Behandlingar med donerade könsceller

Vård med donerade ägg, sperma och embryon

Det är ett stort beslut att genomgå behandlingar med donerade äggceller, donerade spermier. Vi på Ovumia Fertinova förstår att man behöver donerade könsceller av många olika skäl. Ovumia Fertinova gör mer än 70 % av äggdonation behandlingar i Finland. Ofta har man befunnit sig på en lång resa redan innan man fattar beslut om behandlingar. Vi vill stödja er i de beslut som rör fertilitetsbehandling och vi hoppas från hela vårt hjärta att vi kan hjälpa er att få ett friskt barn.

 

Vi värdesätter er önskan att få ett barn. Behandlingar med donerade äggceller på Ovumia Fertinova är säkra och våra anställda är bekanta med behandlingarna. Om ni har frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att diskutera behandlingsalternativen med oss!

Vill ni prata med någon med en gång? Be då om att få prata med en av våra experter. Vi kan ringa er på överenskommen tid. Vi ger personliga rekommendationer och diskuterar tillsammans om behandling med donerade äggceller skulle vara en lämplig behandlingsform för er familj.

Be om ett telefonsamtal

Vi på Ovumia Fertinova är stolta över att kunna erbjuda en chans att få barn. Det finns ingen lång väntetid till våra behandlingar och du behöver inte någon remiss från din läkare. Vi har vår egen äggcellsbank med registrerade donatorer. Ni kan vara säkra på att få högsta kvalitet under hela behandlingsprocessen. Ett högklassigt laboratorium och aktiv användning av olika tekniker ökar också chanserna för en lyckad graviditet.

Vårt gemensamma mål är att ni ska få ert eget barn!

Open donor

Donerade äggceller, sperma eller embryon kan behövas om en persons egen produktion av könsceller inte fungerar, det finns funktionella fel i de egna könscellerna eller det finns en risk för att ett barn från parets egna könsceller skulle få en allvarlig genetisk sjukdom.

Vid behandling med donerade äggceller betonas etik och en systematisk organisation av tillvägagångssätt.

På Ovumia Fertinova genomförs varje år hundratals fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller. Målet är en varm och förtroendegivande behandlingsupplevelse. Ett behandlingsteam som består av läkare, samt klientens egen sjukskötare, ansvarar för behandlingarna. Behandlingskedjan är enkel, lätt och säker för kunden. Den är baserad på en professionell process som förfinats under många år och där äggcellsdonatorns och mottagarens hälsa respekteras från början till slut.
Behandlingen med donerade könsceller föregås alltid av donationskönscellrådgivning, dvs. ett samtal med en psykolog om juridiska, psykologiska och etiska frågor som rör behandlingen.

Video Thumbnail

Egg donor – Fertility treaments with donated egg at Ovumia Fertility Clinic

Våra äggcellsdonatorer är friska kvinnor i 21-35-årsåldern. Spermadonatorerna är friska 18–45-åriga män. Ovumia Fertinova har sin egen högklassiga sperma- och äggcellsbank (The Finnish Egg Bank) vilket innebär att vi kan erbjuda våra klienter inhemska könsceller. Alla våra könscellsdonatorer är frivilliga och i Finland registrerade givare. Vi har inga långa köer till behandlingar med donerade äggceller.

Få mer information av äggdonation behandlingar på Ovumia Fertinova. Hjärtlig välkommen!

Päivi Virta

 

Patient koordinator
Päivi Virta
paivi.virta@ovumia.fi
+358 400 627 507