• sv
    • fi
    • en
    • de

Äggdonation – ge ett liv som gåva

Fråga mer

Eftersom det i Finland varje år genomförs hundratals assisterade befruktningar med donerade äggceller, finns det ett ständigt behov av äggdonatorer. Donera liv och förverkliga drömmar. Vi erbjuder omfattande stöd och omsorg hela vägen samt kompetensen vi har som pionjärer inom branschen.

Skulle du kunna bli en äggdonator?

Fyll i formuläret för förhandsinformation, så kontaktar vi dig!

Fyll i formuläret

Kan jag donera äggceller?

Ja, om du är 20–35 år och frisk, och det inte finns några ärftliga sjukdomar i den närmaste släkten. Du vill hjälpa och ge en okänd mottagare möjligheten till ett eget barn. Vi börjar med att noggrant kartlägga ditt hälsotillstånd och eventuella hinder för en donation.

Fyll i formuläret

Så här går en donation till:

1

Första besöket

Innan du godkänns som donator träffar du en sköterska, läkaren genomför en hälsoundersökning och en vaginal ultraljudsundersökning, och psykologen ger vägledning. Med hjälp av blodprov utesluts smittsamma sjukdomar som hepatit och HIV.

2

Läkarbesök

När resultaten från blodproverna och hälsoundersökningen har bekräftat att du är en lämplig donator, får du träffa en läkare. Tillsammans med läkaren upprättas en individuell behandlingsplan som är anpassad efter din menstruationscykel och ett vårdavtal undertecknas.

3

Ovulationsinduktion

Man påskyndar mognadsprocessen för donatorns äggceller med en hormonbehandling, dvs. hormoninjektioner under 10 dagar, som även brukar används vid provrörsbefruktning (IVF). Injektionerna är enkla att ge, och vi instruerar dig hur du ska göra. Under ovulationsinduktionen besöker du vår klinik två gånger för en ultraljudsundersökning.

4

Insamling av äggceller

På kliniken samlas de mogna äggcellerna in från äggstockarna med hjälp av en tunn nål under lokalbedövning.

5

Efterkontroll

Ungefär en månad efter insamlingen görs en efterkontroll då man förvissar sig om att allt är i sin ordning, och du får möjlighet att ställa eventuella frågor.

Fyll i formuläret

All rådgivning, alla undersökningar och besök är kostnadsfria. Våra kliniker är bekväma och trivsamma, och varje donator får stöd av en egen barnmorska genom hela processen.

Donatorn får tillgång till alla testresultat under processen samt all information om sin egen reproduktiva hälsa. Vi ser även till att donatorn under hela processen får korrekt och tydlig information om de olika stegen och vad som ska ske närmast. Det är viktigt för oss att donatorn känner sig trygg och säker.

De donerade äggcellerna fryses ned i Ovumia Fertinovas äggbank (The Finnish Egg Bank) eller används direkt för behandling av mottagaren. Oftast hittas en lämplig och tacksam mottagare inom 2–4 månader efter nedfrysningen.

Finns det några biverkningar eller risker med behandlingen?

För de flesta kvinnor löper ovulationsinduktionen och insamlingen problemfritt. En liten del kvinnor får lindriga biverkningar i samband med hormonbehandlingen. Under insamlingen av äggceller ges ett intravenöst läkemedel som är lugnande och minimerar smärtan. Det finns en liten risk för komplikationer i samband med insamlingen av äggceller. Dessa frågor diskuteras detaljerat innan donationen på läkarmottagningen i samband med att vårdplanen upprättas.

Vilken ersättning får jag för äggcellsdonationen?

I enlighet med lagen om assisterad befruktning erhåller donatorn ersättning för de kostnader som uppstått i samband med donationen (dagpenning och eventuella kilometerersättningar) samt en olägenhetsersättning på 250 €. Det huvudsakliga skälet till att donera äggceller är emellertid en önskan om att hjälpa, och den bästa belöningen är ett nytt liv.

Till vem doneras äggcellerna?

De flesta donationer går till barnlösa finländska, nordiska eller andra europeiska par. Donerade äggceller behövs när en kvinna inte har några egna äggceller eller när äggcellerna är av så låg kvalitet att en graviditet inte lyckas trots flera försök.

I Finland utförs årligen över 700 behandlingar med donerade äggceller, men behovet är större: behandlingarna begränsas av en brist på donerade äggceller. Behandlingarna med donerade äggceller har gett bra resultat. Redan efter en behandling blir 55–60 % av mottagarna gravida. Över 80% av alla par som får donerade äggceller får sitt önskade barn.

Vänta lite – får jag ett barn?

I enlighet med lagen om assisterad befruktning registreras varje könscellsdonator i ett myndighetsregister, för att ett barn som kan ha sitt ursprung i donerade könsceller ska ha möjlighet att få uppgifter om donatorns identitet från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården efter att barnet fyllt 18 år. Den som donerar könsceller har emellertid inga rättigheter eller skyldigheter i förhållande till barnet.

Donatorn förblir okänd för det mottagande paret. De informeras endast om donatorns yttre egenskaper, såsom längd, ögonfärg, hårfärg och etnisk bakgrund. En donators könsceller kan användas till högst fem olika familjer. Varje donationsomgång bedöms separat. En donator har rätt att återkalla sin donation när som helst innan embryoöverföringen utan särskild förklaring.

Fyll i formuläret

Läs mer:

Katso myös

Blev du intresserad?
Fråga oss!

Ovumia är en pionjär inom branschen. Vi genomför varje år majoriteten av alla assisterade befruktningar med donerade äggceller i Finland, och donatorernas välbefinnande är av största vikt för oss.

Kontakta oss

Våra experter

Hanna
Haapanen

Barnmorska, IVF-skötare
Helsinki

  

Hanna
Paju

Chef skötare, barnmorska
Tampere, Helsinki, Jyväskylä

  

Ninni
Wäre

Barnmorska, IVF-skötare
Tampere

   

Jutta
Juurinen

Barnmorska, IVF-skötare
Helsinki

  

Mari
Laine

Chef skötare, Barnmorska, IVF-skötare
Jyväskylä

  

Kati
Pentti

Chefsöverläkare i Tammerfors, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

   

Mari
Sälevaara

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

    

Candido
Tomás

Utvecklingschef, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

    

Anna
Kivijärvi

Chefsöverläkare i Jyväskylä, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Jyväskylä

  

Maria
Tuominen

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

   

Johanna
Aaltonen

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

  

Jarna
Moilanen

Chefsöverläkare, M.D., MBA, specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Helsinki

    

Isto
Uusi-Erkkilä

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

   

Kund­upplevelser

“Jag känner mig otroligt upplivad efter donationen. Jag uppskattar och beundrar ert arbete och ert sätt att bemöta människor. Ni är härliga!”

“Bra medicinering och vänlig personal gjorde donationen till en positiv upplevelse. Jag är så glad över att få vara delaktig i det viktiga arbetet som ni gör och kunna hjälpa andra att få barn!”

“Tredje donationen gjord. Jag är verkligen tacksam över att jag en gång började med detta. Personalen har blivit som ett skyddsnät för mig. Jag har alltid behandlats väl här. Tack för det fantastiska arbetet ni gör!”

“Jag har donerat ägg för första gången! Denna känsla är så otrolig att det är svårt att sätta ord på den. På morgonen var jag lite nervös inför äggplockningen, men när jag kom till kliniken lugnade jag ned mig. Behandlingen gjorde lite ont, men det var inte så illa som jag hade trott. Jag kommer definitivt att donera igen!”