Read instruction for coronavirus ›

Behandlingar med donerad sperma

Det är ett stort beslut att genomgå behandlingar med donerade spermier. Vi på Ovumia Fertinova förstår att man behöver donerade könsceller av många olika skäl. Ofta har man befunnit sig på en lång resa redan innan man fattar beslut om behandlingar. Vi vill stödja er i de beslut som rör fertilitetsbehandling och vi hoppas från hela vårt hjärta att vi kan hjälpa er att få ett friskt barn.

Vi värdesätter er önskan att få ett barn. Behandlingar med donerade sperma på Ovumia Fertinova är säkra och våra anställda är bekanta med behandlingarna. Om ni har frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att diskutera behandlingsalternativen med oss!

Vill ni prata med någon med en gång? Be då om att få prata med en av våra experter. Vi kan ringa er på överenskommen tid. Vi ger personliga rekommendationer och diskuterar tillsammans om behandling med donerade sperma skulle vara en lämplig behandlingsform för er familj.

Be om ett telefonsamtal

Vi på Ovumia Fertinova är stolta över att kunna erbjuda en chans att få barn. Det finns ingen väntetid till våra behandlingar och du behöver inte någon remiss från din läkare. Vi har vår egen spermabank med registrerade donatorer. Ni kan vara säkra på att få högsta kvalitet under hela behandlingsprocessen. Ett högklassigt laboratorium och aktiv användning av olika tekniker ökar också chanserna för en lyckad graviditet.

Vårt gemensamma mål är att ni ska få ert eget barn!

Vid behandling med donerade sperma betonas etik och en systematisk organisation av tillvägagångssätt.

På Ovumia Fertinova genomförs varje år hundratals fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller. Målet är en varm och förtroendegivande behandlingsupplevelse. Ett behandlingsteam som består av läkare, samt klientens egen sjukskötare, ansvarar för behandlingarna. Behandlingskedjan är enkel, lätt och säker för kunden. Den är baserad på en professionell process som förfinats under många år och där spermadonatorns och mottagarens hälsa respekteras från början till slut.

Behandlingen med donerade könsceller föregås alltid av donationskönscellrådgivning, dvs. ett samtal med en psykolog om juridiska, psykologiska och etiska frågor som rör behandlingen.

Våra spermadonatorer är friska 18–45-åriga män. Ovumia Fertinova har sin egen högklassiga spermabank vilket innebär att vi kan erbjuda våra klienter inhemska könsceller. Alla våra spermadonatorer är frivilliga och i Finland registrerade givare. Vi har inga köer till behandlingar med donerade sperma.

Få mer information av spermadonation behandlingar på Ovumia Fertinova. Hjärtlig välkommen!

Päivi Virta

 

Internationell patientkoordinator
Päivi Virta
paivi.virta@ovumia.fi
+358 400 627 507

Läs också bloggen ›

Möt läkaren

Kati Pentti

Kati Pentti
Chefsöverläkare i Tammerfors, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin   

Candido Tomás

Candido Tomás
Utvecklingschef, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin    

Jarna Moilanen

Jarna Moilanen
Chefsöverläkare i Helsingfors, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin    

Katriina Johansson

Katriina Johansson
M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin   

Mari Sälevaara

Mari Sälevaara
M.D., specialist i obstetrik och gynekologi    

Anna Kivijärvi

Anna Kivijärvi
Chefsöverläkare i Jyväskylä, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi