• sv
  • fi
  • en
  • de

Vi möjliggör lyckan av ett barn

Kontakta oss

Ovumia Fertinova är den ledande klinikgruppen för fertilitetsbehandlingar i Nordeuropa. Våra kliniker erbjuder de mest avancerade fertilitetsbehandlingarna i Helsingfors, Jyväskylä, Tammerfors, Kuopio och Tallinn. Vi är pionjärer inom embryodiagnostik, embryoforskning och assisterad befruktning med donerade äggceller.

Vi har arbetat med fertilitetsbehandlingar sedan 1993, och redan över 14 000 barn har fötts till våra kunder. Ovumias mission är: glädjen av barn är till för alla. Varje år genomförs omkring 4 000 behandlingar i klinikernas laboratorier.

Ovumia genomför över 70 procent av de assisterade befruktningarna med donerade äggceller i Finland, samordnar Finlands äggbank och fungerar som ett kompetenscentrum för reproduktiv molekylärbiologi och DNA-diagnostik.

Äggcellernas celldelningsförmåga försämras med åldern, och det uppstår fel i kromosomer och kromosomuppsättningar vilket försvårar graviditet eller orsakar ärftliga sjukdomar. Sådana fel kan sållas ut med avancerad embryodiagnostik (PGT-A, niPGT-A,, PGT-M, PGT-SR).

Att sålla fram de bästa embryona ökar avsevärt chansen till framgång. Med ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete förbättrar vi behandlingarnas kvalitet.

Ovumia-gruppen sysselsätter närmare 70 högkvalificerade branschspecialister. De ansvarar för specialisttjänsterna och den högklassiga laboratorieverksamheten.

Ovumia är även en del av FutureLife-kedjan som är näst störst i Europa på infertilitetsbehandlingar. FutureLife genomför årligen 29 000 fertilitetsbehandlingar. Ovumias vision är att bli Europas bästa fertilitetsbehandlingsklinik.

 • 2007/01 Ovumia startar sin verksamhet
 • 2007/01 Fertilitetsbehandlingarna på Tammerfors universitetssjukhus (TAYS) tas över av Ovumia
 • 2011/1 Den internationella klinikverksamheten inleds
 • 2013/04 En omfattande fertilitetsundersökning genomförs tillsammans med Business Finland
 • 2015/06 Ovumia expanderar till Estland (Nova Vita)
 • 2015/08 Äggbanken i Tammerfors öppnas
 • 2015/11 Ovumia förvärvar Fertinova-kliniken (AVA) i Tammerfors
 • 2016/09 Genetisk testning (PGT) börjar användas kliniskt
 • 2017/08 Ovumia förvärvar Fertinova-klinikerna i Jyväskylä och Helsingfors
 • 2019/10 Ovumia ansluter sig till FutureLife-kedjan
 • 2022/06 Ovumia förvärvar InOva-klinikerna i Kuopio