Behandlingar för ensamma kvinnor

Remiss eller tidigare undersökningar fordras inte, det räcker med ett samtal till vår tidsbokning

Ensamma kvinnor är välkomna på Ovumia-Fertinovas fertilitetskliniker. Lämplig fertilitetsbehandling planeras vid det första besöket hos läkaren.

Det vanligaste vårdalternativet är inseminering, där spermier sprutas in i kvinnans livmoder. Vi erbjuder även provrörsbefruktning (IVF) samt övriga vårdformer som du kan läsa mer om på vår webbplats. Våra läkare berättar mera.

Innan användning av donerade könsceller får våra patienter tala med vår psykolog. Under samtalet går man igenom de juridiska, etiska och psykologiska aspekterna hos en sådan process.

Ovumia Fertinova har en egen spermabank, som kan erbjuda våra klienter inhemska könsceller.

Få mer information:

Candido Tomás

 

Candido Tomás
MD, specialist i obstetriker, gynekologi och gynekologisk endokrinologi, utvecklings direktör
info@ovumia.fi