• sv
  • fi
  • en
  • de

Embryoskopet

Boka tid

Embryoskopet är en ny anordning för odling och uppföljning av embryon. Det har redan använts i mer än 300 000 behandlingar sedan 2009. Världens första Embryoskopbaby föddes 2010.

Embryoskopet är en inkubator som är utvecklad för odling av embryon. Den har ett inbyggt mikroskop och en kamera. Kameran tar automatiskt med jämna mellanrum bilder av embryona under hela odlingen. Av bilderna sammanställs en video som visar embryots hela tidiga utveckling.  När embryon odlas i ett vanligt odlingsskåp kan deras utveckling endast följas vid några tillfällen, när embryona tas ut ur odlingsskåpet för mikroskopkontroll. Då missar man oundvikligen många viktiga detaljer i embryonas utveckling. Med hjälp av time-lapse-metoden kan embryona granskas under hela odlingen utan störningar.

 

I och med time-lapse-tekniken har även odlingslösningar kommit ut på marknaden. De stöder blastocystutvecklingen under hela odlingen (s.k. single-step medium) ända till dag 5–6.  Traditionellt har odlingslösningen bytts på dag 3 (s.k. sequential medium). Tack vare single-step-lösningen i kombination med time-lapse-metoden har embryona ostörda förhållanden ända från befruktningen till embryoöverföringen.

Embryoskopets time-lapse-odling har även andra betydande fördelar vid sidan om ostörda odlingsförhållanden.  Man får mycket information om embryona som inte kan observeras vid traditionell odling. Då embryon väljs för överföring har kriterierna vanligen varit delningens dynamik, dvs. i vilken takt delningen sker, antalet fragment i embryot och embryonas multinukleära struktur. Det har till exempel konstaterats att sämre implantations- och graviditetsresultat uppnås med multinukleära embryon[1],[2] men en stor del av den multinukleära strukturen har inte upptäckts när den traditionella odlingsmetoden använts. Den första embryodelningen är ett särskilt viktigt skede. Normalt delar sig embryot så att det först får två celler, sedan fyra celler och därefter åtta celler. En del av embryona delar sig på ett avvikande sätt, till exempel genom att dela sig direkt från encelligt till trecelligt embryo eller från tvåcelligt till femcelligt. Sådana embryon har i undersökningarna konstaterats ha betydligt sämre graviditetsresultat.[3]

Embryoskooppi
Bild 1. Utveckling av embryon i embryoskopet

 

I undersökningar har det konstaterats att Embryoskopets time-lapse-metod ger bättre graviditetsresultat än den traditionella odlingsmetoden[1],[2]. Antalet missfall minskar[3] och onödiga embryoöverföringar kan undvikas, dvs. tiden till graviditetens början blir kortare.

Vilka fördelar är det med odling i Embryoskopet?

 • Lättare att välja ut embryon för överföring
 • Stabila förhållanden under hela odlingen
 • Hanteringen av embryon minskar, eftersom de inte behöver tas ut ur odlingsskåpet för kontroll
 • Fortlöpande uppföljning av embryots utveckling
 • Bättre graviditetsresultat

Vi har Embryoscope i våra kliniker i Helsingfors och Tammerfors.

Embryoskooppi
Ovumias embryologi Niina Viitanen med EmbryoScope.

Referenser:
[1] Ergin E.G. et al (2014) Fertil Steril 102 (4):1029-1033
[2] Yakin, K., Balaban, B. & Urman, B.(2005) Fert Steril 83, 243-245
[3] Rubio et al (2012); Fertil Steril 98 (6):1458-1463
[4] Rubio et al (2014) Fertil Steril 102 (5):1287-1294,
[5] Meseguer et al (2012) Fertil Steril 98 (6):1481-1489
[6] Barrie et al (2013) Fert Steril 100 (3):S248

Se även

Våra experter

Niina
Viitanen

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog,PGT specialist, Embroscope specialist
Tampere

  

Mira
Ahlstrand-Aho

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog, ESHRE certified
Helsinki

  

Alejandra
Fernandez
Martin

FD, embryolog
Helsinki

     

Kirsi
Kananen

FD, senior embryolog, kundchef
Tampere

  

Reetta
Hänninen

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog
Helsinki