Read instruction for coronavirus ›

Äggdonation hjälper i den ständiga bristen på könsceller

Cirka 15–20 procent av alla par i fertil ålder stöter i något skede av livet på ofrivillig barnlöshet. Lyckligtvis kan de flesta av dem få hjälp genom fertilitetsbehandlingar. I Ovumia Fertinova använder man parets egna könsceller vid de flesta fertilitetsbehandlingsprocedurer. Ibland kan man dock behöva hjälp av en frivillig könscelldonator.

Donerade könsceller kan behövas om den egna könscellsproduktionen inte fungerar hos de personer som önskar sig ett barn, om de egna könscellerna har ett funktionellt fel eller om det finns risk för att ett barn som blir till av parets egna könsceller skulle ha en betydande risk för en svår ärftlig sjukdom.

Äggdonation är ett sätt att hjälpa barnlösa par. Äggcellsdonator donerar sina ägg för fertilitetsbehandlingar. Detta möjliggör för många par att äntligen bli föräldrar. Många par har gått genom flera fertilitetsbehandlingsprocedurer, vilka är både psykiskt och fysiskt påfrestande, utan att ha fått något resultat.

Vem passar som äggcellsdonator?

Som äggcellsdonator passar en frisk kvinna i åldern 20–35 år. Det är bra om äggcellsdonatorn redan har egna barn, men även en barnlös kvinna kan bli donator.

Vi kallar kvinnor som överväger att bli äggcellsdonatorer till ett möte med en av våra läkare. Vi berättar detaljerat om den hormonbehandling som behövs för att donera äggceller och om insamlingen av äggcellerna. Vi kontrollerar att det inte finns några medicinska hinder för att donera äggceller. Alla äggcellsdonatorer besöker även vår psykolog för att få rådgivning kring könscellsdonationer. Under detta besök går man grundligt igenom de psykologiska och etiska frågorna i anknytning till behandlingarna.

Munasolujen lahjoittaminen

Genom att donera ägg hjälper du barnlösa par

I vårt land genomförs hundratals behandlingar av barnlöshet med donerade könsceller varje år. Dessa behandlingar har redan lett till att tusentals barn har fötts till glädje för föräldrar som har längtat mycket. Genom att donera ägg kan du ge ett liv som gåva och hjälpa barnlösa par för att bli föräldrar.

I Finland regleras donation av könsceller av lagen om assisterad befruktning, som trädde i kraft år 2007. Donation av könsceller varken förpliktar eller berättigar till föräldraskap. Enligt lagen om assisterad befruktning kan en donators könsceller användas för behandling av fem olika kvinnor. I en och samma familj kan det födas flera barn som har sitt ursprung i samma donators könsceller. Donatorn får inte veta för vems räkning könscellerna har använts, och föräldrarna till de barn som föds har inte rätt att få tillgång till donatorns personuppgifter. Donatorn har dock, om han eller hon så vill, rätt att få veta om de behandlingar som har genomförts med hans eller hennes könsceller har resulterat i barn. Donatorn har rätt att återkalla sin donation beträffande de celler som inte har använts om han eller hon kommer på andra tankar till exempel på grund av att livssituationen förändras.

Barn som har fötts med hjälp av donerade könsceller har enligt lagen om assisterad befruktning rätt att få information om donatorns identitet efter att de har blivit myndiga (18 år). En förutsättning för att barnet ska få tillgång till denna information är att föräldrarna berättar för barnet hur han eller hon har fått sitt ursprung. Numera uppmuntras föräldrarna till öppenhet i frågan.

Undersökningar visar att en del av de barn som har fötts med hjälp av donerade könsceller vill ta kontakt med donatorn i vuxen ålder för att få mer information om sitt biologiska ursprung. Av tidigare erfarenheter att döma sker kontakterna i god anda och är betydelsefulla upplevelser för båda parterna. Donatorn är dock inte skyldig att gå med på ett möte eller hålla kontakt med en person som har sitt ursprung i de donerade könscellerna.

Bli donator och ge ett liv som gåva!

Kontakta våra barnmorskor:

Ninni Wäre tel. 045 604 8474 eller info@ovumia.fi (Tampere)

Hanna Haapanen tel. 050 412 7297 eller info.helsinki@ovumia.fi (Helsinki)

Hanna Paju tel. 040 647 5946 eller info.jyvaskyla@ovumia.fi (Jyväskylä).

Ovumia Fertinova Donatorer Instagram:

Instagram  ovumiafertinova