• sv
    • fi
    • en
    • de

Blastocyst­odling

Boka tid

Vid Ovumia utförs ungefär var tredje provrörsbehandling med s.k. lång odling, d.v.s. transplantation av ett färskt embryo i blastocystfasen. Vi strävar alltid efter att embryon av olika ålder väljs för nedfrysning vid provrörsbehandling, d.v.s. både embryon i delningsskedet som blastocyster. Detta innebär att vi flexibelt kan planera tidpunkten för transplantationen.

Vid lång odling odlas embryot i laboratorieförhållanden fram till den s.k. blastocystfasen. Transplantation med färskt embryo utförs vid blastocystodling fyra till fem dagar efter insamlingen av äggceller, istället för efter två till tre dagar som vid traditionell transplantation. Embryona i blastocystfasen fryses ned när de är fyra, fem eller sex dagar gamla. Blastocystodling fordrar optimala laboratorieförhållanden, odlingslösning som främjar blastocystens utveckling på bästa sätt samt en odlingsmiljö med låg syrehalt. I genomsnitt utvecklas 40 procent av befruktade äggceller till blastocystfasen.

Fördelen med blastocystodling är effektivt val av embryon eftersom endast embryon med den bästa utvecklingsförmågan utvecklas till blastocyststadiet. Ett embryo på blastocyststadiet har större sannolikhet att göra kvinnan gravid efter transplantation. Embryon i blastocystfasen används även med goda resultat vid embryodiagnostik. Blastocystodling lämpar sig särskilt då man förväntar sig få en god skörd av äggceller, omkring 10 stycken. Vid låga antal av äggceller finns det risk att embryot stannar i utvecklingen innan blastocystfasen.

I blastocystfasen sker den första specialiseringen hos celltyperna för individens utveckling. De yttre cellerna är platta celler som sitter tätt fast i varandra och omges av blastocystens vätskefyllda kavitet. Embryot fäster sig i livmodern med hjälp av de yttre cellerna, de bildar moderkakan och de yttre fosterhinnorna. I väggarna hos blastcystens kavitet fördelade utanpå de yttre cellerna finns den inte nystanliknade cellmassan, som bildar de inre fosterhinnorna och fostret.

I bedömningen och valet av blastocyster för transplantation samt nedfrysning granskas med mikroskop könscellmängden och strukturen hos såväl de yttre cellerna som den inte cellmassan. Då det finns många celltyper ges blastocysten bokstavskombinationen AA, lägre mängd celler ges bokstaven B och låg cellmängd ges bokstaven C. Utöver bedömningen av celltyperna bedöms blastocystens utvecklingshastighet. I den tidiga blastocysten (utvecklingsfas 1) kan en liten kavitet ses antalet celltyper är svårt att bedöma. I den egentliga blastocystfasen kan kaviteten vara nästan komplett (50 till 80 procent, utvecklingsfas 2), komplett (över 80 procent, utvecklingsfas 3) eller förstorad (utvecklingsfas 4). Vid förstorad blastocyst växer embryot då kaviteten fylls med vätska och embryots hinna (zona pellucida) tunnas ut. Då förstoringen fortskrider tränger sig embryots yttre celler ut genom hinnan (utvecklingsfas 5) och slutligen tränger sig embryot ut helt (utvecklingsfas 6).

Få mer information:

Nina Pohjanaho

Internationell patientkoordinator
Nina Pohjanaho
nina.pohjanaho@ovumia.fi
+358 40 623 4443
fi sv en

Se även

Våra experter

Tiina
Tissari

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog (ESHRE certified), laboratoriechef
Tampere

  

Sirpa
Mäkinen

FM, senior embryolog ESHRE certified, chef för laboratorieutveckling, PGT-specialist
Helsinki

    

Milla
Häkkinen

MSc, Fertilisation treatment biologist, Laboratory director
Jyväskylä

  

Sami
Willman

Fertilitetsbehandlingsbiolog (ESHRE certified)
Jyväskylä

  

Niina
Viitanen

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog,PGT specialist, Embroscope specialist
Tampere

  

Mira
Ahlstrand-Aho

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog, ESHRE certified
Helsinki

  

Kirsi
Kananen

FD, senior embryolog, kundchef
Tampere

  

Alejandra
Fernandez
Martin

FD, embryolog
Helsinki

     

Jenni
Jumpponen

Laboratorie ingenjör
Tampere

  

Reetta
Hänninen

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog
Helsinki

  

Elisa
Lehtilahti

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog
Helsinki

  

Maija
Jalasvuori

Fertilitetsbehandlingsbiolog
Jyväskylä

  

Marisa
Ojala

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog, forskare, PGT-specialist
Tampere