Read instruction for coronavirus ›

Assisterad befruktning med donerad sperma

Ovumia Fertinova har den längsta erfarenheten av assisterad befruktning med donerade spermier och ägg i hela Finland och Skandinavien samt ett äggdonationsprogram av hög kvalitet. Kliniken har en egen äggbank (The Finnish Egg Bank), en spermabank och ett aktivt äggdonationsprogram med både färska och nedfrysta donerade könsceller. Vi tar emot patienter från hela världen och gör spermdonation så smidig som möjligt för dem. Spermdonation sker på alla våra kliniker i Helsinfors, Tammerfors och Jyväskylä.

Vill du donera spermier eller bli gravid med donerad sperma? Läs mer om spermdonation och assisterad befruktning med nedan!

Fertilitetsbehandlingar med donerad sperma

Det är ett stort beslut att genomgå behandlingar med donerade spermier. Vi på Ovumia Fertinova förstår att donerade könsceller behövs av många olika skäl. Ofta har man befunnit sig på en lång resa redan innan man fattar beslut om behandlingar. Vi vill stödja er i de beslut som rör fertilitetsbehandling och vi hoppas från hela vårt hjärta att vi kan hjälpa er att få ett friskt barn.

Vi värdesätter er önskan att få ett barn. Behandlingar med donerade sperma på Ovumia Fertinova är säkra och våra anställda är bekanta med behandlingarna. Om ni har frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att diskutera behandlingsalternativen med oss! Vi ger personliga rekommendationer och diskuterar tillsammans om behandling med donerade sperma skulle vara en lämplig behandlingsform för er familj.

Behandlingsprocesser med donerad sperma

Det finns två behandlingalternativ: insemination eller provrörsbefruktning. I insemination sprutas spermier in i kvinnans livmoder. Insemination kan göras antingen i samband med ägglossningen under den naturliga menscykeln eller under en sådan menscykel där man satt igång ägglossningen med hjälp av läkemedel. I insemination kan användas mannens spermier eller donerade spermier. Läs mer om insemination här.

Donerad sperma kan användas också i provrörsbefruktning dvs. IVF-behandling. Befruktning sker i ett högklassigt laboratorium. Läs mer om IVF-behandling här.

Varför välja oss?

 • Vi har många års erfarenhet av spermdonation.
 • Vi har vår egen spermabank.
 • Vi erbjuder en enkel och snabb process.
 • Våra donatorer är registrerade och icke-anonyma.
 • Vi har utmärkta resultat och ett högklassigt laboratorium.
 • Vi erbjuder personlig service, patientkoordinator leder dig genom hela processen.
 • Vi har konkurrenskraftiga priser.

Få mer information av spermadonation behandlingar på Ovumia Fertinova. Hjärtlig välkommen!

Päivi Virta

 

Internationell patientkoordinator
Päivi Virta
paivi.virta@ovumia.fi
+358 400 627 507

Vem kan donera sperma i Finland?

Vår spermdonatorer är:

 • noggrant utvalda i enlighet med finländsk lagstiftning och europeiska och internationella kvalitetsstandarder.
 • friska, unga män (mellan 18 och 45 år).
 • testade för infektionssjukdomar.
 • finländska invånare med nordiskt-skandinaviskt utseende (kaukasier).altruistiska, frivilliga och registrerade spermdonatorer.

Hur går spermadonationen till?

 1. Kontakta med Ovumia Fertinova: Sjuksköterskan ställer frågor till dig, såsom hälsotillstånd, ålder, sjukdomar i den närmaste släkten osv, samt berättar kort om donationsprocessen.
 2. Analys av din sperma och provnedfrysning: Undersökning av spermakvaliteten.
 3. Besök hos specialläkare.
 4. Konsultation om celldonation.
 5. Blod- och urinprov: Prov för att utesluta infektioner och kromosomavvikelser.
 6. Donation av sperma: 5–10 besök i Ovumia Fertinova.
 7. Användningen av donationssperma vid fertilitetsprocedurer.

Be om ett telefonsamtal Läs också bloggen ›

Möt läkaren

Kati Pentti

Kati Pentti
Chefsöverläkare i Tammerfors, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin   

Candido Tomás

Candido Tomás
Utvecklingschef, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin    

Jarna Moilanen

Jarna Moilanen
Chefsöverläkare i Helsingfors, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin    

Mari Sälevaara

Mari Sälevaara
M.D., specialist i obstetrik och gynekologi    

Anna Kivijärvi

Anna Kivijärvi
Chefsöverläkare i Jyväskylä, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi  

Sami Onoila

Sami Onoila
M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt perinatologi