• sv
    • fi
    • en
    • de

Blogg

I den här bloggen skriver Ovumias specialister om aktuella saker gällande fertilitetsbehandlingar samt om sina egna ämnen.

, ,

Du kommer väl ihåg regelbundna gynekologiska undersökningar även efter studietiden?

För många unga kvinnor sköts regelbundna gynekologiska undersökningar nästan automatiskt via studenthälsovården. När studietiden är…

Läs artikeln