Embryodiagnostik PGD

Embryodiagnostik för att upptäcka enskilda genavvikelser

Utvecklingen inom embryoodling, nedfrysningsteknik och DNA-analysmetoder har gjort framsteg under de senaste åren och lett till märkbart större användningsområde för embryodiagnostik. Ovumia Fertinova har betydligt investerat inledningen av DNA diagnostik och reproduktiv molekulär biologiska metoder under det senaste 3 år. Tekniken kan användas för att upptäcka enskilda genavvikelser och förändringar i antalet kromosomer.

Par som man känner till att det finns en risk för att få ett barn med en svår ärftlig sjukdom kan få hjälp med embryodiagnostic, PGD (preimplantation genetic diagnosis).

Inom PGD-vård får de provrörsbefruktade embryona växa i fem dagar, varefter man tar ett tre till fem celler stort prov på embryot i blastocystfasen (biopsi). Embryona fryses ned med vitrifikationsteknik som förbättrar livskraften hos embryona efter upptining jämfört med traditionell nedfrysning och i och med detta chansen att bli gravid. Embryon som valts ut utgående från analys kan senare sättas in i livmodern.

I princip kan vilken som helst känd genavvikelse undersökas med embryodiagnostik. Avvikelser i den genetiska kromosomstrukturen (t.ex. translokation) kan även undersökas i embryot (kromosom-PGD).

Få mer information av PGD/PGS:

Peter Bredbacka

 

Peter Bredbacka
PGD/PGS specialist
peter.bredbacka@ovumia.fi

Läs också bloggen ›