Read instruction for coronavirus ›

Donering av sperma

Bli en sperma­donator och ge ett nytt liv en möjlighet.

I Ovumia Fertinova använder man parets egna könsceller vid de flesta fertilitetsbehandlingsprocedurer. Ibland kan man dock behöva hjälp av en frivillig könscelldonator. Detta möjliggör för många par att äntligen bli föräldrar. Många par har gått genom flera fertilitetsbehandlingsprocedurer, vilka är både psykiskt och fysiskt påfrestande,utan att ha fått något resultat.

Kan jag bli en spermadonator?

Du kan donera sperma ifall du är en frisk 18 till 45-årig man och det inte finns några ärftliga sjukdomar i din närmaste släkt. Först kontrollerar vi om dina spermier har en tillräckligt bra kvalitét genom att göra en spermaanalys och ett nedfrysningsprov. Under läkarkonsultationen får du även värdefull information om de faktorer som påverkar din fertilitet. Alla undersökningar och besök är helt kostnadsfria för dig.

_TMP6302
Lounge för manliga donatorer

Vem behöver donerade sädesceller?

När man tar reda på anledningar för barnlöshet hos par, så kan det hända att man inte hittar sädesceller i mannens sädesvätska. Detta är en allvarlig situation som kräver ytterligare undersökningar.

Trots många extra undersökningar och behandlingsprocedurer kan det ändå hända att man inte hittar sädesceller. I så fall är spermadonation den enda val som återstår.

Saknaden av sädesceller kan ha många anledningar. Mannens sädescellsproduktion påverkas av till exempel genetiska faktorer samt olika infektioner. Även många miljöfaktorer har inflytande på kvalitén av sperma eller så kan det till och med vara anledningen till avsaknaden av sädesceller. Ibland kan man inte ta reda på anledningen varför sädesceller saknas även efter grundliga undersökningar.

Donorsperma behövs även i fertilitetsbehandlingen av ensamma kvinnor eller lesbiska par. Det är viktigt för kvinnor att en spermadonator är en frisk man som frivilligt vill hjälpa ensamma kvinnor eller lesbiskt par att få barn.

Varför behöver man sädesceller?

Spermiekvalitén hos män har generellt försämrats. För fertilitetsbehandlingar kan man efter nedfrysningen uteslutande använda spermier av god kvalité.

I många fertilitetskliniker använder man spermier från uteslutande utländska spermabanker. I Ovumia har man egen spermabank och spermiedonatorer är vanligtvis finnar. Spermiedonatorernas egenskaper såsom färgen av hud, hår och ögon samt etnisk bakgrund ligger bakom valet av donatorer och recipienter.

Kan jag donera sperma även om jag inte är en finne?

Ja, det kan du. Alla friska män som vill hjälpa barnlösa par är välkomna att bli donatorer. Donatonrs och recipientens lämplighet för varandra fastställs med hjälp av yttre faktorer (längd, hud-, hår- och ögonfärg). Ovumias kunders etniska bakgrund är mångfaldig, det finns både finska och utländska kunder. Därför behöver vi spermadonatorer med olika etnisk bakgrund.

Hur går spermadonationen till?

  1. Kontakt med Ovumia Fertinova: Sjuksköterskan ställer frågor till intressenten såsom hälsotillstånd, ålder, sjukdomar i den närmaste släkten etc, samt berättar kort om donationsprocessen.
  2. Analys av sperma och provnedfrysning: undersökning avspermakvaliteten.
  3. Besök hos specialläkare.
  4. Konsultation om celldonation.
  5. Blod- och urinprov: Prov för att utesluta infektioner och kromosomavvikelser.
  6. Donation av sperma: 5–10 besök i Ovumia Fertinova.
  7. Användningen av donationssperma vid fertilitetsprocedurer.

Kan jag avsäga mig från donationen?

Ja, donationen är frivillig. Du har rätt att avbryta donationsprocessen närsomhelst utan några sanktioner eller avgivande av anledningar. Donatorn har rätt att ställa krav på hur könscellerna används.

Får jag betalt för spermadonationen?

Ja, för varje gång du donerar sperma, får du ersättning. Ersättning stipuleras av lagstiftningen i det landet där du donerar. Det viktigaste av allt är dock kännedomen att genom könscelldonationen kan du hjälpa barnlösa par att fylla deras högsta önskan – att äntligen bli föräldrar.

Vad säger lagen om fertilitetsbehandling med hjälp av donatorsperma?

I Finland regleras könscellsdonationen av Fertilitetsbehandlingslagen (hedelmöityshoitolaki). Alla donatorer skrivs in i ett register. Fertilitetsbehandlingslagen stipulerar att det barn, vilket är fött med hjälp av könscellsdonationsbehandling, har vid 18 års ålder rätt att få veta vem som har donerat. Donatorn har inga juridiska rättigheter eller ansvar gentemot barnet. Barnets föräldrar rekommenderas att berätta öppet för barnet om hans eller hennes härkomst. Barnets föräldrar har inte rätt att veta vem  som har donerat.

Donera sperma och ge ett nytt liv en möjlighet!

Ring +358 40 844 2700 eller skicka ett e-mejl: info@ovumia.fi, Tammerfors
+358 20 747 9314 eller skicka ett e-mejl: info.helsinki@ovumia.fi, Helsingfors
+358 20 747 9313 eller skicka e-mejl: info.jyvaskyla@ovumia.fi, Jyväskylä

Läs också bloggen ›

Ovumia Fertinova Donatorer Instagram:

Instagram  ovumiafertinova

Instagram has returned invalid data.