• sv
    • fi
    • en
    • de

Donering av könsceller

Fråga mer

Ovumia är en pionjär inom behandlingar med donerade könsceller. Vi har genomfört behandlingar med donerade ägg och embryon i över 25 år. Nya ägg- och spermadonatorer behövs hela tiden. Utan donatorer kan vi inte hjälpa alla som behöver hjälp. Skulle du vilja ge livets gåva?

Donera könsceller

Våra experter

Hanna
Haapanen

Barnmorska, IVF-skötare

  

Hanna
Paju

Chefsbarnmorska, IVF-skötare

  

Ninni
Wäre

Barnmorska, IVF-skötare

   

Jutta
Juurinen

Barnmorska, IVF-skötare

Mari
Laine

Barnmorska, IVF-skötare

  

Kati
Pentti

Chefsöverläkare i Tammerfors, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin

   

Mari
Sälevaara

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi

    

Candido
Tomás

Utvecklingschef, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin

    

Anna
Kivijärvi

Chefsöverläkare i Jyväskylä, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi

  

Maria
Tuominen

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi

   

Jarna
Moilanen

Chefsöverläkare i Helsingfors, M.D., MBA, specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin

    

Isto
Uusi-Erkkilä

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi

  

Johanna
Aaltonen

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin