• sv
    • fi
    • en
    • de

Valet av könscelldonator i Finland

“Jag är ingenjör, lärare, student, musiker, artist. Jag är snäll, intelligent, tapper, musikalisk, sportlig, aktiv, och har en stor krets av vänner. Mina föräldrar och deras föräldrar gick alla på universitet. Som barn ville jag bli astronaut. Här kan ni se ett brev som jag skrev åt er, och en bild av mig som barn.”

När man kommer till en finsk fertilitetsklinik så kan man bli besviken. Det sägs att bara längden, den etniska ursprungen, och hud-, hår- och ögonfärgen hos donatorn kan avslöjas. Det sägs bero på den finska lagen där det står på ett envist sätt:

“Egenskaperna hos det barn som skall födas till följd av assisterad befruktning får genom val av könsceller eller embryon eller på något annat sätt påverkas enbart… Om donerade könsceller används vid assisterad befruktning, skall den behandlande läkaren välja könsceller från en donator som till sitt utseende påminner om barnets ifrågavarande förälder, om inte något annat följer av en önskan hos den som får behandling… Utan hinder av vad som bestäms om skydd av personuppgifter får …inhämtas och lagras uppgifter som beskriver donatorns hud-, ögon- och hårfärg, längd och etniska ursprung. Andra uppgifter om donatorn än de som avses här …får inte inhämtas.”

(Om det finns en hot av en allvarlig sjukdom, får cellerna väljas vidare.)

Visst är de finska sperma- och äggdonatorerna lika begåvade och energetiska människor som de utländska. Det samlas bara inte sådan information, eftersom det inte kan avslöjas. I den finska kliniken kan man ha problem med alla detaljer som kan fås av de utländska spermabankerna.

“Jag vill hjälpa människor att få barn. Jag hoppas att min donation blir till nytta.”

Sådana par eller enastående kvinnor som behöver donaterade könsceller kan känna osäkerhet inför början av behandlingsprocessen. Alla skulle säkert göra allt sitt bästa för sina kommande barn. Valet av donatorn ser ut att vara en sak, som man kan påverka själv, och som ska ha ett tydligt inflytande på barnet.

“Jag önskar dig allt det goda. Var alltid ärlig till dig själv. Jag skulle vara nyfiken att träffa dig en gång, om du ska söka mig upp.”

Föräldrarna vet, att barnen är enskilda människor. Några egenskaper kan man ofta skildra, som har kommit från föräldrarna eller deras föräldrar, men barnet är ju en ny blandning av sin bakgrund och omgivning, och lever sitt liv på sitt sätt. Den genetiska bakgrunden värkar vara bara en småsak i helheten. Kanske har den finska lagstiftelsen haft rätt i det att det inte spelar en stor roll med de exakta detaljerna av donatorn. Processen att ge ägg eller spermier innebär flera detaljer och besök på kliniken, och garanterat är donatorn snäll, duktig, hjälpfull, energisk och tapper, och har haft tanken speciellt på den som vill ha barn. Jag tycker att detta ska räcka till att det blivande barnet ska få den bästa startpunkten för sitt liv.

Sources:
Fri kombination och översättning av skildringarna av spermadonatorer i en dansk spermabank.
22.12.2006/1237 Lag om assisterad befruktning.

←  Tillbaka