• sv
    • fi
    • en
    • de

Embryo­diagnostik (PGT‑M, PGT‑SR) för att upptäcka enskilda genavvikelser

Boka tid

Utvecklingen inom embryoodling, nedfrysningsteknik och DNA-analysmetoder har gjort stora framsteg under de senaste åren och lett till märkbart större användningsområde för embryodiagnostik. Ovumia har betydligt investerat på DNA diagnostik, reproduktiv molekulär biologi och relaterade teknologier. Dessa kan användas för att upptäcka enskilda genavvikelser och förändringar i antalet kromosomer.

Par som man känner till att det finns en risk för att få ett barn med en svår ärftlig sjukdom kan hjälpas med embryodiagnostik  (PGD; numera PGT-M = Preimplantation Genetic Testing for Monogenic diseases).

I en PGT-M -vård får de provrörsbefruktade äggcellerna växa i fem till sex dagar, varefter man tar prov (biopsi) på fem till åtta celler från embryot i blastocystfasen. Embryona fryses ned med vitrifikationsteknik, som förbättrar livskraften hos embryona efter upptining jämfört med traditionell nedfrysning och i och med detta chansen att bli gravid. Embryon som valts ut utgående från analys kan senare insättas in i livmodern.

I princip kan vilken som helst känd genavvikelse undersökas med embryodiagnostik. Ärftliga avvikelser i den genetiska kromosomstrukturen (t.ex. translokation) kan också undersökas (PGT-SR = Preimplantation Genetic Testing for Structural Rearrangements ).

Mer information om PGD/PGT:

Marisa Ojala

Marisa Ojala
marisa.ojala@ovumia.fi
fi en

Prislista PGT-M

Totalpriset för PGT-M (planering, biopsi, försändelse av prov, PGT-M-undersökning och EmbryoScope® odling) enligt antalet undersökta embryon:

Antalet embryon 1 2 3 4 5 6 7 8
Totalpris (€) 3900 4275 4600 4900 5200 5450 5700 5900

I eventuella senare behandlingar är priset på PGT-M 1840 € lägre eftersom planerings- och valideringskostnader inte debiteras.

Resultaten fås 10–15 dygn efter att proven skickats till testlaboratoriet. PGT-rådgivning ges av en biolog 80 €.

Prislista PGT-SR

Totalpriset för PGT-SR (biopsi, försändelse av prov, PGT-SR-undersökning och EmbryoScope® odling) enligt antalet undersökta embryon:

Antalet embryon 1 2 3 4 5 6 7 8
Robertsonsk translokation (€) 1380 1780 2180 2580 2980 3380 3630 3880
Reciprok translokation (€) 1420 1860 2300 2740 3180 3620 3895 4170

PGT-rådgivning ges av en biolog 80 €.

I samband med PGT-SR kan mängden mitokondrie-DNA i embryot fastställas i samma prov utan extra kostnad (Mitoscore). I en NGS-baserad embryoundersökning fastställs förutom kromosomernas DNA även mängden DNA i mitokondrierna (mtDNA). Enligt undersökningar korrelerar mtDNA-halten av den totala mängden DNA i embryot negativt med embryots livsduglighet. Mitoscore kan således vara till hjälp vid bedömningen av embryot.

Se även

Våra experter

Marisa
Ojala

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog, forskare, PGT-specialist

  

Sirpa
Mäkinen

FM, senior embryolog, chef för laboratorieutveckling, PGT-specialist

    

Kirsi
Kananen

FD, senior embryolog, kundchef