• sv
    • fi

Du kommer väl ihåg regelbundna gynekologiska undersökningar även efter studietiden?

För många unga kvinnor sköts regelbundna gynekologiska undersökningar nästan automatiskt via studenthälsovården. När studietiden är förbi och det hektiska arbetslivet börjar är det bra att anteckna nästa gynekologbesök i kalendern.

När sexuallivet har inletts rekommenderas en gynekologisk undersökning ungefär vartannat år även om det inte finns några symptom. Den som har fyllt 30 ska gärna besöka gynekologen oftare. Oklara symptom är alltid en orsak att uppsöka läkare med det snaraste.

Hos Ovumia görs vanligen en 20–30 minuter lång gynekologisk undersökning. Under undersökningen kontrollerar och undersöker gynekologen de inre och yttre könsorganen, gör en ultraljudsundersökning samt undersöker brösten. Om klienten vill få reda på sin fertilitetssituation kan en fertilitetskontroll inkluderas i undersökningen. Du kan läsa mer om fertilitetskontrollen här.

I samband med den gynekologiska undersökningen tar läkaren vid behov också ett papa-prov. Hos Ovumia görs som alternativ eller tillägg till papa-provet ett HPV-test (human papilloma virus) som i allt större omfattning används vid screening av cancer i livmoderhalsen (Nieminen och Timonen, 2014). Cellproven som i samband med ett papa-prov tagits i livmoderhalsen, livmodermunnen och slidan avslöjar cancer och dess förstadier, medan HPV-testet avslöjar eventuella så kallade högriskpapillomavirus. Det är känt att en förlängd HPV-virusinfektion av högrisktyp är förknippad med utvecklingen av cancer i livmoderhalsen. Om testresultatet är negativt är risken för cellförändringar betydligt mindre och ett papa-prov kan eventuellt tas mer sällan.

Både cancer i livmoderhalsen och bröstcancer är sällsynta bland unga kvinnor. Cancer i livmoderhalsen utvecklas mycket långsamt under 7–15 år och vanligen insjuknar man i åldern 30–44 år (Kaikki Syövästä Syöpäjärjestöt). Det rekommenderas att alla kvinnor över 25 år tar papa-prov och/eller HPV-test med 2–5 års mellanrum, eftersom förstadier till cancer och tidiga cancerstadier som upptäcks i tid kan behandlas till nästan hundra procent. En kvinna som vet att hon har ett ärftligt anlag för gynekologisk cancer eller bröstcancer gör klokt i att låta undersöka sig årligen.

Arbete människa till människa

Efter studietiden är skydd mot graviditet fortfarande aktuellt för många kvinnor. En del funderar om hormonella preventivmetoder kan ersättas med ett annat lämpligt alternativ, medan de som planerar tillökning i familjen kanske har börjat fundera på om det är dags att lämna bort de hormonella preventivmedlen. Ovumias läkare berättar utifrån dina behov om att sluta använda preventivmedel eller hjälper dig att hitta det skydd mot graviditet som lämpar sig bäst för dig.

Vid vissa symptom hänvisar läkaren dig till könssjukdomstest. Du kan delta i dessa test även om du inte har symptom. Detta är vanligt när ett nytt förhållande börjar. Även symptomfria personen kan ha sjukdomar, av vilka de vanligaste är klamydia och gonorré. Det är viktigt att klamydia behandlas i tid, eftersom en utdragen infektion kan ha tråkiga följder. Hos kvinnor kan en obehandlad klamydiainfektion skada äggledaren, varvid risken för barnlöshet och utomkvedshavandeskap ökar.

På gynekologmottagningen är ingen fråga för liten eller för stor. Det är vår hjärteangelägenhet att skapa en trygg och avspänd miljö där du otvunget kan tala om allt du funderar över. Vi vet att få upplever undersökningen som årets höjdpunkt och många är spända inför den. Vi kommer ihåg detta också när du stiger in i undersökningsrummet. Vi vill göra vårt arbete människa till människa.

Eftersom din sexuella hälsa och fortplantningshälsa utgör en stor del av ditt välbefinnande gör du klokt i att sköta den bra. Även i det hektiska arbetslivet.

 

Läs mer om gynekologisk undersökning (på finska):
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00125

Referenser:
Kaikki Syövästä Syöpäjärjestöt. Kohdunkaulan syöpä.
Nieminen Pekka ja Timonen Tuomo. 2014. Gynekologisen irtosolunäytteen, papakokeen tulevaisuus. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. 2014;130(22-23):2391-5.

Text:
Mari Sälevaara
Anna Kivijärvi
Eija Dorbek
Anna-Maija Kakkonen

←  Tillbaka