Assisterad befruktning kostnad

Fertilitetsbehandling med donerade ägg planeras alltid att utgå från kundens individuella behov. Totalkostnader för assisterad befruktning beror på antalet donerade äggceller, äggcellernas ursprung (färska eller från äggbank), verkliga behandlingskostnader samt antalet utvecklade embryon. På grund av detta är det svårt att veta exakt hur mycket kostnader för assisterad befruktning är innan behandlingen har gjorts. Nedan finns det ändå några vägledande exemplar på kostnader.

Våra experter berättar gärna mer om faktorer som påverkar priset. Ta modigt kontakt!

Kontakta vår internationella patientkoordinator:

Nina Pohjanaho

Internationell patientkoordinator
Nina Pohjanaho
nina.pohjanaho@ovumia.fi
+358 40 623 4445
fi sv en

Vilka är kostnader för assisterad befruktning hos Ovumia Fertinova?

Exempelberäkningar på assisterad befruktnings totalkostnader:

Exempel 1. Fertilitetsbehandling med 2–5 donerade äggceller 4585€

Priset innehåller genomförande av donators behandling samt nödvändig läkning, 2–5 donerade äggceller, tvättbehandling för spermier, äggcellernas provrörsbefruktning (IVF), embryoodling 2–4 dygn och embryoöverföring. Kostnader innehåller inte planeringsbesök, psykologbesök, ultraljudsundersökningar, kvinnans mediciner, mikroinjektion (ICSI), blastocystodling (5/6 dygn) och embryofrysning. Tjänstförsäkran med denna behandling är ett embryo.

Exempel 2. Fertilitetsbehandling med 6–12 donerade äggceller från äggbank 7503€

Priset innehåller genomförande av donators behandling samt nödvändig läkning, 6–12 smälta äggceller från äggbank, tvättbehandling för spermier, mikroinjektion (ICSI), embryoodling 2–4 dygn, embryoöverföring och frysning för ett embryo + förvaring i ett år. Kostnader innehåller inte planeringsbesök, psykologbesök, ultraljudsundersökningar, kvinnans mediciner och blastocystodling (5/6 dygn). Tjänstförsäkran med denna behandling är två embryon.

Exempel 3. Fertilitetsbehandlingar med 6–12 donerade färska äggceller 8710€

Priset innehåller genomförande av donators behandling samt nödvändig läkning, 6–12 donerade färska äggceller, tvättbehandling för spermier, mikroinjektion (ICSI), blastocystodling (5/6 dygn), embryoöverföring och frysning för en blastocyst + förvaring i ett år. Kostnader innehåller inte planeringsbesök, psykologbesök, ultraljudsundersökningar och kvinnans mediciner. Tjänstförsäkran med denna behandling är två embryon.

Vi tar ut en extra avgift 350€ för embryon som överträffar vår tjänstförsäkran. Ifall vi inte når vår tjänstförsäkran, nedsättas hälften av kostnader för donerade äggceller. Om behandlingen med donerade äggceller inte leder till några embryon, är priset fast 1600€.

Uppstod det frågor?

Läs mer om assisterad befruktning och ta kontakt till våra experter!