• sv
  • fi
  • en
  • de

Nativiteten minskar – Fertilitetskontrollen kan förebygga oönskad barnlöshet

Fertilitetskontrollen lämpar sig särskilt bra för dem som önskar få barn nu eller senare och för dem som ännu inte är säkra på om de vill ha barn.

Vi har lyckan att få leva i en tid när vårt välbefinnande och våra möjligheter att bestämma om vårt eget liv har förbättrats. Även kvinnor kan utbilda sig och göra karriär, resa och se sig om i världen. Vi har möjlighet att titta, känna, lukta och smaka. Många drömmer också fortfarande om tillökning i familjen även om födelsetalet har sjunkit rekordartat under den senaste tiden. Enligt de färskaste uppgifterna verkar det i år födas färre barn än på mer än hundra år. De som önskar sig ett barn säger ändå ofta att de inte exakt vet när de vill ha tillökning i familjen. Då när det känns rätt.

I YLE:s artikel i mars, sade Väestöliittos (Befolkningsförbundet) forskningsprofessor Anna Rotkirch att få vill tänka på sin fertilitet överhuvudtaget eller så upplever de dessa tankar mycket ångestframkallande. En term som tagits i bruk på global nivå är sleepwalking into infertilityEnligt en enkät som Väestöliitto nyligen gjort, är uppgifterna om ålderns inverkan på fertiliteten också otillräckliga. Många tror att det blir svårare för en kvinna att bli gravid först efter 40, även om det vid en betraktelse i större skala sker en klar nedgång redan vid 35 års ålder.

Många upplever att denna information bara ökar ångesten, vilket inte är att undra på. Världen ropar att din biologiska klocka tickar, men du känner dig inte nödvändigtvis redo. Ändå är det nödvändigt att föra fram kvinnans begränsade fertilitet både i medierna och i samhället i övrigt. Detta är viktigt för att de som drömmer om att få barn eller ännu inte är säkra på om de vill ha barn åtminstone ska vara medvetna om hur det förhåller sig. Oönskad barnlöshet är en stor personlig tragedi för många.

Man kan vara medveten om saken och försöka optimera tidpunkten för tillökning till ett visst livsskede, men vi vet alla att detta inte alltid är möjligt. Livet följer sällan ett manus som skrivits på förhand. Det kan ibland bjuda på överraskningar som tvingar oss att lägga om kursen helt och göra upp nya planer.

Samtalshjälp och en analys av den egna livssituationen …

Ovumias Fertilitetskontroll har lanserats för att vi för vår del ska kunna förebygga oönskad barnlöshet. Fertilitetskontrollen är ingen genväg till lyckan och kan inte undanröja problemet med oönskad barnlöshet. Vi tror ändå att den kan vara till stor nytta.

Fertilitetskontrollen utgår alltid från att hjälpen anpassas till klientens önskemål och behov. Ett alternativ är att besöka mottagningen endast för att samtala om sådant som är oklart beträffande den egna fertiliteten. En gynekolog som är insatt i fertilitetsbehandlingar kan redan utifrån detta tala om vilka faktorer som kan vara av betydelse med tanke på personens fertilitet. Förutom åldern diskuteras också vanligen klientens sjukdomshistoria och levnadssätt. På mottagningen kan klienten också samtala om den egna livssituationen ur ett bredare perspektiv.

Den som saknar ett parförhållande eller å andra sidan den som lever i ett parförhållande som präglas av oenighet eller oförmåga att kommunicera om tillökning kan ställas inför smärtsamma frågor om det någonsin blir dem förunnat att få barn. Ett samtal med Ovumias läkare kan dra upp riktlinjer för framtiden och göra det lättare att föra drömmarna om ett barn på tal med partnern i tillräckligt god tid. Om kvinnan närmar sig 30 men inte har hittat en lämplig partner kan hon tillsammans med läkaren också diskutera proaktiv nedfrysning av äggceller.

… samt en utredning av fertiliteten med hjälp av en gynekologisk undersökning

I samband med fertilitetskontrollen kan även en gynekologisk undersökning göras. Denna undersökning ersätter då den gynekologiska årskontrollen. I undersökningen fastställs med hjälp av ultraljud livmoderns hälsa och äggreserven, dvs. mängden folliklar i äggstockarna. Vid behov mäts mängden också med hjälp av det anti-müllerska hormonet (AMH) som utsöndras i blodcirkulationen ur äggstockarna. Om en ung kvinna har ett lågt AMH-värde och inaktiva äggstockar kan det vara utmanande att bli gravid. I sådana fall kan det vara nödvändigt med ytterligare undersökningar. Graviditeten kan dock inte förutspås enbart med ett lågt AMH-värde. Med tanke på patientens fertilitet är det av största vikt att bedöma helhetssituationen. Svårigheter att bli gravid kan också bero på många andra faktorer, till exempel endometrios och myom i livmodern.

Fertilitetskontrollen kan också omfatta ett papa-prov och en diskussion om lämplig preventivmetod om ett barn ännu inte hör till planerna. Män är också välkomna på kontroll! Hos män kan till exempel sjukdomar som påverkar fertiliteten redas ut och vid behov kan en spermaanalys göras. Till mottagningen kan man komma ensam eller med sin partner.

Ett samtal med en sakkunnig och information om den aktuella fertiliteten kan hjälpa klienten att fatta beslut som är viktiga för honom eller henne. Tankarna kring tillökning kan bli klarare och ångestkänslorna som är förknippade med den begränsade fertiliteten kan minska. Fertilitetskontrollen lämpar sig särskilt bra för dem som önskar få barn nu eller senare och för dem som ännu inte är säkra på om de vill ha barn.

Sist och slutligen kan mycket små förebyggande steg ha stor betydelse för framtiden.

Vad är AMH?

 • AMH-testet mäter nivån av det anti-müllerska hormonet i kvinnans blod. Äggstockarna utsöndrar detta hormon och nivån talar om hur mycket små, tidiga folliklar det finns kvar i äggstockarna.
 • Kvinnans follikelreserv eller den så kallade äggreserven finns redan vid födseln. Reserven minskar med åldern och efter menopausen är den funktionella reserven slut. Det förekommer dock individuella skillnader i hur snabbt reserven minskar.
 • Med hjälp av AMH-testet kan man få en uppfattning om den egna reserven. Det är bäst att göra testet i ett så tidigt skede som möjligt så att det kan konstateras i god tid om mängden äggceller har börjat minska. På detta sätt kan kvinnan beakta detta i sina planer att bilda familj.
 • AMH beräknas vara den bästa av de nu tillgängliga indikatorerna som visar äggreserven.

Fertilitetskontrollen i ett nötskal

 • Fertilitetskontrollen passar alla kvinnor och män som är intresserade av sin fertilitet. Särskilt stor nytta av kontrollen har de som önskar få barn nu eller i framtiden och de som ännu inte säkra på om de vill bilda familj.
 • I fertilitetskontrollen kan fertiliteten fastställas och klienten får samtala om frågor de funderar över. Med hjälp av kontrollen kan oönskad barnlöshet förebyggas.
 • Man kan komma på kontroll ensam eller med sin partner.
 • Kontrollen kan ersätta den gynekologiska årskontrollen. Ett papa-prov kan också tas i detta sammanhang och en lämplig preventivmetod kan väljas.

Text

 • Anna-Maija Kakkonen
 • Johanna Aaltonen, ansvarig läkare Tammerfors, MD, specialist i gynekologi och fortplantningsmedicin.

Källor

 1. Broer SL, Broekmans FJM, Laven JSE, Fauser BCJM. 2014. Anti-Müllerian hormone: ovarian reserve testing and its potential clinical implications. Human Reproduction Update. Vol. 20, No.5 pp. 688-701.
 2. Endometrioosiyhdistys. Mitä endometrioosi on? http://www.endometrioosiyhdistys.fi/fi/tietoaendometrioosista.
 3. Helsingin Sanomat 25.10.2018. Tänä vuonna näyttää syntyvän vähemmän lapsia kuin yli sataan vuoteen. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005876107.html.
 4. Tiitinen Aila. 1.10.2018. Myoomat (Kohdun lihaskyhmyt). Duodecim Terveyskirjasto. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00157.
 5. Tilastokeskus 27.4.2018. Syntyvyys kaikkien aikojen matalin. https://www.stat.fi/til/synt/2017/synt_2017_2018-04-27_tie_001_fi.html
 6. Väestöliitto. Ikä ja hedelmällisyys. http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/perhehaaveet/tutkijalta/ika-ja-hedelmallisyys/.
 7. YLE 26.3.2018. Moni herää lapsitoiveeseen liian myöhään – 35 vuotta on naisen hedelmällisyyden valomerkki. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/26/moni-heraa-lapsitoiveeseen-liian-myohaan-35-vuotta-on-naisen-hedelmallisyyden.

←  Tillbaka