• sv
    • fi
    • en
    • de

Assisterad befruktning med donerade äggceller: positiva resultat i procent

Boka tid

Assisterad befruktning med donerade äggceller har utförts sedan början av 1990-talet. Idag vill allt fler kvinnor över 40 år bli mödrar, men inser att deras egna äggceller inte är av tillräckligt bra kvalitet för att leda till en normal graviditet. I sådana fall är assisterad befruktning med donerade äggceller ett mycket bra alternativ.

När äggceller från unga och friska kvinnor används vid fertilitetsbehandlingar, är sannolikheten för graviditet stor oavsett orsaken till infertilitet hos den mottagande kvinna. I själva verket är graviditetsresultaten med donerade äggceller per embryoöverföring bättre än resultaten från vanliga provrörsbefruktningsbehandlingar. Dessutom är sannolikheten för en graviditet densamma i alla åldersklasser, till skillnad från när man genomför provrörsbefruktning av egna ägg.

Vid Ovumias kliniker lyckas över 50 % av de assisterade befruktningarna med donerade äggceller redan vid det första försöket. Det avser så kallade kliniska graviditeter, dvs. graviditeter där man med hjälp av ultraljudsundersökning har kunnat konstaterat ett levande foster. Den kumulativa resultatprocenten är ännu högre, när man även inkluderar senare genomförda överföringar av frysta embryon och därpå följande graviditeter.

Läs mer om assisterad befruktning med donerade äggceller på våra kliniker här eller fråga våra experter om behandlingarna:

Nina Pohjanaho

Internationell patientkoordinator
Nina Pohjanaho
nina.pohjanaho@ovumia.fi
+358 40 623 4445
fi sv en

Boka tid för ett första läkarbesök, det är det första steget mot behandling med donerade äggceller

Boka tid

Läs mer om assisterad befruktning med donerade äggceller:
Assisterad befruktning med donerade äggceller: upplevelser


Källor:
Ovumias statistisk över assisterad befruktning med donerade äggceller
Sälevaara, M., Söderström-Anttila, V. 2018. Graviditet från ett donerat ägg. Duodecim
https://www.duodecimlehti.fi/duo14104