• sv
    • fi
    • en
    • de

Äggcellsdonator: det egna barnets födelse avgjorde beslutet

Nea från Tammerfors har donerat äggceller fem gånger. Den första donationen gjorde hon kort efter att hon fått sitt första barn. När hon hade det egna barnet i famnen insåg hon hur hon kan hjälpa dem som lider av barnlöshet. Så här berättar Nea:

Jag hade hört talas om äggcellsdonation redan ungefär tio år innan jag slutligen bestämde mig för att donera. Jag valde Ovumia eftersom jag hade vänner som kände till kliniken.

Under det första besöket intervjuades jag av en läkare som också gjorde grundläggande undersökningar. Jag samtalade också med en psykolog. Att träffa en psykolog var mycket bra och nödvändigt i början. Samtalet bekräftade att jag är redo att donera äggceller. Jag fick också kostnadsersättning, men den ekonomiska fördelen inverkade inte på mitt beslut. Något som verkligen fick mig att tänka efter var att behandlingarna med donerade celler är den sista räddningsplankan för många som vill få ett eget barn. Om det inte lyckas ens med denna metod är det lättare att ”stänga den sista dörren” och överväga till exempel adoption.

Lättare än väntat

Jag har donerat äggceller fem gånger. Den första donationen var spännande på alla sätt. Läkemedlen som stimulerar kroppen före ägguttagningen gavs som injektioner och det spände jag mig för på förhand. Efter den första gången gick det ändå lätt och smärtfritt att injicera.

Allt var helt nytt för mig, men jag bemöttes otroligt bra vid Ovumia. Stämningen var varm på varje besök och personalen tog väl hand om mig. Ägguttagningen eller punktionen lät skrämmande, men det var ett mycket snabbare ingrepp än jag föreställde mig. Hade det varit hemskt skulle jag inte ha gjort det på nytt.

En fördel för donatorn är att man samtidigt kan försäkra sig om att allt är i ordning i den egna kroppen. Man förlorar ju ingenting av att donera äggceller och den egna fertiliteten påverkas inte. Varje månad mognar ändå flera äggceller och en av dem lossnar. Även donatorns andra äggceller som så att säga skulle ha gått förlorade under den aktuella menstruationscykeln får mogna och tas tillvara.

Fler donatorer behövs

Jag har aktivt försökt få kvinnor, till exempel mina vänner och kvinnor i familjeklubbar, att bli intresserade av äggcellsdonation. Tillsammans med Ovumia har jag också deltagit i olika evenemang och mässor där jag fått möta kvinnor som en likvärdig. Äggcellsdonation är något att vara stolt över. Jag kommer inte på en enda nackdel.

Jag har också beaktat att ett barn som fötts tack vare min donation kanske kontaktar mig när han eller hon är vuxen. Jag tycker det är enbart positivt. Barnet har fått komma till världen önskad och älskad och om han eller hon tar kontakt har föräldrarna berättat om hur allt har gått till. För mig skulle det vara en positiv upplevelse att bli kontaktad.

Tacksamma för Neas donationer och hennes aktiva medverkan i arbetet som gäller äggcellsdonationer:
Pekka Sillanaukee, Candido Tomas, Ninni Wäre, Mirka Haukkamaa, Anna Pulkkinen ja Päivi Virta

←  Tillbaka