faktor som nedsätter kvinnans fertilitet är äggcellens åldrande. Det är bra att vara medveten om att sannolikheten för befruktning är mycket större när man försöker bli gravid i fertil ålder. Med 80–85 % av paren börjar graviditet inom ett år efter preventimedel utslutas om kvinnan är under 38-årig. Efter det första året blir ännu hälften av paren gravida utan fertilitetsbehandlingar inom det nästa året.

Orsaker till infertilitet kan bero på både kvinna och man. Omkring en fjärdedel av orsaker är hos kvinna, en fjärdedel hos man och en fjärdedel hos båda. Dock kan man inte alltid kartlägga orsaker till infertilitet. Orsaken blir oförklarlig i ungefär var fjärde gång.

Orsaker som beror på man

Orsaker till infertilitet som beror på man anknyts naturligt ofta till spermans kvalitet. Orsaker kan ytterligare vara sexuallivets problem som ejakulationssvårigheter eller impotens. Faktorer som förklarar mans nedsatt fertilitet är bland annat icke-nedåtgående testiklar, tillståndet efter en testikelinflammation eller mycket rikligt alkoholbruk. Nuförtiden förstås det också flera genetiska orsaker: brist på spermier kan bero på kromosomförändringar eller kromosomförflyttning dvs. translokation. Det enda symptomet är vanligtvis infertilitet så paren som kommer till fertilitetskontroll kan få överraskande nyheter. Obstruktion i bitestiklar eller sädesledare kan orsaka brist på spermier i sädesvätska.

Spermaantikroppar eller strukturavvikelser kan nedsätta befruktningsförmågan hos spermier genom att försvåra spermiers rörelse samt hindra befruktningen. Antikroppar misstänks om spermier hopar sig och fastnar i spermanalys. Spermaantikroppar kan utvecklas på grund av testikelskador eller testikelinflammationer.

Orsaker som beror på kvinna

Orsaker till infertilitet som beror på kvinna kan delas grovt in i fyra delar: äggblåsans mognadstörningar (30–40 %), skador i äggledare (10–20 %), endometrios (10–20 %) och skador i livmoder. Äggblåsans mognadstörningar orsakas av äggstockarnas flerfostrighetssyndrom (PCOS) och hypotyreos. Dessa orsakar oregelbundna menstruationscykler samt till och med avsaknad av menstruation. Ovanliga störningar är äggstockarnas funktions förtida nedsättning samt brist på hypofyshormon. Ändå beror äggblåsans mognadstörningar ofta på s.k. funktionella orsaker. Dessa kan vara till exempel under- eller övervikt, ätstörning, för stor motion samt annan fysisk eller psykisk stress.

Skador i äggledare orsakar infertilitet. Det kan vara helt stopp i äggledare eller de konkretioner som omger äggledare kan förhindra äggcellens gång i äggledare. Tillståndet efter inflammation är den viktigaste orsaken till obstruktionen i äggledare. Ytterligare kan operationer kring bäcken eller endometrios orsaka konkretioner. Endometrios kan försvaga fertilitet på många olika sätt. Till exempel omfattande endometrios orsakar infertilitet eftersom det innebär strukturella förändringar. Endometrios i äggstockar kan däremot störa äggblåsans utveckling, förhindra ägglossningen och störa gulkroppens funktion.

Skador i livmoder försvagar fertilitet eftersom de skadar embryons adhesion till livmoderns slemhinna. Oregelbundenhet i livmoder kan orsakas av livmoderns muskeltumör dvs. myom, medfödda strukturfel och godartade tumörer i livmoderns slemhinna dvs. polyper. Ibland utvecklas det konkretioner in i livmoder exempelvis till följd av återkommande skrapning. Då kan livmoderns slemhinna inte utvecklas normalt och äggcell kan inte fastna vid det.

När ska man till infertilitets­undersökningar?

Infertilitetsundersökningar lönar sig att börja senast när paret har försökt bli gravid med regelbundna samlag i ett år utan resultat. Om kvinnan dessutom har gynekologiska problem, smärtor i nedre delen av buken eller störningar med menstruationsblödning, lönar det sig att paret söker sig till undersökningar tidigare. Undersökningar är också välgrundade om kvinnan är över 35 år gammal och paret har försökt bli gravid över sex månader utan resultat eller någondera har kronisk sjukdom eller ständig läkemedelsbehandling som misstänks att påverka fertilitet. Allmänsjukdomar (bl.a. diabetes, epilepsi, inflammatoriska tarmsjukdomar, celiaki) kan försvaga fertilitet i dålig balans.

Som utgångspunkt kan anses att det lönar sig att söka sig till läkarmottagning hos fertilitetsläkare genast när oro för sin egen fertilitet uppstår, hellre alltid tidigare än senare. Du är alltid välkommen att diskutera din tillstånd hos Ovumia kliniker. På grund av undersökningar utvärderas om man kan vänta graviditet eller om det lönar sig att gå framåt till fertilitetsbehandlingar.

Vad undersökas?

I undersökningar till kvinnor utreds möjliga störningar i könshormonernas utsöndring och funktion samt undersöks kvinnliga könsorgan strukturellt. Livmoder och äggstockar undersöks med ultraljud. Särskilt utreds det om äggcell lossnar och när det sker. Ägglossning och dess tidpunkt kan förutspås genom att följa blodets LH-nivå och LH:s utsöndring till urin.

Noggrannare uppfattning om gulkroppens funktion erhålls genom att mäta progesteronhalt från blodprovet mot slutet av menstruationscykel, omkring om en vecka efter LH-höjdpunkten. Dessutom kan sköldkörtelns funktion samt halter av prolaktin och gonadotropiner mätas vid behov i början av cykeln. Med hjälp av ultraljudsundersökning via slida kan det konstateras om det mognar normala äggblåsor i äggstockar.

Öppethållning av äggledare försäkras med ultraljudsundersökning. Livmoderväggens och slemhinnans regelbundenhet undersöks med ultraljudsundersökning. Om livmoderns slemhinnans struktur ser avvikande ut eller kvinnan har haft störningar med menstruationsblödning, kan man ta ett provstycke från livmoderns slemhinna för att analysera det noggrannare.

Mannes befruktningsförmåga utvärderas genom spermaanalys. Med hjälp av analysen utreds det mängden sädesvätska, täthet och totalmängd av spermier, samt deras mikroskopiska struktur och rörlighet. Mätning av spermaantikroppar är också en del av spermaanalysen. Om analysen är normal, behövs det troligen inte andra undersökningar. Andra möjliga hormonmätningar är FSH-, LH- och testosteronanalys. I svåra brister på spermier görs det kromosomanalys och Y-kromosomens mikrodeletionsundersökning för att precisera diagnos.

Behov av psykisk stöd

Infertilitet kan vara en av parförhållandets största kriser. Ibland så stor att förhållandet inte pallar. Också ofrivilligt barnlösa singlar upplever tillståndet mycket svårt. Diskussionshjälp med utomstående expert kan vara till nytta innan kriser och följande känslor är behandlade. Ovumias Familjeklinik i Tammerfors, psykoterapeuter och sexualterapeuter i Helsingfors och i Kuopio erbjuder diskussionshjälp om du vill diskutera om infertilitet, parförhållande eller frågor gällande sexualitet. Ta modigt kontakt!

Vi rekommenderar också varmt att söka sig till kamratstöd. Infertilitetsförening Simpukka ry samlar in människor som har upplevt ofrivillig barnlöshet och erbjuder kamratstöd såväl på nätet som öga mot öga. Var inte ensam utan ta modigt kontakt!

Boka tid

Källor:
Tiitinen A., 2022. Lapsettomuus. Terveyskirjasto, lääkärikirja Duodecim.
Tiitinen A., 2022 Miehen lapsettomuus. Terveyskirjasto, lääkärikirja Duodecim.
Tiitinen A., 2022. Naisen lapsettomuus. Terveyskirjasto, lääkärikirja Duodecim.
Perheentupa A., Tiitinen A., 2014. Hedelmällisyys. MSD.

Se även