• sv
  • fi
  • en
  • de

Sperm­donation

Fråga mer

Cirka 15–20 procent av alla par i fertil ålder stöter i något skede av livet på ofrivillig barnlöshet. Lyckligtvis kan de flesta av dem få hjälp genom fertilitetsbehandlingar. I Ovumia använder man parets egna könsceller vid de flesta fertilitetsbehandlings­procedurer. Ibland kan man dock behöva hjälp av en frivillig könscelldonator.

Donerade könsceller kan behövas om den egna könscellsproduktionen inte fungerar hos de personer som önskar sig ett barn, om de egna könscellerna har ett funktionellt fel eller om det finns risk för att ett barn som blir till av parets egna könsceller skulle ha en betydande risk för en svår ärftlig sjukdom.

Spermdonation är ett sätt att hjälpa barnlösa par. Spermadonator donerar sina spermier för fertilitetsbehandlingar. Detta möjliggör för många par att äntligen bli föräldrar. Många par har gått genom flera fertilitetsbehandlingsprocedurer, vilka är både psykiskt och fysiskt påfrestande, utan att ha fått något resultat.

Kan jag bli en spermadonator?

Du kan donera sperma ifall du är en frisk 20 till 45-årig man och det inte finns några ärftliga sjukdomar i din närmaste släkt. Först kontrollerar vi om dina spermier har en tillräckligt bra kvalitet genom att göra en spermaanalys och ett nedfrysningsprov. Under läkarkonsultationen får du även värdefull information om de faktorer som påverkar din fertilitet. Alla undersökningar och besök är helt kostnadsfria för dig.

Vem behöver donerade sädesceller?

När man tar reda på anledningar för barnlöshet hos par, så kan det hända att man inte hittar sädesceller i mannens sädesvätska. Detta är en allvarlig situation som kräver ytterligare undersökningar.

Trots många extra undersökningar och behandlingsprocedurer kan det ändå hända att sädesceller inte finns i sädesvätska. I så fall är spermadonation den enda val som återstår om paret vill bli gravid.

Brist på sädesceller kan ha många anledningar. Mannens sädescellsproduktion påverkas av till exempel genetiska faktorer samt olika infektioner. Även många miljöfaktorer har inflytande på kvalitén av sperma eller så kan det till och med vara anledningen till avsaknaden av sädesceller. Ibland kan man inte ta reda på anledningen varför sädesceller saknas även efter grundliga undersökningar.

Donorsperma behövs även i fertilitetsbehandlingen av ensamma kvinnor eller lesbiska par. Det är viktigt för kvinnor att en spermadonator är en frisk man som frivilligt vill hjälpa ensamma kvinnor eller lesbiskt par att få barn.

Varför behövs det sädesceller?

Spermiekvalitén hos män har generellt försämrats. För fertilitetsbehandlingar kan man efter nedfrysningen uteslutande använda spermier av god kvalité.

I många fertilitetskliniker använder man spermier från uteslutande utländska spermabanker. I Ovumia har man egen spermabank och spermiedonatorer är vanligtvis finnar. Spermadonatorernas egenskaper såsom färgen av hud, hår och ögon samt etnisk bakgrund ligger bakom valet av donatorer och recipienter.

Kan jag donera sperma även om jag inte är en finne?

Ja, det kan du. Alla friska män som vill hjälpa barnlösa par är välkomna att bli donatorer. Donatorns och recipientens lämplighet för varandra fastställs med hjälp av yttre faktorer (längd, hud-, hår- och ögonfärg). Ovumias kunders etniska bakgrund är mångfaldig, det finns både finska och utländska kunder. Därför behöver vi spermadonatorer med olika etniska bakgrunder.

Hur går sperma­donationen till?

 1. Fyll i spermdonatiorintervjuformuläret https://www.ovumia.fi/sv/spermadonator-intervju/
 2. Barnmorska kommer att kontakta dig och berättar kort om donationsprocessen.
 3. Analys av sperma och provnedfrysning: Undersökning av spermakvaliteten.
 4. Besök hos specialläkare.
 5. Konsultation om celldonation.
 6. Blod- och urinprov: Prov för att utesluta infektioner och kromosomavvikelser.
 7. Donation av sperma: 5–10 besök i Ovumia.
 8. Användningen av donationssperma vid fertilitetsprocedurer.

Kan jag avsäga mig från donationen?

Ja, donationen är frivillig. Du har rätt att avbryta donationsprocessen när som helst utan några sanktioner eller avgivande av anledningar. Donatorn har rätt att ställa krav på hur könscellerna används.

Får jag betalt för sperma­donationen?

Ja, för varje gång du donerar sperma, får du ersättning. Ersättning stipuleras av lagstiftningen i det landet där du donerar. Det viktigaste av allt är dock kännedomen att genom könscelldonationen kan du hjälpa barnlösa par att fylla deras högsta önskan – att äntligen bli föräldrar.

Vad säger lagen om fertilitets­behandling med hjälp av donatorsperma?

I Finland regleras könscellsdonationen av lagen om assisterad befruktning (hedelmöityshoitolaki). Alla donatorer skrivs in i ett register. Lagen om assisterad befruktning stipulerar att det barn, vilket är fött med hjälp av fertilitetsbehandling, har vid 18 års ålder rätt att få veta vem som har donerat. Donatorn har inga juridiska rättigheter eller ansvar gentemot barnet. Barnets föräldrar rekommenderas att berätta öppet för barnet om hans eller hennes ursprung. Barnets föräldrar har inte rätt att veta vem som har donerat könsceller.

Donera sperma och ge ett nytt liv som gåva!

Fyll i spermadonatorintervjuformuläret

Kontakta våra fertilitetskliniker:

Ring +358 40 844 2700 eller skicka ett e-mejl: info@ovumia.fi, Tammerfors
+358 20 747 9314 eller skicka ett e-mejl: info.helsinki@ovumia.fi, Helsingfors
+358 20 747 9313 eller skicka e-mejl: info.jyvaskyla@ovumia.fi, Jyväskylä

Läs också bloggen
Ovumia Donatorer Instagram

Se även

Våra experter

Jenni
Jumpponen

Laboratorie ingenjör
Tampere

  

Hanna
Haapanen

Barnmorska, IVF-skötare
Helsinki

  

Hanna
Paju

Chef skötare, barnmorska
Tampere, Helsinki, Jyväskylä

  

Mira
Ahlstrand-Aho

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog, ESHRE certified
Helsinki

  

Sami
Willman

Fertilitetsbehandlingsbiolog (ESHRE certified)
Jyväskylä

  

Milla
Häkkinen

MSc, Fertilisation treatment biologist, Laboratory director
Jyväskylä

  

Jarna
Moilanen

Chefsöverläkare, M.D., MBA, specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Helsinki

    

Isto
Uusi-Erkkilä

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

   

Candido
Tomás

Utvecklingschef, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

    

Kati
Pentti

Chefsöverläkare i Tammerfors, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

   

Maria
Tuominen

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

   

Mari
Sälevaara

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

    

Johanna
Aaltonen

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere