• sv
  • fi
  • en
  • de

Assisterad befruktning med donerad sperma

Boka tid

Ovumia har den längsta erfarenheten av assisterad befruktning med donerade spermier och ägg i hela Finland och Skandinavien samt ett äggdonationsprogram av hög kvalitet. Kliniken har en egen äggbank (The Finnish Egg Bank), en spermabank och ett aktivt äggdonationsprogram med både färska och nedfrysta donerade könsceller. Vi tar emot patienter från hela världen och gör spermdonation så smidig som möjligt för dem. Spermdonation sker på alla våra kliniker i Helsinfors, Tammerfors, Jyväskylä och Kuopio.

Fertilitetsbehandlingar med donerad sperma

Det är ett stort beslut att genomgå behandlingar med donerade spermier. Vi på Ovumia förstår att donerade könsceller behövs av många olika skäl. Ofta har man befunnit sig på en lång resa redan innan man fattar beslut om behandlingar. Vi vill stödja er i de beslut som rör fertilitetsbehandling och vi hoppas från hela vårt hjärta att vi kan hjälpa er att få ett friskt barn.

Vi värdesätter er önskan att få ett barn. Behandlingar med donerade sperma på Ovumia är säkra och våra anställda är bekanta med behandlingarna. Om ni har frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att diskutera behandlingsalternativen med oss! Vi ger personliga rekommendationer och diskuterar tillsammans om behandling med donerade sperma skulle vara en lämplig behandlingsform för er familj.

Behandlingsprocesser med donerad sperma

Det finns två behandlingalternativ: insemination eller provrörsbefruktning. I insemination sprutas spermier in i kvinnans livmoder. Insemination kan göras antingen i samband med ägglossningen under den naturliga menscykeln eller under en sådan menscykel där man satt igång ägglossningen med hjälp av läkemedel. I insemination kan användas mannens spermier eller donerade spermier. Läs mer om insemination här.

Donerad sperma kan användas också i provrörsbefruktning dvs. IVF-behandling. Befruktning sker i ett högklassigt laboratorium. Läs mer om IVF-behandling här.

Vem kan donera sperma i Finland?

Vår spermdonatorer är:

 • noggrant utvalda i enlighet med finländsk lagstiftning och europeiska och internationella kvalitetsstandarder
 • friska, unga män (mellan 20 och 45 år)
 • testade för infektionssjukdomar
 • finländska invånare med nordiskt-skandinaviskt utseende (kaukasier).altruistiska, frivilliga och registrerade spermdonatorer.

Hur går spermadonationen till?

 1. Kontakta med Ovumia: Sjuksköterskan ställer frågor till dig, såsom hälsotillstånd, ålder, sjukdomar i den närmaste släkten osv, samt berättar kort om donationsprocessen.
 2. Analys av din sperma och provnedfrysning: Undersökning av spermakvaliteten.
 3. Besök hos specialläkare.
 4. Konsultation om celldonation.
 5. Blod- och urinprov: Prov för att utesluta infektioner och kromosomavvikelser.
 6. Donation av sperma: 5–10 besök i Ovumia.
 7. Användningen av donationssperma vid fertilitetsprocedurer.

Få mer information av spermadonation behandlingar:

Nina Pohjanaho

Internationell patientkoordinator
Nina Pohjanaho
nina.pohjanaho@ovumia.fi
+358 40 623 4443
fi sv en

Varför välja oss?

 • Vi har många års erfarenhet av spermdonation.
 • Vi har vår egen spermabank.
 • Vi erbjuder en enkel och snabb process.
 • Våra donatorer är registrerade och icke-anonyma.
 • Vi har utmärkta resultat och ett högklassigt laboratorium.
 • Vi erbjuder personlig service, patientkoordinator leder dig genom hela processen.
 • Vi har konkurrenskraftiga priser.

Se även

Våra experter

Jarna
Moilanen

Chefsöverläkare, M.D., MBA, specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Helsinki

    

Kati
Pentti

Chefsöverläkare i Tammerfors, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

   

Anna
Kivijärvi

Chefsöverläkare i Jyväskylä, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Jyväskylä

  

Paula
Kuivasaari-Pirinen

Chefsöverläkare i Kuopio, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Kuopio

  

Mari
Sälevaara

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

    

Isto
Uusi-Erkkilä

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

   

Päivi
Joki-Korpela

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Helsinki

  

Johanna
Aaltonen

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

  

Candido
Tomás

Utvecklingschef, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

    

Sami
Onoila

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt perinatologi, sexualterapeut (NACS)
Tampere

    

Hanna
de
Ruyter

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

  

Heli
Lyytinen

Chefsöverläkare i Helsingfors, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Helsinki