• sv
    • fi
    • en
    • de

Fertilitetsbehandlingar för manliga-kvinnliga par

Behandlingsvägen är individuell för varje par.
Infertilitetsläkaren utarbetar en individuell behandlingsplan för varje par.

Behandlingar för manliga-kvinnliga par

Individuell infertilitetsbehandlingsplan

Utarbetandet av en individuell infertilitetsbehandlingsplan börjar alltid med det första besöket, då paret intervjuas, möjliga faktorer som påverkar infertiliteten ses över och nödvändiga undersökningar kartläggs. Samtidigt ges preliminär information om de olika formerna av infertilitetsbehandling och klinikens praxis. I slutändan bestämmer paret alltid själva vilken typ av behandlingar och med vilket schema de är redo. 80–85 % av paren får hjälp av våra nuvarande infertilitetsbehandlingsmetoder.

Boka första besök