• sv
    • fi
    • en
    • de

Äggcellsbanken möjliggör graviditet med utmärkta resultat

Ovumias systematiska, fyra år långa produktutvecklingsarbete ger utmärkta resultat vid fertilitetsbehandlingar med nedfrysta äggceller. Tack vare den nya nedfrysningsmetoden kan äggcellsbanken utnyttjas vid fertilitetsbehandlingar på samma sätt som en spermabank. Vid Ovumia är behandlingsresultaten lika goda som vid behandling med färska könsceller. Äggcellsbanken är till stor hjälp vid behandlingen av ofrivillig barnlöshet som beror på kvinnan. Vid Ovumia har det under det senaste året gjorts tiotals behandlingar med äggceller från äggcellsbanken och ett stort antal lyckade graviditeter har uppnåtts.

“Tack vare Ovumiateamets mångåriga erfarenhet av behandlingar med donerade äggceller samt vår satsning på laboratorietekniken uppnår vi goda resultat med äggcellsbanken”, berättar fertilitetsbehandlingsläkare Kati Pentti som leder Ovumias äggcellsbankteam. “Ett stort tack ska framför allt riktas till alla som donerat äggceller! Under innevarande år har vi fördjupat vårt kunnande i fråga om behandlingar där vi använder en äggcellsbank. Vi är mycket glada över att vi med hjälp av banken kan erbjuda våra kunder som väntat på donerade äggceller behandlingar snabbare än tidigare och goda behandlingsresultat.”

Tack vare äggcellsbanken går det fortare att bli gravid eftersom behandlingen kan inledas utan kötid. Tidigare var köerna till behandlingar med donerade äggceller ibland till och med över ett år. Tack vare den nya metoden är det möjligt att snabbt bli gravid, utan en hormonell synkronisering av mottagarens och äggcellsdonatorns menstruationscykel. Äggcellerna till banken fås av frivilliga, friska finländska donatorer.

Ovumias goda behandlingsresultat med äggcellsbanken gör det också möjligt att frysa ned kvinnans egna könsceller på förhand för framtida användning (engl. social egg freezing). Att bevara fertiliteten är en stigande trend i väst där förstföderskornas ålder hela tiden stiger. Undersökningar visar att kvinnans fertilitet sjunker drastiskt redan efter 30 års ålder. Att ta tillvara kvinnornas egna äggceller som frysts ned som unga och använda dem senare när man vill bli gravid är redan populärt till exempel i Sverige och USA. Tack vare Ovumias äggcellsbankteknologi är tjänsten nu tillgänglig även för finländska kvinnor.

←  Tillbaka