Behandlingar med donerad ägg och embryon

Infertilitetsbehandlingar med donerade äggceller och embryon – behandlingar utan väntetid

Vänligen fyll i inledande information formuläret, vi kommer att kontakta dig!

Att välja en infertilitetsbehandling med donerade äggceller eller embryon är ett viktigt beslut. Ovumia Fertinova har ett aktivt program för äggdonationer med både färska och frysta donerade äggceller. För närvarande gör Ovumia Fertinova 75 procent av alla behandlingar med donerade äggceller i Finland åt finländska och utländska patienter.

Vi vill hjälpa er att välja den bästa infertilitetsbehandlingen så att ni får ett friskt barn.

 

Få mer information av äggdonation behandlingar på Ovumia Fertinova:

Äggdonation görs för par där kvinnans äggreserv är obetydlig eller har minskat kraftigt. Denna behandling kan också vara ett alternativ då upprepade IVF-behandlingar inte har resulterat i graviditet eller då risken är stor att paret får ett barn med en allvarlig ärftlig sjukdom.

Ovumia Fertinova har ett äggdonationsprogram av hög kvalitet och kliniken har den längsta erfarenheten av äggdonationer i Finland och hela Skandinavien. Över 55 procent av patienterna har fått barn med en donation. Många internationella kunder från USA och Kanada, Asien, Australien och olika europeiska länder (Sverige, Norge, Tyskland, Schweiz, Österrike, Nederländerna, Storbritannien) har valt vår klinik och fått uppleva att deras drömmar har gått i uppfyllelse.

Ovumia Fertinova har en egen äggbank med äggceller av ett stort antal donatorer. Med frysta äggceller är behandlingen snabbare och lättare att planera eftersom mottagarens och donatorns menstruationscyklar inte behöver synkroniseras.

För att kunna donera äggceller ska donatorn vara icke-rökare, frisk, inte ha någon ärftlig sjukdom och vara mellan 20 och 35 år. Donatorn måste också ha en altruistisk inställning till donationen, dvs. vara osjälvisk. Alla kvinnor som donerar har skandinaviskt utseende (vithyade) och är bosatta i Finland.

I enlighet med lagen om assisterad befruktning är donatorn berättigad till en liten ersättning. Donatorns personuppgifter registeras i det nationella registret. Ett barn som föds till följd av behandlingen har rätt att få information om donatorns identitet när han eller hon fyller 18 år. Enligt fertilitetslagen får en kvinna donera tills det har fötts barn i högst fem familjer. Många donerar två, tre gånger, men fem donationer rekommenderas inte.

Valet av donatorer görs med stöd av fertilitetslagen i Finland och europeiska och internationella kvalitetsstandarder. Alla donatorer undersöks för att utesluta smittsamma sjukdomar såsom HIV, Hepatit B och C, syfilis, klamydia och gonorré. För att få donera ska donatorn vara frisk och inte ha någon ärftlig sjukdom. Det får inte heller förekomma någon ärftlig sjukdom i släkten. Donatorn träffar läkaren och en psykolog eller terapeut före donationen. Hon får också hormonstimulering. Målet är att få fler äggceller att mogna för att öka graviditetsprognosen hos mottagaren utan att ändå riskera donatorns hälsa.

Egg donor – Fertility treaments with donated egg at Ovumia Fertility Clinic

Video Thumbnail

Enligt lagen får en patient inte välja donatorns egenskaper själv. Donatorn har samma ögonfärg, hårfärg, hudfärg och kroppsbyggnad som kvinnan som vill bli gravid.

Vi är måna om att från första början förklara medicinska, psykologiska, etiska och juridiska aspekter i anslutning till äggdonationsprocessen för att mottagaren ska kunna känna sig trygg. Vårt team som bär ansvaret för hela processen består av läkare, embryologer, terapeuter och sjukskötare. Äggdonationsprocessen är lätt, enkel och riskfri för klienten.

Vid Ovumia Fertinova är vi stolta över att vi kan erbjuda äggdonationsbehandlingar med goda resultat

Vi har vår egen äggbank med frysta ägg från unga och friska donatorer. Du kan lita på hög kvalitet under hela processen. Vi har ett avancerat laboratorium och tar aktivt i bruk nya metoder, vilket ökar sannolikheten för graviditet.

Du kan förvänta dig personligt bemötande, stöd och en engagerad personal. Du kan kontakta oss även kvällstid och under veckoslut via vår onlinechatt.

Kan vi samtala nu? Boka tid till våra specialister. Vi kan ringa dig när det passar dig bäst. Vi vill ge individuella råd och fastställa om en behandling med donerade ägg är den bästa lösningen för er. Väntetiderna är korta och du behöver ingen remiss från din egen läkare. Du kan också be om ett telefonsamtal med en koordinator.

Be om ett telefonsamtal

Vi är nr 1 ägg- och embryodonor klinik i Nord Europa. Vi har hjälpt hundratals patienter få barn med innovativ tecknologi, med individuell vård och varmt bemötande med donator och mottagare.

Låt oss hjälpa er. Vårt gemensam mål är ett frisk barn!

Boka tid

Open donor