Behandlingar för lesbiska par

Remiss eller tidigare undersökningar fordras inte, det räcker med ett samtal till vår tidsbokning

Lesbiska par är välkomna på Ovumia-Fertinovas fertilitetskliniker. Lämplig fertilitetsbehandling planeras vid det första besöket hos läkaren.

Det vanligaste vårdalternativet är inseminering, där spermier sprutas in i kvinnans livmoder. Vi erbjuder även provrörsbefruktning (IVF) samt övriga vårdformer som du kan läsa mer om på vår webbplats. Våra läkare berättar mera.

Innan användning av donerade könsceller får våra patienter tala med vår psykolog. Under samtalet går man igenom de juridiska, etiska och psykologiska aspekterna hos en sådan process.

Ovumia Fertinova har en egen äggcell– och spermabank, som kan erbjuda våra klienter inhemska könsceller.

Få mer information:

Päivi Virta

 

Patient koordinator
Päivi Virta
paivi.virta@ovumia.fi
+358 400 627 507